Siirry pääsisältöön

DMPTuuli-opas: 5. Avaaminen ja julkaiseminen

Aineiston avaaminen ja julkaiseminen

5.1 Mikä osa aineistosta voidaan asettaa avoimesti saataville tai julkaista? Missä ja milloin aineisto tai siihen liittyvät metatiedot asetetaan saataville

Jos aineistoasi ei voida avata kokonaan tai osittain, perustele miksi. Rahoittajien sekä Taideyliopiston linjaukset suosittelevat tutkimusaineiston avoimuutta niiltä osin kuin se on mahdollista. Jollet esimerkiksi tietosuojasyistä voi avata aineistoasi kokonaan, tallenna mahdollisuuksien mukaan aineistoasi ja sen metadataa soveltuvin osin esimerkiksi Yhteiskunnalliseen tietoarkistoon tai Zenodoon.

Vinkkejä hyvistä käytännöistä

  • Ks. esim. Avoin tiede ja tutkimus Taideyliopistossa
  • Tarkista oman alasi sekä rahoittajan antamat arkistosuositukset
  • Julkaise aineistosi asianmukaisessa arkistossa tai vertaisarvioidussa lehdessä
  • Valitse pysyviä tunnisteita (DOI, URN) käyttävä arkisto tai julkaisija
  • Tutkimusaineiston sekä kaikkien tutkimushankkeessa luotujen koodien ja ohjelmistojen tarjoaminen uudelleen käytettäviksi on suositeltavaa. Käytä tähän tarkoitukseen esimerkiksi Creative Commons-, GNU- tai MIT-lisenssiä.

Lisäohjeita

Esimerkkejä

"Dataset(s) themselves, complete with full description of methods, will be published in [A certified, field-specific repository / Zenodo].”

“Sensitive parts of the data cannot be stored and will be disposed of after the project is finished.”

Aineiston arkistointi

5.2 Mihin pitkällä aikavälillä arvokkaat tiedot arkistoidaan ja kuinka pitkäksi ajaksi?

Kuvaa lyhyesti, mitkä tiedot arkistoidaan ja kuinka pitkäksi ajaksi sekä mitkä tiedot hävitetään hankkeen päätyttyä. Kuvaa arkistoitujen tietojen saatavuutta koskevat periaatteet.

Vinkkejä hyvistä käytännöistä

  • Muista tarkistaa rahoittajan omat, alakohtaiset tai kansalliset arkistosuositukset.

Lisäohjeita

Saavutettavuusseloste | Accessibility statement