Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Tutkijan hankeopas: Raportointi

Hankkeen raportointi

Vastuullinen johtaja vastaa hankkeen seurannasta ja arvioinnista sekä raportoi hankkeen edistymisestä ja tuloksista rahoittajan ohjeiden, raporointimallien ja aikataulun mukaisesti. Jos hankkeelle on nimitetty ohjausryhmä, loppuraportti hyväksytään ohjausryhmän kokouksessa.

Vastuullinen johtaja toimittaa loppuraportin ja rahoituspäätöksessä / rahoitussopimuksessa vaaditut väliraportit sähköisesti kirjaamoon nähtäväksi. Raportissa voi listata myös ideoita jatkotutkimusta varten.

Projektin talouden raportoinnista, laskutuksesta sekä maksatushakemuksista vastaa talouspalvelut. Tarkista raportointi- ja laskutusohjeet rahoituspäätöksestä, ja tutustu myös Taideyliopiston talouspalveluiden omiin ohjeisiin, järjestelmiin ja aikatauluihin.

Tutkimusrahoituksella tuotetuissa tieteellisissä julkaisuissa on aina mainittava rahoittaja ja rahoituspäätöksen numero. Saadut apurahat on hyvän tavan mukaista mainita ansioluettelossa. Rahoittaja tulee tuoda esille myös konserttiohjelmassa, näyttelyluettelossa ja muissa vastaavissa yhteyksissä. Taideyliopiston työntekijät raportoivat vuosittain SoleCRIS-tietokannnassa taiteellisen työnsä, tutkimus- ja muut julkaisut, asiantuntijatehtävät sekä kansainväliset vierailut.

Hyvän loppuraportin ominaisuuksia

  • vastaa projektisuunnitelmaa
  • kertoo, miten asetetut tavoitteet on saavutettu
  • antaa selkeän kuvan toiminnan sisällöstä ja menetelmistä
  • sisältää osallistuja- yms. tiedot sekä tietoa hankinnoista
  • arvioi valittujen menetelmien ja toimintatapojen merkitystä ja sopivuutta
  • hankkeen keskeiset tulokset ja syntyneet aineistot
  • antaa suosituksia vastaavaan toimintaan
  • kertoo toiminnan jatkosta hankkeen jälkeen