Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Tutkijan hankeopas: Julkaiseminen

Julkaisusuunnitelma

Rahoituksen hakuvaiheessa tehtävässä julkaisusuunnitelmassa esitetään suunnitelma tutkimustulosten julkaisemisesta ja tunnetuksi tekemisestä tiede- ja taideyhteisölle sekä muille tarpeellisille tahoille. Suunnitelmassa on huomioitava rahoittajan vaatimukset julkaisemisesta ja tutkimuksen avoimuudesta. Julkaisujen valinnassa kannattaa huomioda ala- ja aihekohtaisen relevanssin lisäksi julkaisun laatu ja Julkaisufoorumi-luokitus.

Taideyliopiston rinnakkaistallentamisen palvelu mahdollistaa äskettäin julkaistun tai julkaisuun tulevan tieteellisen artikkelin tallentamisen Taju-julkaisuarkistoon. Rinnakkaistallentaminen lisää tutkimuksen, tutkijan ja yliopiston näkyvyyttä, vaikuttavuutta, tieteen avoimuutta sekä täyttää EU:n ja useiden rahoittajien suositukset Open Access -kulttuurin tukemisesta.

Taideyliopiston julkaisemisen oppaassa on lisätietoa julkaisemisesta (mm. rinnakkaisjulkaisemisen ohjeet).

Julkaisu- ja kustannussopimukset ja rahoittajan näkyvyys

Rahoittajan vaatimus tutkimustulosten ja artikkelien open access -julkaisemisesta tulee huomioida sopimuksissa kustantajien kanssa. Julkaisusopimuksia tehdessä tutkijan kannattaa varmistaa, että hän pitää itsellään riittävät oikeudet rinnakkaisjulkaisemiseen. Useimmat kustantajat sallivat rinnakkaistallentamisen, ja joskus ns. embargo-ajan kuluttua (esim. 6 kk–1 vuosi).

Tutkimusrahoituksella tuotetuissa tieteellisissä julkaisuissa on mainittava rahoittaja ja rahoituspäätöksen numero. Saadut apurahat on hyvä mainita ansioluettelossa. Rahoittaja tulee tuoda esille myös konserttiohjelmassa, näyttelyluettelossa ja muissa vastaavissa yhteyksissä. Taideyliopistoon työsuhteessa olevan tutkija tekee taiteellista toimintaa ja julkaisuja koskevat kirjaukset vuosittain SoleCRIS-tietokantaan.

Julkaisujen raportointi ja SoleCRIS

Taideyliopistoon työsuhteessa oleva tutkija tekee taiteellista toimintaa ja julkaisuja koskevat kirjauksensa SoleCRIS-tietokantaan vuosittain yliopiston ohjeistusten ja aikataulujen mukaisesti. SoleCRIS-tietokantaan ilmoitetaan taiteellinen työ, tutkimus- ja muut julkaisut, konsertit, esitykset, asiantuntijatehtävät sekä kansainväliset vierailut.

Yhteyshenkilöt

SoleCRIS
CRIS-kysymykset voit lähettää osoitteella cris@uniarts.fi tai suoraan yhteyshenkilöille.

Tieteellisten julkaisujen tarkistus, rinnakkaistallennus

  • Erkki Nurmi, Harri Ollikainen (kirjasto)

Taiteellinen toiminta, kv-vierailut, kv-konferenssit, asiantuntijatehtävät

  • Helena Haimi, Kirsi Rinne (pääkäyttäjät,yhteiset palvelut)
  • Pirjo Mulari (KuvA)
  • Alina Savolainen (TeaK)
  • Emmi Ruth (SibA)

Lue lisää