Siirry pääsisältöön

DMPTuuli-opas: Etusivu

Tässä oppaassa kerrotaan mikä on DMPTuuli-työkalu, ja miten sitä voi hyödyntää aineistonhallintasuunnitelmaa tehtäessä. Oppaan rakenne vastaa yleisen DMPTuuli-pohjan rakennetta.

Aineistonhallinnan oppaasta löytyy lisätietoa tutkimuksen avoimuuden ja aineistonhallinnan lähtökohdista, sekä tarkempaa tietoa aineistojen avaamisesta ja julkaisemisesta.

Oppaan sisältö

Etusivu

 • Yleistä tietoa aineistonhallintasuunnitelmista ja DMPTuuli-työkalusta

1. Aineiston yleiskuvaus

 • Tällä sivulla pyritään antamaan vinkkejä, miten vastata kysymyksiin kuten millaista aineistoa olet keräämässä tai tuottamassa, tai miten aineiston yhtenäisyys ja laatu varmistetaan

2. Etiikka ja lainsäädäntö

 • Minkälaisia eettisiin vaatimuksiin tai tekijän- tai immateriaalioikeuksiin liittyviä kysymyksiä aineistoosi liittyy, ja miten aiot käsitellä niitä.

3. Dokumentointi ja metatiedot

 • Miten dokumentoit aineistosi ja mitä metatietostandardeja käytät, jotta se on löydettävissä.

4. Tallentaminen ja varmuuskopiointi

 • Aineiston säilytykseen ja tietoturvaan liittyviä kysymyksiä ja hyviä vinkkejä.

5. Avaaminen ja julkaiseminen

 • Mieti mikä osa aineistostasi voidaan julkaista, tai jos aineistoasi ei voida avata kokonaan tai osittain, perustele miksi.

6. Vastuut ja resurssit

 • Aineistonhallintaan liittyy tehtäviä tutkimusprojektin elinkaaren aikana. Kuka on niistä vastuussa, ja minkälaisia resursseja se vaatii.

Aineistonhallinnan opas (erillinen opas)

 • Yleistä ja käytännöllistä tietoa aineistonhallinnasta ja sen avaamisesta.

Yhteystiedot

Kirjasto tarjoaa tukea aineistonhallintasuunnitelman laadintaan ja datan hallintaan sekä kuvailuun sen määritetyn elinkaaren ajan. Meidät tavoitat parhaiten sähköpostitse:

Kirjaston tutkimuspalvelut: lib.research@uniarts.fi

Maaria Harviainen, tietoasiantuntija
maaria.harviainen@uniarts.fi
puh. 040 710 4225

Harri Ollikainen, tietoasiantuntija
harri.ollikainen@uniarts.fi
puh. 050 477 5445

Mikä DMPTuuli?

DMPTuuli on tutkijoille suunnattu kaikille avoin aineistonhallintasuunnitelmatyökalu (DMP tulee sanoista Data Management Plan). Ohjelmaa voi hyödyntää tutkimussuunnitelman tekemisen yhteydessä, rahoitusta hakiessa ja aineistonhallinnassa tutkimushankkeen eri vaiheissa.

DMPTuulin avulla tutkija pystyy jäsennellysti ja tuetusti suunnittelemaan aineistonhallintaansa. Yleisohjeiden lisäksi DMPTuulissa voi valita  rahoittajien ja tutkimusorganisaatioiden rahoitushaku- organisaatio- ja datatyyppikohtaisia ohjeita.

Aineistonhallintasuunnitelmassa kuvataan tutkimusaineiston hankkeen aikainen:

 1. Yleiskuvaus
 2. Eettiset periaatteet henkilötietojen käsittelyssä sekä aineistojen omistajuus
 3. Dokumentointi ja metadata
 4. Tallentaminen ja varmuuskopiointi
 5. Avaaminen hankkeen päätyttyä
 6. Vastuut ja resurssit

Suunnitelma liitetään rahoitushakemukseen erillisenä liitteenä (1-4 sivua). 

Mikäli tutkimuksessa ei synny säilytettävää tutkimusaineistoa tai käytetty aineisto on jo avointa, kuvaa silti tilanne liitteellä lyhyesti ja liitä se hakemukseesi. Muutenkin kysymyksiin vastataan soveltuvin osin. Mikäli käytät vain jo olemassa olevaa, jo avointa aineistoa, sitä ei luonnollisesti tarvitse tallentaa uudelleen.

Jos aineistosi on salassa pidettävää eikä sitä siis voi avata, tämän voi todeta ja perustella liitteessä. Aineiston metadata (kuvailutiedot) on kuitenkin suositeltavaa tallentaa kansalliseen tai kansainväliseen hakupalveluun.

Miksi aineistonhallintasuunnitelma?

Miksi tutkimusaineistojen hallinta ja hallinnan suunnittelu on tärkeää?

 • Tutkimusaineistojen hallinta ja aineistonhallintasuunnitelman laatiminen ovat osa hyviä tieteellisiä käytäntöjä!
 • Aineistojen katoamisen, häviämisen tai tuhoutumisen riski pienenee.
 • Voit ennakoida omistajuuteen ja käyttöoikeuksiin liittyviä monimutkaisia ongelmia.
 • Tuet avoimen tieteen toimintatapoja ja luot edellytyksiä tuleville yhteistyöhankkeille
 • Täytät rahoittajien vaatimukset.
 • Säästät aikaa ja rahaa.

Aineistonhallintasuunnitelman tulisi kuvata, miten tutkimusaineistoja käsitellään koko tutkimuksen elinkaaren ajan. Aineistonhallintasuunnitelmaa tulisi päivittää tutkimushankkeen edistyessä.  

Aineistonhallintakäytäntöjen tulisi perustua ns. FAIR-periaatteisiin, joiden mukaisesti aineiston tulee olla löydettävissä (Findable), saavutettavissa (Accessible), yhteentoimivaa (Interoperable) ja uudelleen käytettävissä (Reusable).

Aineistonhallinnassa "aineisto" (data) ymmärretään laajasti ja se pitää sisällään:

 • eri menetelmillä kerätyn aineiston (kuten kyselyt, haastattelut, mittaukset, arvioinnit, AV-aineistot, päiväkirjat yms.)
 • tutkimuksen aikana tuotetun aineiston (kuten analysoitu data)
 • tutkimuksen lähdemateriaalin (esimerkiksi monimuotoinen arkistomateriaali, taideteokset analyysin kohteena)
 • lähdekoodit ja ohjelmistot

Esimerkkejä

Eri tieteenalojen aineistonhallintasuunnitelmia, joita voi tarkastella esimerkkeinä. Huom. että esim. DMPTuulissa olevia julkisia suunnitelmia ei ole tarkastettu tai arvioitu.

Ohjeita muualla

Saavutettavuusseloste | Accessibility statement