Skip to main content

Aineistonhallinnan opas: DMPTuuli - aineistonhallinnan työkalu

Opas aineistonhallinnan prosesseihin

Aineistonhallinnan kysymysten rakenne - Structure of data management plan

 • 1. General description of data
  • 1.1 What kinds of data is your research based on? What data will be collected, produced or reused? What file formats will the data be in?

  • 1.2 How will the consistency and quality of data be controlled?

 • 2. Ethical and legal compliance
  • 2.1 What ethical issues are related to your data management, for example, in handling sensitive data, protecting the identity of participants, or gaining consent for data sharing?

  • 2.2 How will data ownership, copyright and Intellectual Property Right (IPR) issues be managed? Are there any copyrights, licenses or other restrictions which prevent you from using or sharing the data?

 • 3. Documentation and metadata
  • 3.1 How will you document your data in order to make it findable, accessible, interoperable and re-usable for you and others?  What kind of metadata standards, README files or other documentation will you use to help others to understand and use your data?

 • 4. Storage and backup during the research project
  • 4.1 Where will your data be stored, and how will it be backed up?

  • 4.2 Who will be responsible for controlling access to your data, and how will secured access be controlled?

 • 5. Opening, publishing and archiving the data after the research project
  • 5.1 What part of the data can be made openly available or published? Where and when will the data, or its metadata, be made available?

  • 5.2 Where will data with long-term value be archived, and for how long?

  • 5.3 Estimate the time and effort required for preparing the data in order to publish or to archive it.

Aalto yliopiston DMP-templaatit

DMPTuuli aineistonhallinnan työkalu

DMPTuuli on tutkijoille suunnattu kaikille avoin aineistonhallintasuunnitelmatyökalu (DMP tulee sanoista Data Management Plan). Ohjelmaa voi hyödyntää tutkimussuunnitelman tekemisen yhteydessä, rahoitusta hakiessa ja aineistonhallinnassa tutkimushankkeen eri vaiheissa.

DMPTuulin käyttö edellyttää kirjautumista. Ohjelma on toteutettu käyttäjäkeskeisen tietojärjestelmäsuunnittelun periaatteiden mukaisesti, joten sen avulla tutkija pystyy jäsennellysti ja tuetusti suunnittelemaan aineistonhallintaansa. DMPTuulin tarjoaman selkeän ohjeistuksen lisäksi työkalussa on  rahoittajien ja tutkimusorganisaatioiden rahoitushaku- organisaatio- ja datatyyppikohtaisia ohjeita.

Aineistonhallintasuunnitelmassa kuvataan tutkimusaineiston hankkeen aikainen:

 • Hallinta
 • Säilytys
 • Avaaminen hankkeen päätyttyä
 • Oikeudet

Suunnitelma liitetään rahoitushakemukseen erillisenä liitteenä (1-2 sivua). Lisäksi tutkimussuunnitelman kohdassa 2 kuvataan tutkimusaineistojen sisältö ja merkitys:

 • aineiston perustelut
 • kerääminen tai hankinta
 • käyttö
 • sekä kohdassa 3 niiden keräämiseen ja tutkimuksen toteuttamiseen liittyvät eettiset näkökohdat.

Mikäli tutkimuksessa ei synny säilytettävää tutkimusaineistoa tai käytetty aineisto on jo avointa, kuvaa silti tilanne liitteellä lyhyesti ja liitä se hakemukseesi. Muutenkin kysymyksiin vastataan soveltuvin osin. Mikäli käytät vain jo olemassa olevaa, jo avointa aineistoa, sitä ei luonnollisesti tarvitse tallentaa uudelleen.

Jos aineistosi on salassa pidettävää eikä sitä siis voi avata, tämän voi todeta ja perustella liitteessä. Aineiston metadata (kuvailutiedot) on kuitenkin tallennettava kansalliseen tai kansainväliseen hakupalveluun (ETSIN).

Malleja aineistonhallintasuunnitelmista sekä tietoa esim. oikeuksiin, tietosuojaan ja aineiston säilytykseen liittyvistä kysymyksistä löytyy aineistonhallinnan käsikirjasta

 

Lisää malleja eri tieteenalojen aineistonhallintasuunnitelmista on koottu esim.

http://www.dcc.ac.uk/resources/data-management-plans/guidance-examples