Skip to Main Content

Tutkijan hankeopas: Rekrytointi ja perehdytys

Työntekijän rekrytointi ja perehdytys

Myönteisen rahoituspäätöksen jälkeen vastuullinen johtaja aloittaa hankkeen henkilöstön rekrytoinnin valmistelut. Rekrytoinnille on oltava rehtorin, (vara)dekaanin tai tutkimuskeskuksen johtajan hyväksyntä.

Rekrytointimenettelyistä, palkkauksen perusteista sekä esimiessuhteista sovitaan henkilöstöhallinnon kanssa ennen rekrytointimenettelyn käynnistämistä. Palkkauksen perusteissa määritetään nimikkeet ja niitä vastaavat TES:n mukaiset tehtävän vaativuustasot.

Rekrytoinnin päätyttyä vastuullinen johtaja / esimies toimittaa esityksen työsuhteeseen ottamisesta tutkimushankkeen työsopimuksista vastaavalle HR-asiantuntijalle. HR-asiantuntija vie työsuhteen tiedot Personec HR -järjestelmään ja toimittaa työsopimuksen rehtorin / dekaanin ja tutkijan allekirjoitettavaksi.

Mahdolliset tuntityöntekijät palkataan yksiköiden omilla päätöksillä palkkioita koskevan päätöksen mukaisesti. Työsopimukset / tuntisopimukset on tehtävä etukäteen ja niissä on sovittava työtehtävistä ja kuukausittaisesta maksimituntimäärästä. Rekrytoinnin yhteydessä sovitaan työajoista ja työajankohdennuksen menettelyistä.

Yliopistoon työsuhteessa olevien tutkijoiden osalta on tärkeää huolehtia siitä, että tutkija perehdytetään yliopiston käytänteisiin heti työsuhteen alussa. Esimies tai hänen valtuuttamansa henkilö vastaa uuden työntekijän perehdytyksestä, tarvittaessa yhteistyössä hankkeen vastuullisen johtajan kanssa. Tutkijan on sitouduttava toimimaan työssään yliopiston sisäisten ohjeiden sekä rahoittajan ohjeiden mukaisesti.

Henkilöstöpalvelut kutsuu uudet työtekijät yliopiston yhteiseen perehdytystilaisuuteen.

Uuden työntekijän työtilat ja IT-laitteet

Esimies käy tutkimusyksikössä keskustelun uuden tutkijan tilatarpeista ja välittää tutkijan tilatoiveet tilapalveluille. Ennen työpisteen osoittamista työsuhteisella työntekijällä on oltava HR-järjestelmä Mepcossa ajantasaiset tiedot.

Uudet työntekijät voivat aktivoida uniarts-käyttäjätunnukset verkkopankkitunnuksillaan. Sähköpostiin kirjaudutaan uniarts-käyttäjätunnuksella. Tutkijan IT-laitteet, ohjelmistot ja puhelimet hankitaan yliopiston yhtenäisen IT-hankintapolitiikan mukaisesti.

Ennen laitteiden tilaamista tutkijan ja esimiehen tulee sopia erikseen kaikista laite- ja ohjelmahankinnoista, joita ei ole budjetoitu hankkeelle ja jotka eivät kuulu Taideyliopiston työntekijöiden peruslaitteisiin ja ohjelmistoihin. Lisälaite-, tarvike- ja erityisohjelmahankinnat maksetaan tilaavan yksikön budjetista. Tutkijan esimies huolehtii hankkeen uudelle kuukausipalkkaiselle työntekijälle tarvittavien laitteiden, mahdollisten lisäohjelmistojen ja käyttäjätunnusten tilaamisesta. Artsista löydät Taideyliopiston laitteet, ohjelmistot ja puhelimet sekä uuden käyttäjän hankintalomakkeen.

Käyttövaltuus yliopiston järjestelmiin ja laitteille alkaa työsopimuksen alkaessa ja päättyy, kun henkilö ei enää ole työsuhteessa yliopistoon. Jos affilioituneen tutkijan kanssa on sovittu IT-laitteiden käytöstä, käyttövaltuus on voimassa sopimuksen voimassaolon ajan. Affilioituneen tutkijan työtilasta sovitaan affiliaatiosopimuksessa.

Työlaitteiden tiedostot on kryptattu ja laitteet on suojattu haittaohjelmilta. Tietoturvallisuudesta tulee huolehtia tiedon elinkaaren kaikissa vaiheissa sekä laitteiden käsittelyssä että välineiden, järjestelmien, menetelmien ja palveluiden valinnassa ja käytössä. Kaikkia taideyliopistolaisia koskevat yliopiston tietoturvaohje ja -politiikka.

Langaton verkko ja tulostaminen

Työtietokone yhdistetään automaattisesti Taideyliopiston langattomaan henkilökuntaverkkoon. Henkilökohtaisilla laitteilla voi käyttää UniartsPublic-verkkoa. Verkon kautta ei pääse rajoitettuihin IT-palveluihin.

Käytettävissä on myös kansainvälinen verkkovierailupalvelu Eduroam. Eduroamiin kirjaudutaan käyttäen Taideyliopiston käyttäjätunnusta muodossa abc12345@uniarts.fi.

Taideyliopisto käyttää turvatulostuspalvelua, jossa oman tulostustyön voi vapauttaa miltä tahansa monitoimilaitteelta yliopistossa. Tietokoneille asennetun turvatulostimen nimi on "Turvatulostus" tai "Secure print". Monitoimilaitteille kirjaudutaan Taideyliopiston tunnuksella. Kirjautumista voi nopeuttaa rekisteröimällä HSL:n matkakortin palveluun.

Mobiilitulostuspalvelulla voi tulostaa Taideyliopiston sähköpostin kautta henkilökohtaisellakin laitteella. Tulostettava tiedosto lähetetään liitetiedostona osoitteeseen print@uniarts.fi.

Ota yhteyttä

hr-info@uniarts.fi

  • Tutkijoiden rekrytoinnin tuki, työsopimukset ja palkkatasojen määrittelyt

help@uniarts.fi tai p. 0294 47 2200

  • tietokone ja perusohjelmistot sekä puhelin mallivalikoimasta
  • yliopiston käyttäjätunnus ja sähköpostiosoitet
  • tallennus- ja tulostuspalvelut
  • Digipalveluiden tuki yliopiston järjestelmiin ja IT-laitteistoihin

Nuori nainen venyttää kättään lattialla maaten.