Siirry pääsisältöön

Taideyliopiston julkaisemisen opas: Avoin julkaiseminen

Julkaise avoimesti

Taideyliopisto edellyttää avointa julkaisemista aina, kun se on mahdollista: ks. Taideyliopiston avoimen julkaisemisen politiikka.

Tutkimusjulkaisun voi saattaa avoimeksi eri tavoin:

 1. Julkaise Open Access -lehdessä, julkaisusarjassa tai monografiassa. Voivat olla maksullisia: ks. alta "Kirjoittajamaksujen korvaaminen Taideyliopistossa".
 2. Rinnakkaistallenna artikkelisi Taideyliopiston Taju-julkaisuarkistoon. Rinnakkaistallentamalla voi saattaa muutoin maksumuurin takana olevan artikkelin avoimesti saataville, mutta myös varmistaa julkaisun pitkäaikaissäilytyksen. Tarkemmat ohjeet rinnakkaistallentamiseen löytyvät tästä oppaasta.
 3. Maksa yksittäinen artikkelisi avoimeksi muuten tilausmaksullisessa lehdestä (ns. hybridilehdet). Hybridilehtien kirjoittajamaksuja ei korvata keskitetysti.

Julkaisemisen prosessikaavio Taideyliopistossa.

Kuva: Julkaisemisen prosessikaavio Open Access -lehdessä ja tilausmaksullisessa/hybridilehdessä. Klikkaa kuvaa suuremmaksi.

Avoimen julkaisemisen hyödyt

Open Access -julkaiseminen lisää tutkimuksen, tutkijan ja yliopiston näkyvyyttä, vaikuttavuutta ja tieteen avoimuutta. Lisäksi avoin julkaiseminen täyttää monen tutkimusrahoittajan edellytykset sekä kasvattaa viittausten määrää.

Open Access -julkaisemisen hyötyjä kuvaava kuvio.

Kuva: Open Access -julkaisemisen hyötyjä, Danny Kingsley & Sarah Brown, CC BY. Klikkaa kuvaa suuremmaksi.

Työkaluja julkaisukanavan etsimiseen ja laadun tarkistamiseen

Lehtien etsimiseen ja laadun arviointiin voi käyttää erilaisia palveluita:

 • DOAJ on Open Access -lehtien hakemisto, jolla on tiukat kriteerit lehdille. Lehden puuttuminen listalta ei välttämättä vielä tarkoita mitään, esim. moni suomalainen tiedelehti ei täytä kaikkia DOAJ:n muodollisia kriteereitä.
 • B!SON (beta-versio ilmestynyt huhtikuussa 2022) on työkalu, jolla voi etsiä omalle julkaisulleen sopivaa Open Access -lehteä. Suositukset perustuvat semanttiseen ja bibliometriseen samankaltaisuuteen. Lisätietoa projektin kotisivuilta.
 • Julkaisufoorumi (JUFO) on Tieteellisten seurain valtuuskunnan tieteellisen julkaisutoiminnan laadunarviointia tukeva luokitusjärjestelmä. Eri tieteenaloille ominaisten julkaisukulttuurien huomioimiseksi neliportainen luokitus sisältää niin lehtiä, kirjasarjoja, konferensseja kuin kirjakustantajiakin. Jos julkaisukanavaa ei löydy JUFOsta, se voi johtua myös siitä, että julkaisua ei ole vielä arvioitu. Ks. esim. JUFOn usein kysytyt kysymykset.
 • Retraction Watch, blogi joka seuraa artikkelien poisvetämistä tiedevilpin tai muun merkittävän virheen vuoksi niin ei-avoimissa kuin Open Access -lehdissä
 • Think.Check.Submit -palvelu opastaa arvioimaan julkaisukanavan laatua ja luotettavuutta.
   

Rahoittajien vaatimukset

Avoimen tieteen ja tutkimuksen edistäminen näkyvät tutkimusrahoittajien vaatimuksissa.

Taideyliopiston tutkimusrahoituksen hankeoppaasta löytyy lisätietoa rahoittajien vaatimuksista.

Suomen Akatemia

Suomen Akatemia edellyttää, että sen rahoittamat hankkeet sitoutuvat julkaisujen avoimeen saatavuuteen. Akatemia on myös sitoutunut kansainvälisen tutkimusrahoittajien cOAlition S:n Plan S:n mukaisiin avoimen julkaisemisen linjauksiin sekä kotimaisen avoimen tieteen koordinaation tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden linjauksiin.

Suomen Akatemian 1.1.2021 jälkeen avaamissa hauissa hybridimalli ei ole enää sallittua. Taideyliopistossa avoimuuden voi toteuttaa joko julkaisemalla Gold Open Access -lehdissä tai rinnakkaistallentamalla artikkeli (viiveettä ja CC-lisenssillä) Taideyliopiston julkaisuarkisto Tajussa. Lue lisää tieteellisten julkaisujen avoimen saatavuuden vaatimuksista Suomen Akatemian rahoittamissa hankkeissa.

Euroopan unioni

Euroopan tutkimusneuvosto (European Research Council) ja Horizon 2020 -ohjelman pilottiprojekti vaativat rahoittamaltaan tutkimukselta artikkelien ja monografioiden avointa julkaisemista.

Sherpa Juliet -palvelu

Tietoja rahoittajien avoimeen julkaisemiseen ja tutkimusdataan liittyvistä käytännöistä on kerätty Sherpa Juliet -palveluun.

Kyseenalaiset kustantajat

Joillakin lehdillä on kyseenalaiset julkaisumotiivit, joten julkaisukanava kannattaa valita tarkasti. Kyseenalaiset toimintaperiaatteet eivät ole vain Open Access -lehtien ongelma, vaan myös vakiintuneilla lehdillä voi olla samanlaisia ongelmia, kuin mistä ns. huijarikustantamoita syytetään. Ks. esim. Bell, K. et al. (2018), Predatory Publishing, http://dx.doi.org/10.17613/M6N58CK3D.

Suurelle määrälle tutkijoita roskapostia lähettävät lehdet voivat olla joko turhakekustantamoita (engl. vanity publishers), tai suorastaan huijarikustantamoita. Näiden kustantamoiden nettisivuilla voi olla arvossa pidettyjen kansainvälisten organisaatioiden logoja ja keksittyjä vaikuttavuuslukuja luomassa vaikuttavaa vaikutelmaa.

Huijarikustantamoista keskustellaan tiedeyhteisössä avoimesti verkossa: keskustelut löytyvät hakemalla kustantamon ja lehden nimillä. Tuloksista voi päätellä, onko julkaiseminen tässä kustantamossa akateeminen meriitti vai uhka.

Jos julkaisukanava mietityttää, ks kohta "Työkaluja julkaisun laadun tarkistamiseen" tai ota yhteyttä kirjastoon.

Kirjoittajamaksujen korvaaminen Taideyliopistossa

Tukeakseen kultaisen mallin mukaista avointa julkaisemista Taideyliopisto sitoutuu Open Access -lehtien kirjoittajamaksujen (APC) korvaamiseen tutkijoille alla olevien ehtojen mukaisesti. Samalla yliopiston tutkijoita suositellaan hyödyntämään tilausmaksullisten lehtien osalta rinnakkaistallentamista.

Huom: Hae kirjoittajamaksujen korvausta jo ennen kuin submittaat artikkelin.

Kirjoittajamaksujen korvaamista koskevat ehdot

 1. Tutkija on työsuhteessa, tohtoriopiskelijana tai affilioituneena Taideylipistossa.
 2. Tutkijalle ei ole rahoitusta avoimeen julkaisemiseen. Mikäli tutkija työskentelee hankerahoituksella, kirjoittajamaksut budjetoidaan aina ensisijaisesti hankkeelle, mikäli rahoittaja sen mahdollistaa. Suomen Akatemian hankkeiden osalta julkaisukustannukset voidaan korvata niiltä hankkeilta, jotka on rahoitettu Suomen Akatemian 1.1.2021 jälkeen avaamissa hauissa. Tätä aikaisempien hakujen osalta kirjoittajamaksut katetaan hankkeelta.
 3. Julkaisu on vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä tai vertaisarvioitu kirjan tai muun kokoomateoksen osa (OKM:n julkaisutyypit A1–A4).
 4. Lehti toteuttaa välitöntä avoimuutta (Gold open access). Kirjoittajamaksujen korvausta ei myönnetä hybridilehdissä julkaisemiseen.
 5. Mikäli artikkelissa on mukana kirjoittajia myös Taideyliopiston ulkopuolelta, korvausmenettelystä sovitaan tapauskohtaisesti.
 6. Artikkeli julkaistaan Creative Commons BY-lisenssillä.

Täytä hakulomake täällä.

Hybridilehden tunnistaminen

Joskus voi olla vaikea erottaa hybridilehteä Open Access -lehdestä, mihin alla oleva video pyrkii vastaamaan.

Open Access -kirjat

Open Access -kirjoja julkaisevat niin kaupalliset kustantajat kuin yliopistopainot (university press) ja muut ei-kaupalliset kustantajat. Usein kirjoittajamaksuihin (ks. APC ja BPC ao. sanastosta) perustuvat kirjat maksavat huomattavasti enemmän kuin artikkelit, minkä vuoksi Taideyliopiston keskitettyä kirjoittajamaksujen korvausmenettelyä eli APC-fundia ei voi suoraan käyttää OA-kirjojen maksuihin. Jos kuitenkin olet kiinnostunut julkaisemaan Open Access -kirjan (monografian) ja jonka julkaisemiseen liittyy kirjoittajamaksuja, ole yhteydessä kirjastoon sähköpostitse: lib.research@uniarts.fi.

Vaikka monet OA-kirjojen kustantajista perivät kirjoittajamaksuja, on myös paljon kustantajia, joiden OA-kirjat ovat myös kirjoittajille maksuttomia. Esim. kotimaiset Helsinki University Press ja Tampere University Press eivät peri kirjoittajamaksuja. Myös Taideyliopiston omat julkaisut ovat kaikille avoimia ja maksuttomia.

Lue aiheesta lisää ja etsi sinulle sopivia kustantajia OAPEN Open Access Books Toolkit -palvelun avulla.

Creative Commons -lisenssit

Creative Commons -lisenssien avulla tekijänoikeudenhaltija voi ilmaista ne ehdot, joilla hän saattaa julkaisunsa muiden käytettäväksi.

Avoimen tieteen kansallisen koordinaation Tutkimusjulkaisujen avoin saatavuus -linjauksen mukaisesti CC BY -lisenssiä suositellaan. Useimmiten etenkin Gold OA -lehdet tarjoavatkin CC BY -lisenssiä oletuksena, mutta jos lehdellä ei ole CC-lisensseistä käytäntöä, kannattaa asiaa kysyä ennen sopimuksen allekirjoittamista.

Lisätietoja:

Sanastoa

 • APC (Article Processing Charge) ja BPC (Book Processing Charge): Jotkut Open Access -lehdet, mutta eivät kaikki, perivät ns. kirjoittajamaksun, jolla katetaan julkaisemisen kustannuksia. Kaikki hybridilehdet perivät kirjoittajamaksun. Kaupallisten kustantajien kohdalla kirjoittajamaksuilla tehdään myös voittoa. APC vaihtelee kustantajasta ja lehdestä riippuen, ja on tyypillisesti joitain satoja tai joap tuhansia euroja. Lue lisää: Article processing charge (Wikipedia).
 • Author Accepted Manuscript (AAM), ks. Final draft
 • Embargo: Kustantajan määrittelemä alkuperäisen työn julkaisuajankohdasta laskettu karanteeni, julkaisuviive, jonka aikana rinnakkaistallennusta ei voi tehdä. Embargo lasketaan alkavaksi lehden ilmestymispäivästä, joko elektronisen version tai painetun lehden ilmestymispäivästä riippuen siitä, kumpi tapahtuu aiemmin. Embargo voi vaihdella 6–24 kuukauden välillä kustantajasta ja julkaisusta riippuen. Kaikilla kustantajilla viiverajoitusta ei ole, esim. SAGE ja Emerald ovat luopuneet embargosta.
 • Final published version (myös Publisher's PDF) viittaa siihen työn muotoon, jossa julkaisija sitä sähköisesti jakelee.
 • Final draft viittaa työn vertaisarvioinnin jälkeiseen sisällöltään viimeiseen versioon, jossa ei vielä ole kustantajan lopullista sivutusta ja ulkoasua logoineen. Useimmiten se versio, jonka kustantajat sallivat rinnakkaistallentaa.
 • Gold OA eli avoimen julkaisemisen kultainen malli: artikkelin julkaiseminen kokonaan Open Access –periaatteella toimivassa lehdessä. Joskus maksullista (ks. APC). Maksutonta OA-mallia kutsutaan toisinaan Diamond Open Access -malliksi.
 • Green OA, ks. Rinnakkaistallentaminen
 • Hybridilehdet: yksittäinen artikkeli ostetaan avoimeksi muuten maksumuurin takana olevasta tilausmaksullisesta lehdestä. Tällaisten lehtien ongelmana on ns. double dipping, eli kustantajat perivät yhtäaikaa organisaatioilta tilausmaksuja ja näiden tutkijoilta kirjoittajamaksuja. Esim. Suomen Akatemia ei enää salli hybridimallilla julkaisemista rahoittamissaan projekteissa. Hybridilehden tunnistaa useimmiten siitä, että osa lehden artikkeleista on avoimia ja avoimesti lisensoituja, ja osa maksumuurin takana. Lue lisää: Hybrid open-access journal (Wikipedia).
 • Kirjoittajamaksut, ks. APC
 • Open Access (OA): avoin julkaiseminen tarkoittaa, että julkaisu on avoimesti saatavissa verkossa, ja julkaisulupa on usein ajallisesti rajoittamaton. Julkaisu on internetissä kaikkien luettavissa ilmaiseksi ja esteettömästi. Lue lisää: Open access (Wikipedia).
 • Postprint, ks. Final draft
 • Preprint viittaa työn muotoon, jossa se lähetettiin ensimmäisen kerran vertaisarvioitavaksi. Tietyillä tieteenaloilla on tavallista julkaista artikkelin pre-print-versio alan julkaisuarkistossa ennen artikkelin ilmestymistä lehdessä. Lue lisää: Preprint (Wikipedia).
 • Rinnakkaistallentaminen, eli avoimen julkaisemisen vihreä malli: artikkelin julkaiseminen avoimesti organisaation julkaisuarkistossa (rinnakkaistallennus). Maksuton vaihtoehto.
 • Taju: Taideyliopistossa käytössä oleva julkaisuarkisto, johon tallennetaan rinnakkaisjulkaisuina artikkeleita, TaiYn omia julkaisuja ja opinnäytteitä. Taju korvasi helmikuussa 2021 aiemmin Taideyliopistossa käytössä olleet Helda- ja Doria-arkistot.

Open Access -julkaisemisn flowchart ja sanastoa.

Kuva: Open Access -julkaisemisen prosessi ja sanastoa (Sarah Humphreys, CC BY-SA, muokattu). Klikkaa kuvaa suuremmaksi.

Saavutettavuusseloste | Accessibility statement