Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

DMPTuuli-opas: 5. Avaaminen ja julkaiseminen

Tällä sivulla on tietoa koskien DMPTuulin kohtaa 5. Aineistonhallinnan oppaassa on lisätietoja tutkimusaineistojen avaamisesta ja julkaisemista.

Aineiston avaaminen ja julkaiseminen

5.1 Mikä osa aineistosta voidaan asettaa avoimesti saataville tai julkaista? Missä ja milloin aineisto tai siihen liittyvät metatiedot asetetaan saataville

Jos aineistoasi ei voida avata kokonaan tai osittain, perustele miksi. Tutkimusaineiston avoimuus edistää aineiston uudelleenkäyttöä. Aineistonhallinnan suunnittelulla tutkimusprojektin alussa voidaan varmistaa tutkimusaineistojen jakaminen tutkimushankkeen päätyttyä.

Vinkkejä hyvistä käytännöistä

  • Taideyliopisto kannustaa tutkijoita avoimuuteen tutkimusaineistojen hallinnassa. Jos tutkimusaineistoa ei ole mahdollista avata esim. oikeudellisista tai eettisistä syistä, pyritään aineiston metadata tallentamaan avoimesti saatavaksi. Ks. esim. Avoin tiede ja tutkimus Taideyliopistossa
  • Julkaise aineistosi asianmukaisessa arkistossa. Jos et voi avata dataa, julkaise kuitenkin tutkimusaineiston metatiedot.
  • Tarkista oman alasi sekä rahoittajan antamat arkistosuositukset
  • Julkaise aineistosi asianmukaisessa arkistossa tai vertaisarvioidussa lehdessä
  • Valitse pysyviä tunnisteita (DOI, URN) käyttävä arkisto tai julkaisija
  • Tutkimusaineiston sekä kaikkien tutkimushankkeessa luotujen koodien ja ohjelmistojen tarjoaminen uudelleen käytettäviksi on suositeltavaa. Käytä tähän tarkoitukseen esimerkiksi Creative Commons-, GNU- tai MIT-lisenssiä.

Lisäohjeita

Aineiston arkistointi

5.2 Mihin pitkällä aikavälillä arvokkaat tiedot arkistoidaan ja kuinka pitkäksi ajaksi?

Kuvaa lyhyesti, mitkä tiedot arkistoidaan ja kuinka pitkäksi ajaksi sekä mitkä tiedot hävitetään hankkeen päätyttyä. Kuvaa arkistoitujen tietojen saatavuutta koskevat periaatteet.

Vinkkejä hyvistä käytännöistä

  • Muista tarkistaa rahoittajan omat, alakohtaiset tai kansalliset arkistosuositukset.

Lisäohjeita

Saavutettavuusseloste | Accessibility statement