Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

DMPTuuli-opas: 3. Dokumentointi ja metatiedot

Aineiston kuvailu

3.1 Miten dokumentoit aineistosi, jotta se on löydettävissä, saavutettavissa, yhteentoimivaa ja uudelleen käytettävissä sekä itseäsi että muita varten? Mitä metatietostandardeja, README-tiedostoja ja muuta dokumentaatiota käytät, jotta muut voivat ymmärtää ja käyttää aineistoasi?

Aineistoa koskeva dokumentaatio mahdollistaa sen, että muut käyttäjät (sekä ihmiset että tietokoneet) voivat löytää ja käyttää tietoaineistoja ja tiedostoja sekä viitata niihin asianmukaisesti.  

Tutkimusaineiston liitteeksi tarvitaan kuvailevaa ja teknistä tietoa siitä, mitä informaatiota se sisältää eli metadataa. Metadataa on esimerkiksi tieto, miten ja milloin tutkimusaineisto on koottu, mitä sopimuksia haastatteluaineistoihin tai muihin tutkimusaineistoihin liittyy, miten tutkimusaineistoa on käsitelty tai anonymisoitu sekä tiedot aineiston alkuperäisestä käyttötarkoituksesta ja saatavuudesta.

Metatiedoissa kuvataan lisäksi tiedostojen nimeämiskäytännöt, versionhallinta ja kansiorakenne. Selitä kuvauksessa myös termit, muuttujat, koodit, lyhenteet ja mittayksiköt.  

Hyviä käytäntöjä

  • Luettele dataan liitettävät kuvailudokumentit, esim. README-tiedostot, kyselylomakkeet.  
  • Käytä tutkimusvälineitä ja mittauslaitteita, joiden luomat metatiedot ovat standardinmukaisia, jotta aineistosi on siirrettävissä eri valmistajien laitteiden välillä eli uudelleenkäytettävissä ja yhteentoimivaa.
  • Arkistot edellyttävät usein tietyn metatietostandardin käyttämistä. Tarkista, onko käytettävissä ala-, yhteisö- tai arkistokohtaista metatietomallia tai -standardia.

Lisäohjeita

Lisätietoa muualla

Saavutettavuusseloste | Accessibility statement