Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

DMPTuuli-opas: 6. Vastuut ja resurssit

Aineistonhallinnan vastuut ja resurssit

6.1 Ketkä vastaavat aineistonhallintaan liittyvistä tehtävistä tutkimusprojektin elinkaaren aikana? Arvioi myös aineistonhallintaan tarvittavat resurssit (esim. taloudelliset, ajalliset, työmäärään liittyvät)

Tyypillisesti osa vastuihin liittyvistä yksityiskohdista on kuvattu jo aiempien kysymysten kohdalla. Voit vaihtoehtoisesti joko viitata aiempiin kysymyksiin tai koostaa tähän kaikki vastuutahot sekä niiden vaatimat resurssit.

Aineistojen julkaiseminen voi edellyttää paljon valmistelua, esimerkiksi datan valintaa, järjestelyä, kuvaamista ja siirtämistä, metatiedon tuottamista, ja datan anonymisointia. Arvioi, edellyttääkö aineiston hallinnointi, säilyttäminen ja jakaminen asiantuntija-apua (esim. tietosuojavastaava, kirjasto). Pohdi, mitä täydentäviä tietoteknisiä välineitä, palveluita ja resursseja tarvitaan ja mitkä niiden kustannukset ovat.

Mitä paremmin tutkimusdatan hallinta on suunniteltu ja toteutettu jo tutkimushankkeen alussa ja sen aikana sitä vähemmän työtä tarvitaan dataan avaamisessa.

Vinkkejä hyvistä käytännöistä

  • Erittele aineistonhallintakustannukset budjetissa.

Saavutettavuusseloste | Accessibility statement