Siirry pääsisältöön

Tiedonhaku: Tekoäly tiedonhankinnassa

Mitä on tekoäly?

Tekoäly mallintaa ihmisen neuroverkon toimintaa eli pyrkii matkimaan ihmisen tajuntaa ja tapaa suorittaa tehtäviä.

Kielimallit ovat tekoälysovelluksia, jotka hyödyntävät syväoppimisen menetelmiä ja neuroverkkojen rakenteita oppiakseen kielen rakenteita ja sääntöjä. Näiden sääntöjen pohjalta kielimallit ennustavat ja tuottavat kielellistä sisältöä erilaisissa konteksteissa. Kielimalli ei sisällä koulutusdataansa, eikä "tiedä" suoraan mitään. Se on datan perusteella luotu tilastollinen malli, joka pyrkii ennustamaan annetun tekstin perusteella seuraavan sanan.

Kielimallit ovat vain osa tekoälyjen maailmaa. Myös monista arkisista palveluista, kuten hakukoneista, verkkokaupoista, karttapalveluista ja kielenkääntäjistä löytyy nykyään eritasoisia tekoälyalgoritmeja.

Kuinka tekoälyä käytetään?

Tekoälyä käytetään antamalla käytetylle sovellukselle kehote tai syöte, englanniksi prompt.   

Kehotteiden tarkka muotoilu ja selkeys ovat avainasemassa, jotta tekoäly ymmärtää käyttäjän tarkoituksen ja tuottaa toivotunlaisen vastauksen tai sisällön. Kehotteita voi muutella ja näin ikään kuin keskustella tekoälysovelluksen kanssa.

Alla on joitain vinkkejä, kuinka luoda toimivia ja persoonallisia sisältöjä kehotteiden avulla.

  1. Avainsanojen valitseminen: mieti keskeiset avainsanat, joiden avulla voit kohdentaa kysymyksesi tai tehtäväsi paremmin. Näin tekoäly ymmärtää paremmin, mitä haluat sen tekevän. Tämä vaihe muistuttaa hyvin paljon asiasanojen hakemista tiedonhakua varten.
  2. Kysymysten ja tehtävien luominen: luo kysymyksiä tai tehtäviä, jotka sisältävät valitut avainsanat. Muotoile ne selkeästi ja yksinkertaisesti, jotta tekoäly voi ymmärtää ne helposti.
  3. Parhaan tuloksen saaminen: testaa erilaisia kehotteita ja niiden muotoiluja löytääksesi optimaalisen tavan saada haluamasi tulos.

Muista, että tekoälysovellus voi joskus tarvita tarkempaa ohjausta tai useamman yrityksen tuottaakseen parhaan mahdollisen vastauksen. Kehote antaa selkeät ohjeet tekoälylle koskien aiheita, tavoitteita ja painopisteitä.

Tekoäly tiedonhaussa

Vaikka tekoäly tuntuisi nopealta, tehokkaalta ja helpolta tavalta edetä tieteellisessä tiedonhaussa, on tiedonhakuun edelleen suositeltavaa käyttää ensisijaisesti yliopiston omia lisensoituja tieteellisiä tietokantoja.

Tekoälysovellusten tuottamien vastausten arviointia hankaloittaa se, ettei käyttäjä aina voi tietää, miten nämä sovellukset pohjimmiltaan tuottavat vastauksia ja millaiseen datamassaan vastaukset perustuvat. Myöskään sovellusten tarjoamien tietojen ajantasaisuudesta ei aina ole takeita.  

Tekoälysovelluksista voi kuitenkin olla apua silloin, kun tiedät jo aiheesta paljon ja pystyt kriittisesti arvioimaan sovellusten tuotoksia. Erilaiset tiedontarpeet vaativat erilaisten tiedonhaun työkalujen käyttöä. On siis tärkeää, että pohdit ensin, millainen tiedontarpeesi on ja soveltuvatko tekoälysovellukset siihen.

Muista aina, että sovellukset voivat tuottaa myös virheellistä ja harhaanjohtavaa tietoa. Virheellisiä tietoja ei ole aina helppo huomata, jos aihe on itselle vieras. Tällöin lähdekritiikin tarve korostuu. Tarkista siis, ovatko tekoälyn antamat aineistot oikeasti olemassa ja mikä niiden sisältö on.

Boolen operaattorit ja tekoäly

Ehkä tehokkain tapa yhdistää tekoäly tiedonhakuun tieteellisistä tietokannoista on pyytää tekoälyltä syntaksia eli optimoitua hakukaavaa tiedon etsimiseen kirjaston tietokannoista. Tällöin tekoälysovellus osaa asettaa Boolen operaattorit hakutermiesi yhteyteen ja voi myös suositella lisää hakutermejä hakuusi.

Esimerkiksi jos haluat etsiä tietoa Bachin kantaateista, voit pyytää tekoälyohjelmalta kysymystä: "Haluan etsiä tietoa Johann Sebastian Bachin kantaateista. Tee minulle kirjastotietokantaa varten hakulauseke Boolen operaattoreita käyttäen."  

Kielimallinen tekoälyohjelma osaa muodostaa tämän pyynnön perusteella hakulausekkeen ("Johann Sebastian Bach" OR "Bach, Johann Sebastian") AND "kantaatit".  

Boolen operaattoreista löydät lisää tietoa tämän saman oppaan sivulta Hakutekniikat

Tekoälyn rajoitukset

Tekoäly generoi asioita eli ainoastaan heijastelee sille syötettyä lähdemateriaalia. On syytä muistaa, että tekoäly saattaa myös hallusinoida vastauksen eli tuottaa väärää tietoa, esimerkiksi virheellisiä lähdeviitteitä.

Tekoälyn tieto saattaa myös olla vahingollista tai puolueellista, mikä johtuu kielimallin opetuksessa käytössä olleesta lähdemateriaalista. Kannattaa myös muistaa, että valtaosa kielimallien opetusmateriaaleista on länsimaista alkuperää. Tämän on havaittu heikentävän sovellusten globaalia käytettävyyttä.  

Vastuu kirjoitetun tiedon oikeellisuudesta on tekoälyn käyttäjällä. Tekoäly ei tiedä eikä välitä, onko jokin asia totta vai ei.

Muista tietosuoja

Harkitse huolella, mitä tietoja palveluun syötät. Tekoälypalvelut soveltuvat vain julkisen tiedon käsittelyyn. Palveluun ei siis saa syöttää esimerkiksi henkilötietoja, yrityssalaisuuksia, luottamuksellisia tietoja tai salassa pidettäviä tietoja.  

Kannattaa huomioida, että tekoälypalvelu saattaa tallentaa syöttämäsi materiaalit ja käyttää niitä tekoälyn koulutuksessa.  

Muista myös aina huomioida, mistä käyttämäsi informaatio tulee. Taideyliopiston omat pelisäännöt ja eettiset ohjeet ovat erittäin tärkeitä muistaa.

Saavutettavuusseloste | Accessibility statement