Siirry pääsisältöön

Tiedonhaku: Tiedonhaun suunnittelu

Pohdi näitä

 • Mistä aiheesta tarvitsen tietoa?
 • Mihin tarkoitukseen? (Lyhyt faktan tarkistus / opinnäytetyö (laaja / suppea))
 • Mikä aiheessa on keskeistä?
 • Mistä näkökulmasta lähestyn aihetta?
 • Haenko uusinta tietoa vai vanhempaa tietoa?
 • Tarvitsenko kotimaisia / ulkomaisia lähteitä? Mieti hakusanojen kieli (suomi / englanti).
 • Millaisia tiedonlähteitä tarvitsen (hakuteoksia / painettuja kirjoja / elektronisia lehtiä)?

Suunnitelma

Tiedonhankinta on prosessi, jonka kuluessa perehdytään riittävän laajasti ja kattavasti siihen, mitä aiheesta on aikaisemmin kirjoitettu ja tutkittu.

 • Määrittele tiedonhaun aihe ja näkökulma.
 • Tutustu tutkimusalueen käsitteistöön ja terminologiaan.
 • Määrittele hakusanat (hakusanojen hahmottamista on käsitelty seuraavalla välilehdellä).
 • Valitse tiedonhaun lähteet (käytä useita lähteitä).

Tiedonlähteiden valinta

Hae tietoa useasta eri tietolähteestä ja usealla eri tavalla.

Tieteellisten tiedonlähteiden julkaisutyyppejä ovat mm.

 • toimitettu tieteellinen kokoomateos
 • painettu tai elektroninen artikkeli kotimaisessa tai ulkomaisessa tieteellisessä aikakauslehdessä
 • tieteellinen katsausartikkeli
 • kirja jossakin korkeakoulun tai tutkimuslaitoksen julkaisusarjassa
 • tieteellinen opinnäyte kuten väitöskirja
 • painettu tai elektroninen kirja jos se on riittävän tieteellinen
 • laadukas elektroninen hakuteos
 • tieteelliset konferenssiartikkelit, vaikka usein tekijät ovat kirjoittaneet aiheesta myös tieteellisen lehtiartikkelin.

Tietokantoja on erilaisia:

 • kokotekstitietokannat sisältävät artikkelin/kirjan koko tekstejä
 • kotimaisia tietokantoja, joista niistäkin löytyy usein sekä kotimaista että kansainvälistä materiaalia
 • kansainvälisiä tietokantoja joiden sisältö on usein pääasiassa englanninkielistä
 • viitetietokannat sisältävät pelkästään viitetietoja erilaisiin julkaisuihin. Lue lisää viitteistä.

Tiedonlähteen valintaan vaikuttaa se, millaiseen tiedontarpeeseen tarvitset tietoa, tarvitsetko nopeasti vain muutaman lähteen vai täytyykö aineistoa kartoittaa kattavasti useammasta eri lähteestä.

Tiedonhaun dokumentointi

Säästä työtäsi ja dokumentoi tiedonhakusi.

Kirjaa ylös:

 • mistä lähteistä olet tehnyt tiedonhakua
 • mitä hakusanoja olet käyttänyt ja millaisia hakutuloksia niillä sait
 • mistä lähteestä ja millä hakusanoilla sait mielestäsi relevanteimpia tuloksia
 • pidä päiväkirjaa tiedonhakujesi etenemisestä.

Mitä laajempi tutkimus, sitä tärkeämpää on tiedonhaun dokumentointi.

Tulosten tallentaminen

Muista myös tallentaa löytämäsi käyttökelpoiset dokumentit heti. Tallenna vähintään dokumentin nimi ja tekijä, mielellään myös julkaisutiedot. Viitteidenhallintaohjelma Zotero on hyvä työkalu dokumenttien tallentamiseen. Katso erillinen opas Zoteron käyttöön.

Saavutettavuusseloste | Accessibility statement