Skip to main content

Tutkijan hankeopas: Tiedonhallinnan välineet

Yhteyshenkilöt

Kirjasto (ORCID-asiat, tiedonhaku, viitteiden hallinta)
Maaria Harviainen, johtava informaatikko
p. 040 710 4225

Harri Ollikainen, informaatikko
p. 050 477 5445

IT-palvelut
Juha Rosvall, IT-palvelupäällikkö
p. 050 591 1453

help@uniarts.fi

Research Catalogue
Tero Heikkinen, tutkijatohtori
p. 050 528 7127

Tekniset alustat aineiston käsittelyyn

Tutkijalle on tarjolla erilaisia Taideyliopistossa käytössä olevia sekä kansallisia ratkaisuja tiedon käsittelyyn, digitaalisiin työskentely-ympäristöihin, aineistojen siirtoon ja säilytykseen. Tutkimushankkeet voivat käyttää yhteistyönsä edellyttämän dokumentaation teknisenä alustana esimerkiksi yliopiston yhteisiä verkkolevyjä, O365-palvelun tarjoamia ryhmätiloja, Optimaa tai CSC:n eDuunia. Jo tutkimuksen suunnitelmavaiheessa on hyvä arvioida aineiston vaatiman tallennustilan määrä. Taideyliopiston kotihakemistossa voi säilyttää aineistoa n. 20 GB ja O365-palvelun OneDrivellä 1 TB.

Tallennusvälineen valinnassa on huomioitava myös aineiston sisältämän tiedon luonne, joka voi edellyttää esimerkiksi aineiston suojaamista kryptauksen avulla. Henkilötietoja sisältävän aineiston tallentamisessa ja käsittelyssä on  huomioitava EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Verkkokansio on tietoturvallisin tietojen säilytyspaikka. Käytettävissä on henkilökohtainen kotikansio ja tilauksesta jaetut verkkokansiot, joilla tiedostoja voi jakaa ryhmän kesken. Tutkijan kannattaa varmuuskopioida henkilökohtaiselle verkkokansiolle kaikki tärkeät työhön liittyvät tiedostot. Kotihakemistot ovat käytettävissä vain Taideyliopiston tunnuksilla ja yliopiston tietokoneilla ja hakemisto on henkilökohtainen. Verkkokansiot toimivat vain yliopiston verkossa tai Uniarts VPN-yhteyden kautta. Salassa pidettävä, luottamuksellinen ja henkilötietoja sisältävä materiaali tulee tallentaa vain Taideyliopiston verkkokansioon!

Internet-selaimella käytettävässä Office365-pilvipalvelussa OneDrive tarjoaa henkilökohtaista pilvitallennustilaa, ja ryhmiä varten on käytettävissä Groups-yhteistyöpalvelu. Office365 Groups-palvelussa voi jakaa tiedostoja myös yliopiston ulkopuolisille tutkimusryhmän jäsenille. Office365-pilvipalvelun ominaisuuksiin pääsee webmailin kautta. Älä tallenna Office365-palveluun tai muuhun pilvipalveluun Taideyliopiston salaista, luottamuksellista tai henkilötietoja sisältävää tietoa!

eDuuni on maksullinen palvelu, joka tarjoaa tietoturvallisen työskentelyalueen aineistolle, jonka käyttö on rajoitettua (suojaustaso IV). eDuuniin voidaan tarjota pääsy myös ulkopuolisten organisaatioiden henkilöille.

Tutkijatunnistepalveluita

ORCID (Open Researcher and Contributor ID) on kansainvälinen tutkijatunnistejärjestelmä, jonka taustalla on voittoatavoittelematon yhdysvaltalainen järjestö. ORCIDiin voi liittyä maksutta joko yksittäinen tutkija tai organisaatio.
 

ResearcherID on Web of Science -tietokannan tutkijatunniste, jota kautta tutkija voi hallita myös omia julkaisujaan ja tietojaan. Palvelussa voi lisäksi seurata omien julkaisujen saamia viittausmääriä ja omaa h-indeksiä. Palvelu linkittyy ORCID-järjestelmään.

Scopous Author Identifier on Scopus -tietokannan tutkijatunnistejärjestämä. Scopus on Elsevierin omistama ja hyvin samanlainen kuin Web of Science.

Google Scholarin kautta voidaan seurata laajasti, monitieteisesti ja eri kielillä julkaistujen viittauksia, jonka vuoksi tämän tutkijatunnisteen käyttöönotto on hyödyllistä erityisesti suomeksi tai ruotsiksi julkaiseville taiteentutkijoille.

Lähde/lue lisää tutkijatunnisteista: Forsman, Maria: Julkaisut ja tieteen mittaaminen. Bibliometriikan käännekohtia. Jyväskylä : Enostone Kustannus, 2016. ISBN:  978-9525960-51-8.

Research Catalogue -portaali

Research Catalogue on monimediainen verkkopohjainen tutkimusalusta, jota voi käyttää työvälineenä erilaisten dokumenttien (teksti, kuva, ääni, video) sommitteluun, arkistointiin ja julkaisemiseen. Alustalla työstetään nk. ekspositioita, sivukokonaisuuksia, joille mediatiedostot kootaan. Ekspositiot arkistoidaan ja niihin tulee jo luontivaiheessa pysyvä internet-linkki. Alustan lähtökohdat ovat taiteellisessa tutkimuksessa, mutta sitä voi hyödyntää kaikessa muussakin tutkimuksessa ja opetuksessa.

Research Catalogue -alustaa käyttävät myös vertaisarvioidut taiteellisen tutkimuksen kausijulkaisut kuten Journal for Artistic Research ja RUUKKU. Kuvataideakatemiassa alustaa on käytetty myös väitöstutkimusten ja niiden liitteiden julkaisuun. Tästä mahdollisuudesta kannattaa tiedustella akatemioiden tohtorikoulutuksen vastaavilta professoreilta ja ohjaajilta.

Research Catalogue onkehitysvaiheessa ja sen käyttöä  luottamuksellisten aineistojen käsittelyyn kannattaa välttää (ks. ”Tekniset alustat aineiston käsittelyyn” yllä). Lähtökohtaisesti alustalle ladatut aineistot ovat yksityisiä. Työstöoikeuksien saaminen edellyttää tunnistautumista ja oman,  profiilin luomista. Research Cataloguen käyttö on ilmaista ja tili ei ole riippuvainen Taideyliopiston työsuhteesta.

Taideyliopiston oppaita ja ohjeita

Linkkejä

ORCID ID
Taideyliopisto suosittelee tutkijoiden käyttöön ORCID-tutkijatunnistepalvelua. Lue lisää tunnisteesta ja sen luomisesta: Taideyliopiston aineistonhallinnan opas

Tutustu esimerkkeihin tutkijatunnisteen käyttämisestä: https://tutkijatunniste.fi/

Tiedonhaku ja viitteiden hallinta
Taideylopiston kirjasto tarjoaa tiedonhankinnan ohjausta sekä opastusta yliopiston elektronisten aineistojen ja työkalujen, kuten viitteidenhallintajärjestelmä RefWorksin, käytössä:
Kirjaston tietokannat
RefWorks-opas

Kuvaan viittaaminen: ImagOA