Skip to Main Content

Tutkijan hankeopas: Työajankohdentaminen

Työajankohdentaminen ja kokonaistyöaika

Taideyliopiston opetus- ja tutkimushenkilöstö noudattaa kokonaistyöaikaa. Kokonaistyöaikaa noudattavilla vuosittainen työaika on 1612 tuntia. Täydentävän rahoituksen projekteissa työskentelevien tulee rahoittajan edellyttäessä kohdistaa työaikansa projektille.

Kilpaillun tutkimusrahoituksen myöntäjät (mm. Suomen Akatemia, Tekes) edellyttävät kustannusten raportointia kokonaiskustannusmallin mukaisesti. Kokonaiskustannusmallissa projektille kohdennetaan kaikki sen aiheuttamat kustannukset, eli suorien kustannusten lisäksi myös projektin yliopistolle aiheuttamat laskennalliset henkilösivu- ja yleiskustannukset (esim. yhteiset IT-, kirjasto-, talous- tai henkilöstöpalvelut sekä tilat ja laitteet).

Jokaisen tutkimusprojektin (tai muun täydentävän rahoituksen hankkeen) työntekijän tulee kirjata työaikansa SoleTM-järjestelmässä kuukausittain seuraavan kuukauden 1. arkipäivään mennessä.  Kirjauksissa käytetään laskennallista päiväkohtaista työaikaa 7,25 tuntia/päivä).

Järjestelmässä kirjataan kuukausitasolla projektille kohdennettu työaika, muu kuin projektille kohdistettu työaika (eli yliopistolle/akatemialle (tmv.) kohdistetut tunnit sekä palkalliset poissaolot kuten sairaspoissaolot, lomaa vastaava aika tai perhevapaat.

Hankkeelle kohdennetaan vain sille tehty tehollinen työaika. Sairas- tai muita poissaoloja ei kohdenneta hankkeelle vaan tutkijan yksikölle. Mikäli tutkija kohdentaa vain osan kokonaisytöajasta täydentävän rahoituksen hankkeelle, muu kuin hankkeelle tehty työaika kirjataan tutkijan kotikustannuspaikalle.

Matkustuspäiviltä kirjataan työajaksi 7,25 tuntia/päivä, vaikka matkustuspäivinä matka-aika ja normaaliksi työajaksi luettava työaika ylittäisi kirjattavan työajan. Matkakohteessa vietetyt päivät kirjataan lähtökohtaisesti todellisten tehtyjen tuntien mukaan.

Vastuullisen johtajan velvollisuudet

Hankkeen vastuullinen johtaja vastaa siitä, että tutkijat kirjaavat työaikansa projektille sopimuksen mukaisesti. He huolehtivat myös hankkeen projekti- ja talousvastaavan nimeämisestä. Johtaja hyväksyy projektille kohdennetut työtunnit kuukausittain seuraavan kuukauden 3. arkipäivään mennessä. Vastuullinen johtaja hyväksyy myös rahoittajille lähetettävät maksatuspyynnöt.

Ota yhteyttä

Talouspalvelut/SoleTM-pääkäyttäjät
Miia Putkinen
Sanna Tossavainen