Skip to main content

Tiedonhaku: Hakutekniikat

Pohdi näitä

 • Käytänkö yhtä vai useampaa hakutermiä?
 • Miten yhdistän hakutermit?
 • Haluanko sulkea jonkun termin pois hausta?
 • Onko hakutermeillä erilaisia kirjoitusasuja?

Fraasihaku

 • sitoo monisanaisen hakutermin sanat toisiinsa
 • lainausmerkit tai joissakin tietokannoissa pudotusvalikossa "fraasihaku" tai "search as phrase"
 • esim. "esittävät taiteet", "taiteen perusopetus"

Hakusanan katkaisu

 • korvaa yhden tai useampia kirjaimia hakutermin lopusta
 • joissakin tietokannoissa katkaisumerkkiä voidaan käyttää myös sanan alussa tai keskellä
 • ei ole käytössä kaikissa tietokannoissa
 • käyttö: suomenkielen sijamuodot, sanojen erilaiset kirjoitusasut
 • yleensä * tai ?
 • esim. "colo*r" = "color", "colour"; "*aikovsk*" = "Tsaikovski", "Chaikovsky"

Kahden hakusanan yhdistäminen

Yksinkertaisimmat hakulausekkeet koostuvat vain kahdesta hakusanasta.

 
OR

Esim. ergonomia OR työasennot:

Operaattorin vaikutus ja käyttö:

 • laajentaa hakua
 • käyttökelpoinen laajentamaan synonyymisten tai samaan aihepiiriin liittyvien käsitteiden joukkoa suuremmaksi
 
AND

Esim. ergonomia AND viulu:

Vaikutus ja käyttö:

 • Rajaa hakua.
 • Käyttökelpoinen yhdistettäessä eri aihepiirien käsitteitä toisiinsa.

 

NOT

Esim. jousisoittimet NOT sello:

Vaikutus ja käyttö:

 • Rajaa hakua
 • Varovaisesti käytettynä käyttökelpoinen sulkemaan pois asiaan liittymättömiä termejä.

Aihepiirien yhdistäminen

Jos samaan hakulausekkeeseen halutaan useampia operaattoreita esim. AND ja OR, käytetään sulkumerkkejä. Joissakin tietokannoissa sulkuja sisältävä pitkä hakulauseke voidaan purkaa yhdistelmähaussa (tarkennettu haku/advanced search) usealle eri riville.

Hakutuloksen rajaaminen

Monissa tietokannoissa on mahdollista rajata hakutuloksia esim. aineistotyypin, julkaisuajan tai kielen perusteella.

Esimerkki hakutuloksen rajauksista Arscassa: