Skip to main content

Aineistonhallinnan opas: Tutkimuksen avoimuus ja aineistonhallinnan lähtökohdat

Opas aineistonhallinnan prosesseihin

Yhteystiedot

Kirjasto tarjoaa tukea aineistonhallintasuunnitelman laadintaan ja datan hallintaan sekä kuvailuun sen määritetyn elinkaaren ajan. Meidät tavoitat parhaiten sähköpostitse:

Maaria Harviainen, johtava informaatikko
maaria.harviainen@uniarts.fi
p. 040 710 4225

Harri Ollikainen, informaatikko
harri.ollikainen@uniarts.fi
p. 050 477 5445

Tutkimuksen avoimuus ja aineistonhallinta

Avoimella tutkimusprosessilla ja aineiston hyvällä hallinnalla tavoitellaan tutkimuksen todennettavuuden ja toistettavuuden parempia mahdollisuuksia tutkimuksen elinkaaren eri vaiheissa. Näin tutkimustuloksia voidaan käyttää yhä uudelleen, arvioida, hyödyntää päätöksenteossa ja turvata digitalisoitumisen myötä yhä nopeammin kasvavat tietomäärät tulevien tutkijasukupolvien käyttöön.

Taideyliopiston julkaisu- ja datapolitiikka edellyttää aineistonhallintasuunnitelman laatimista tutkimuksen suunnitteluvaiheessa. Aineistonhallintasuunnitelman avulla voidaan hahmottaa tutkimuksessa käytettävän datan koko elinkaari sekä vähentää dataan liittyviä riskejä. Tutkimusaineistoilla tarkoitetaan niitä resursseja, joita tutkija tuottaa tai joita hän käyttää tutkimusprosessin aikana. Näin varmistetaan tutkimusaineiston eettinen, turvallinen ja tehokas käyttö tutkimuksen aikana ja sen jälkeen. Tästä syytä myös tutkimusorganisaatiot ja tutkimusta rahoittavat tahot kuten esim. Suomen Akatemia ovat alkaneet edellyttämään tutkimusdatan avaamista.

Aineistonhallinnan suunnittelun työvälineeksi on kehitetty DMPTuuli, joka ohjeistaa kuinka asiassa on hyvä edetä vaihe vaiheelta. DMPTuulissa on ohjeistuksia ja erilaisia mallivastauksia. Myös tutkimusrahoittajat vievät sinne aineistonhallintaa koskevia vaatimuksiaan, joita on syytä noudattaa. DMPTuuli suunnitelmaa voi työstää yhdessä kollegoiden kanssa ja sitä voidaan täydentää tutkimuksen edetessä. Valmis aineistonhallintasuunnitelma liitetään rahoitushakemukseen. Esimerkiksi Suomen Akatemian ohjeistukset löytyvä sekä SA:n omilta verkkosivuilta että DMPTuulista.

Oleellista hyvälle aineistonhallinnalle on aineiston laadukas kuvailu (metadata) ja tallentaminen siten, että sen avaaminen ja jatkokäyttö on tulevaisuudessa mahdollista. Suunnitelmaa täydennetään tutkimuksen kuluessa, mutta periaatteet tulee olla selvillä heti alusta alkaen.

Mikäli et halua hyödyntää DMPTuuli -työkalua, niin voit myös tehdä suunnitelman rahoittajan ja tutkimusorganisaation muun ohjeiden mukaisesti.

Lisätietoja DMPTuulista löydät tästä oppaasta.

 

Rahoittajien vaatimukset

Avoimen tieteen ja tutkimuksen edistäminen näkyvät tutkimusrahoittajien vaatimuksissa.

Suomen Akatemia

Suomen Akatemia edellyttää, että sen rahoittamat hankkeet sitoutuvat julkaisujen avoimeen saatavuuteen. Lisäksi Suomen Akatemia edellyttää hankkeita avaamaan tutkimusaineistonsa ja -menetelmänsä. Mikäli tutkimusaineistoa ei ole mahdollista avata jatkokäyttöä varten, on aineiston metatiedot kuitenkin avattava. Metatiedot varmistavat, että aineisto on löydettävissä, saavutettavissa, yhteentoimivaa ja uudelleen käytettävissä (ns. FAIR-periaatteet).

Euroopan unioni

Euroopan tutkimusneuvosto (European Research Council) ja Horizon 2020 -ohjelman pilottiprojekti vaativat rahoittamaltaan tutkimukselta artikkelien ja monografioiden avointa julkaisemista. Horizon 2020 -ohjelma vaatii lisäksi, että tutkimusaineistot avataan, Euroopan tutkimusneuvosto puolestaan suosittelee avaamista.

Sherpa/Juliet-palvelu

Tietoja rahoittajien avoimeen julkaisemiseen ja tutkimusdataan liittyvistä käytännöistä on kerätty SHERPA Juliet -palveluun.

(Lähde: TTY:n tutkimusdatapalvelujen opas, CC BY)

Tutkimusaineiston elinkaari

Aineistoa voi ja kannattaa hyödyntää senkin jälkeen, kun aineiston tuottanut tutkimushanke on päättynyt.

tutkimusaineiston elinkaari

Lähde: Tietoarkisto, viitattu 12.12.2018, CC BY 4.0.

MANTRA - tutkimuksen aineistonhallinnan opas

MANTRA on Edinburghin yliopiston ylläpitämä, tutkijoille suunnattu tutkimuksen aineistonhallinnan opetussivusto.