Siirry pääsisältöön

Tiedonhaku: Hakutekniikat

Pohdi näitä

 • Käytänkö yhtä vai useampaa hakutermiä?
 • Miten yhdistän hakutermit?
 • Haluanko sulkea jonkun termin pois hausta?
 • Onko hakutermeillä erilaisia kirjoitusasuja?

Kahden hakusanan yhdistäminen

Boolen operaattorit OR, AND ja NOT

Hakusanojen ja -lausekkeiden yhdistämiseen käytetään yleensä Boolen operaattoreita OR, AND ja NOT. Joissakin tietokannoissa operaattorit pitää kirjoittaa isoilla kirjaimilla, minkä vuoksi kannattaa opetella kirjoittamaan ne isoilla aina. Silloin ne myös erottuvat paremmin hakusanoista.

OR-operaattori

 • laajentaa hakua
 • käytetään esim. sanojen synonyymien sekä laajempien ja suppeampien termien yhdistämiseen.

Esimerkiksi ergonomia OR työasennot hakee viitteet, joissa on jompikumpi termi ergonomia tai työasennot tai kumpikin ergonomia ja työasennot.

Havainnekuva ergonomia OR työasennot hausta.

AND-operaattori

 • tarkentaa hakua
 • käytetään kun halutaan yhdistää haussa kaksi eri aihepiiriä.

Esimerkiksi ergonomia AND viulu hakee viitteet, joissa on molemmat termit ergonomia ja viulu. AND on usein tietokannoissa oletusoperaattori ja voidaan jättää kirjoittamattakin, esim. ergonomia viulu = ergonomia AND viulu.

Havainnekuva ergonomia AND työasennot hausta.

NOT-operaattori

 • rajaa hakua
 • varovaisesti käytettynä käyttökelpoinen sulkemaan pois asiaan liittymättömiä termejä.

Esimerkiksi jousisoittimet NOT sello hakee viitteet, jotka sisältävät termin jousisoittimet, mutta jättää pois kaikki ne viitteet, jotka sisältävät termin sello, vaikka viitteessä olisi lisäksi termi jousisoittimet. Eli pois jäävät myös ne viitteet, joissa on sekä jousisoittimet että sello.

Havainnekuva ergonomia NOT työasennot hausta.

Hakusanan katkaisu

 • korvaa yhden tai useampia kirjaimia hakutermin lopusta tai keskeltä
 • joissakin tietokannoissa katkaisumerkkiä voidaan käyttää myös sanan alussa tai keskellä
 • ei ole käytössä kaikissa tietokannoissa
 • käyttö: suomenkielen sijamuodot, sanojen erilaiset kirjoitusasut
 • yleensä joko * tai ? -merkki
 • esimerkiksi: "colo*r" = "color", "colour" tai "opet*" = "opetus", "opettajuus", "opettajat" jne.

Fraasihaku

 • sitoo monisanaisen hakutermin sanat toisiinsa
 • lainausmerkit tai joissakin tietokannoissa pudotusvalikossa "fraasihaku" tai "search as phrase"
 • esimerkiksi "esittävät taiteet", "taiteen perusopetus".

Aihepiirien yhdistäminen

Jos samaan hakulausekkeeseen halutaan useampia operaattoreita esim. AND ja OR, käytetään sulkumerkkejä. Joissakin tietokannoissa sulkuja sisältävä pitkä hakulauseke voidaan purkaa yhdistelmähaussa (tarkennettu haku/advanced search) usealle eri riville. Esimerkiksi (viulu OR jousisoittimet) AND (ergonomia OR työasennot OR rasitusvammat OR kädet OR soittoasento).

Havainnekuva esimerkistä, jossa hakulausekkeessa on useampia operaattoreita.

Hakutuloksen rajaaminen

Monissa tietokannoissa on mahdollista rajata hakutuloksia esim. aineistotyypin, julkaisuajan tai kielen perusteella.

Arscassa hakutuloksia voi rajata esimerkiksi organisaation, aineistotyypin, tekijän, kielen, alkuteoksen kielen, tekstityskielen, vuoden, valmistusvuoden, päägenren ja genren mukaan.

Havainnekuva haun rajaamisesta Arscassa.

Saavutettavuusseloste | Accessibility statement