Siirry pääsisältöön

Tiedonhaku: Lähdekritiikki

Mistä tunnistan tieteellisen lehden?

Artikkeli tietellisessä lehdessä

 • on usein vertaisarvioitu (peer reviewed)
 •  sisältää laajan lähdeluettelon
 •  sisältää tiivistelmän
 •  on yleensä tutkijoiden kirjoittama
 •  on yleensä pidempi kuin vain muutaman sivun pituinen
 •  sisältää harvoin mainoksia

Lähteiden laadun arviointi

Tiedontuottajan luotettavuus

 • Onko tiedontuottaja arvostettu virasto, organisaatio tai asiantuntija?
 • Onko tekijä aihepiirin alueella arvostettu taho eli auktoriteetti?
  • uran alkuvaiheessa olevat tutkijat voivat olla yhtä luotettavia, joten kokemus ei voi olla ainoa kriteeri
 • Voiko verkkosivun osoitteesta nähdä mikä taho on tuottanut tiedon?
 • Löytyykö sivustolta tekijän tai organisaation sähköpostiosoite tai muita yhteystietoja?

Tiedon luotettavuus

 • Onko tieto perusteellisesti tutkittua, objektiivista ja luotettavaa?
 • Onko lähteet kirjattu asianmukaisesti?
 • Onko aineistossa lähdeluettelo?
 • Onko mahdollista vahvistaa viittausten takana olevat lähteet?
 • Onko aineiston tarkistanut kolmas osapuoli kuten julkaisija, toimittaja tai vertaisarvostelija?

Sisältö

 • Onko teksti sisällöltään objektiivinen vai subjektiivinen?
 • Ovatko tiedot faktoja vai tekijän omia mielipiteitä?
 • Onko tieto ainutlaatuista vai voiko samanlaista tai laadukkaampaa tietoa löytää muualta?
 • On tärkeää erottaa www-sivut jotka sisältävät faktatietoa tai ovat väitteitä / keskustelutyyppisiä, mielipiteitä tai propagandaa jne.

Tiedon laajuus

 • Onko erilaiset näkökulmat aiheeseen otettu huomioon?
 • Kuinka kattavaa tieto on?
 • Kuinka yksityiskohtaista tuotettu tieto on?
 • Rajoittuuko tieto joihinkin tiettyihin aikakausiin?

Ajankohtaisuus verkkoaineistoon liittyen

 • Onko dokumentin tekijä tiedossa?
 • Onko tekijä tunnustettu alan asiantuntijaksi?
 • Onko julkaisija on tunnettu ja tunnustettu auktoriteetti?
 • Onko dokumentissa päiväys?
 • Onko tieto ajankohtaista?
 • Olisiko tarjolla ehkä tuoreempaa tietoa?
 • Vaatiiko tieto päivittämistä?
 • Milloin se on viimeksi päivitetty?

Päämäärä ja kohderyhmä

 • Miksi tekijä / julkaisija on halunnut julkaista aineistonsa?
 • Miksi aineisto on julkaistu juuri siellä mistä tieto löytyy?
 • Kenelle tieto on suunnattu?
 • Sopiiko tieto omaan tiedontarpeeseesi?

 

Mistä löydän tieteellisiä lehtiä?

Saavutettavuusseloste | Accessibility statement