Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

DMPTuuli-opas: 2. Etiikka ja lainsäädäntö

Eettiset vaatimukset

2.1 Mitä eettisiä seikkoja aineistosi hallintaan liittyy (esim. arkaluonteisten tietojen käsittely, tutkittavien identiteetin suojaaminen ja tietojen jakamista koskevan suostumuksen hankkiminen)?

Kerro, miten täytät eettiset vaatimukset ja noudatat asiaankuuluvaa lainsäädäntöä tutkimusaineiston hallinnassa koko sen elinkaaren ajan. Useimpia tutkimushankkeita koskee esimerkiksi eettinen vaatimus tutkittavien informointiin liittyvien ohjeiden noudattamisesta. Jos käsittelet henkilötietoja tai arkaluonteisia tietoja, kerro, miten suojaat tutkittavien yksityisyyden ja anonymisoit tai pseudonymisoit tiedot. Lue lisää tietosuojasta ja tutkimusetiikasta Taideyliopistossa, sekä ohje arkaluonteisia henkilötietoja sisältävän datan hallinnan suunnittelusta.

Hyviä käytäntöjä

  • Tarkista edellytetäänkö tutkimukseltasi eettistä ennakkoarviointia.
  • Jos eettinen toimikunta antaa lausunnon tutkimuksestasi, kerro aineistonhallintasuunnitelmassa, miten noudatat toimintaohjeita (esim. miten henkilökohtaiset tai arkaluonteiset tiedot poistetaan aineistosta ennen sen jakamista, jotta yksityisyydensuoja voidaan varmistaa).

Lisäohjeita

Aineiston omistajuus

2.2 Miten aineiston omistajuuteen, tekijänoikeuksiin ja immateriaalioikeuksiin liittyviä asioita hallintaan? Estävätkö tekijänoikeudet, käyttöoikeudet tai muut rajoitukset aineiston käyttämisen tai jakamisen?

Kerro, kuka aineiston omistaa ja mitä omistajuudesta on sovittu. Kerro myös, kuka voi antaa luvan aineiston (uudelleen) käyttämiseen.  

Hyviä käytäntöjä

  • Tutkimushanketta koskevat sopimukset ja niiden muutokset tulee hoitaa yhteistyössä Taideyliopiston lakipalveluiden kanssa.
  • Omistajuutta koskevat sopimukset tulisi tehdä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa hankkeen elinkaarta.
  • Taideyliopiston tutkimusaineistot ovat lähtökohtaisesti yhteiskäyttöisiä ja avoimia. Ks. Taideyliopiston tutkimusaineistopolitiikka. Ota huomioon myös rahoittajan periaatteet tekijän- ja immateriaalioikeuksiin liittyen.

Lisäohjeita

Lisätietoa muualla

Saavutettavuusseloste | Accessibility statement