Siirry pääsisältöön

DMPTuuli-opas: 2. Tutkimusetiikka ja lainsäädäntö

Tutkimuseettiset periaatteet ja tietosuoja

2.1 Mitä tutkimuseettisiä ja tietosuojaan liittyviä kysymyksiä aineistosi hallintaan liittyy (esim. erityisten henkilötietojen käsittely, tutkittavien identiteetin suojaaminen ja tietojen jakamista koskevan suostumuksen hankkiminen)?

Kerro, miten täytät tutkimuseettiset vaatimukset ja noudatat asiaankuuluvaa lainsäädäntöä tutkimusaineiston hallinnassa koko sen elinkaaren ajan. Useimpia tutkimushankkeita koskee esimerkiksi vaatimus tutkittavien informointiin liittyvien ohjeiden noudattamisesta. Jos käsittelet henkilötietoja tai erityisiä henkilötietoja, kerro, miten suojaat tutkittavien yksityisyyden ja anonymisoit tai pseudonymisoit tiedot. Lue lisää tietosuojasta ja tutkimusetiikasta Taideyliopistossa, sekä ohje erityisiä henkilötietoja sisältävän datan hallinnan suunnittelusta.

Hyviä käytäntöjä

  • Tarkista edellytetäänkö tutkimukseltasi eettistä ennakkoarviointia.
  • Jos tutkimuseettisen ennakkoarvioinnin toimikunta antaa lausunnon tutkimuksestasi, kerro aineistonhallintasuunnitelmassa, miten noudatat toimintaohjeita (esim. miten henkilökohtaiset tai arkaluonteiset tiedot poistetaan aineistosta ennen sen jakamista, jotta yksityisyydensuoja voidaan varmistaa).

Lisäohjeita

Aineiston omistajuus

2.2 Miten aineiston omistajuuteen, tekijänoikeuksiin ja immateriaalioikeuksiin liittyviä asioita hallintaan? Estävätkö tekijänoikeudet, käyttöoikeudet tai muut rajoitukset aineiston käyttämisen tai jakamisen?

Kerro, kuka aineiston omistaa ja mitä omistajuudesta on sovittu. Kerro myös, kuka voi antaa luvan aineiston (uudelleen) käyttämiseen.  

Hyviä käytäntöjä

  • Tutkimushanketta koskevat sopimukset ja niiden muutokset tulee hoitaa yhteistyössä Taideyliopiston lakipalveluiden kanssa.
  • Omistajuutta koskevat sopimukset tulisi tehdä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa hankkeen elinkaarta.
  • Taideyliopiston tutkimusaineistot ovat lähtökohtaisesti yhteiskäyttöisiä ja avoimia. Ks. Taideyliopiston tutkimusaineistopolitiikka. Ota huomioon myös rahoittajan periaatteet tekijän- ja immateriaalioikeuksiin liittyen.

Lisäohjeita

Saavutettavuusseloste | Accessibility statement