Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Tutkijan hankeopas: Julkaiseminen

Yhteyshenkilöt

SoleCRIS
cris@uniarts.fi

Yhteiset
Helena Haimi, vastaava suunnittelupäällikkö
p. 040 710 4293

KuvA
Katariina Kivistö-Rahnasto, suunnittelupäällikkö
p. 045 6578264

SibA
Tuula Kivistö, asiantuntija
p. 040 710 4294

TeaK
Alina Savolainen, suunnittelupäällikkö
p. 0400 792 089

Julkaisusuunnitelma

Rahoituksen hakuvaiheessa tehtävässä julkaisusuunnitelmassa esitetään suunnitelma tutkimustulosten julkaisemisesta ja tunnetuksi tekemisestä tiede- ja taideyhteisölle sekä muille tarpeellisille tahoille. Suunnitelmassa on huomioitava rahoittajan vaatimukset julkaisemisesta ja tutkimuksen avoimuudesta. Julkaisujen valinnassa kannattaa huomioda ala- ja aihekohtaisen relevanssin lisäksi julkaisun laatu ja Julkaisufoorumi-luokitus.

Taideyliopiston rinnakkaisjulkaisemisen palvelu mahdollistaa äskettäin julkaistun tai julkaisuun tulevan tieteellisen artikkelin tallentamisen HELDA-julkaisuarkistoon. Open Access -tallentaminen lisää tutkimuksen, tutkijan ja yliopiston näkyvyyttä, vaikuttavuutta, tieteen avoimuutta sekä täyttää EU:n ja useiden rahoittajien suositukset Open Access -kulttuurin tukemisesta.

Taideyliopiston julkaisemisen oppaassa on listaus taidealan Julkaisufoorumi-luokitelluista julkaisuista sekä lisätietoa julkaisemisesta (mm. rinnakkaisjulkaisemisen ohjeet).

Tutkijan hankeopas: Tutkimuksen avoimuus.

Julkaisu- ja kustannussopimukset ja rahoittajan näkyvyys

Rahoittajan vaatimus tutkimustulosten ja artikkelien open access -julkaisemisesta tulee huomioida sopimuksissa kustantajien kanssa. Julkaisusopimuksia tehdessä tutkijan kannattaa varmistaa, että hän pitää itsellään riittävät oikeudet rinnakkaisjulkaisemiseen. Useimmat kustantajat suostuvat rinnakkaisjulkaisemiseen ns. embargo-ajan kuluttua (esim. 6 kk–1 vuosi).

Tutkimusrahoituksella tuotetuissa tieteellisissä julkaisuissa on mainittava rahoittaja ja rahoituspäätöksen numero. Saadut apurahat on hyvä mainita ansioluettelossa. Rahoittaja tulee tuoda esille myös konserttiohjelmassa, näyttelyluettelossa ja muissa vastaavissa yhteyksissä. Taideyliopistoon työsuhteessa olevan tutkija tekee taiteellista toimintaa ja julkaisuja koskevat kirjaukset vuosittain SoleCRIS-tietokantaan.

Julkaisujen raportointi ja SoleCRIS

Taideyliopistoon työsuhteessa oleva tutkija tekee taiteellista toimintaa ja julkaisuja koskevat kirjauksensa SoleCRIS-tietokantaan vuosittain yliopiston ohjeistusten ja aikataulujen mukaisesti. SoleCRIS-tietokantaan ilmoitetaan taiteellinen työ, tutkimus- ja muut julkaisut, konsertit, esitykset, asiantuntijatehtävät sekä kansainväliset vierailut. Raportointiohje löytyy CRIS-järjestelmän etusivulta. Lue lisää oman toiminnan tallentamisesta Artsista.

Tiedejatutkimus.fi

Tiedejatutkimus.fi -palvelu kokoaa yhteen ja jakaa tietoa Suomessa tehtävästä tutkimuksesta. Se sisältää tietoja mm. tutkimusorganisaatioista, julkaisuista, tutkimusrahoituksesta ja tutkimusinfrastruktuureista. Myöhemmin palvelu tulee tarjoamaan tietoja myös mm. tutkijoista ja tutkimusaineistoista. Palvelua kehitetään opetus-ja kulttuuriministeriön Tutkimustietovaranto-hankkeessa.