Skip to main content

Tutkijan hankeopas: Vastuullisen johtajan ja hanketutkijan muistilistat

Vastuullisen johtajan muistilista

Tässä muistilistassa on kuvattu tiiviisti hankkeen vastuullisen johtajan (principal investigator) vastuita hankkeen aikana, erityisesti sen käynnistämisvaiheessa. Tässä kuvatut vastuut koskevat soveltuvin osin myös yksilörahoituksella työskentelevää tutkijaa. Kaikista listassa mainituista asioista löytyy lisätietoa muualta oppaasta.

Hanketutkijan muistilista

Tähän on koottuna muistilista tutkimushankkeessa työskentelevälle tutkijalle, joka ei toimi hankkeen johtajana. Kaikista listassa mainituista asioista löytyy lisätietoa muualta oppaasta.