Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Tiedonhaku: Lähdekritiikki

Mistä tunnistan tieteellisen lehden?

Artikkeli tietellisessä lehdessä

 • on usein vertaisarvioitu (peer reviewed)
 •  sisältää laajan lähdeluettelon
 •  sisältää tiivistelmän
 •  on yleensä tutkijoiden kirjoittama
 •  on yleensä pidempi kuin vain muutaman sivun pituisia
 •  sisältää harvoin mainoksia

Lähteiden laadun arviointi

Tiedontuottajan luotettavuus

 • Onko tiedontuottaja arvostettu virasto, organisaatio tai asiantuntija?
 • Onko tekijä aihepiirin alueella arvostettu taho eli auktoriteetti?
  • uran alkuvaiheessa olevat tutkijat voivat olla yhtä luotettavia, joten kokemus ei voi olla ainoa kriteeri
 • Voiko verkkosivun osoitteesta nähdä mikä taho on tuottanut tiedon?
 • Löytyykö sivustolta tekijän tai organisaation sähköpostiosoite tai muita yhteystietoja?

Tiedon luotettavuus

 • Onko tieto perusteellisesti tutkittua, objektiivista ja luotettavaa?
 • Onko lähteet kirjattu asianmukaisesti?
 • Onko aineistossa lähdeluettelo?
 • Onko mahdollista vahvistaa viittausten takana olevat lähteet?
 • Onko aineiston tarkistanut kolmas osapuoli kuten julkaisija, toimittaja tai vertaisarvostelija?

Sisältö

 • Onko teksti sisällöltään objektiivinen vai subjektiivinen?
 • Ovatko tiedot faktoja vai tekijän omia mielipiteitä?
 • Onko tieto ainutlaatuista vai voiko samanlaista tai laadukkaampaa tietoa löytää muualta?
 • On tärkeää erottaa www-sivut jotka sisältävät faktatietoa tai ovat väitteitä / keskustelutyyppisiä, mielipiteitä tai propagandaa jne.

Tiedon laajuus

 • Onko erilaiset näkökulmat aiheeseen otettu huomioon?
 • Kuinka kattavaa tieto on?
 • Kuinka yksityiskohtaista tuotettu tieto on?
 • Rajoittuuko tieto joihinkin tiettyihin aikakausiin?

Ajankohtaisuus verkkoaineistoon liittyen

 • Onko dokumentin tekijä tiedossa?
 • Onko tekijä tunnustettu alan asiantuntijaksi?
 • Onko julkaisija on tunnettu ja tunnustettu auktoriteetti?
 • Onko dokumentissa päiväys?
 • Onko tieto ajankohtaista?
 • Olisiko tarjolla ehkä tuoreempaa tietoa?
 • Vaatiiko tieto päivittämistä?
 • Milloin se on viimeksi päivitetty?

Päämäärä ja kohderyhmä

 • Miksi tekijä / julkaisija on halunnut julkaista aineistonsa?
 • Miksi aineisto on julkaistu juuri siellä mistä tieto löytyy?
 • Kenelle tieto on suunnattu?
 • Sopiiko tieto omaan tiedontarpeeseesi?

 

Mistä löydän tieteellisiä lehtiä?

Suomalaisia tieteellisiä lehtiä:

Ulkomaalaisia tieteellisiä lehtiä:

Asiantuntija-arvioituja lehtilistoja

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ERIH PLUS -hanke (European Reference Index for the Humanities and Social Science)

Julkaisufoorumi Julkaisufoorumi (JUFO) on tieteellisen julkaisutoiminnan laadunarviointia tukeva luokitusjärjestelmä

Hyvä tieteellinen käytäntö

Saavutettavuusseloste | Accessibility statement