Skip to Main Content

Taideyliopiston julkaisemisen opas: Avoin julkaiseminen

Julkaise avoimesti

Taideyliopiston piirissä tuotetut taiteelliset ja tieteelliset julkaisut ovat lähtökohtaisesti avoimesti saatavilla.

Tutkimusjulkaisun voi saattaa avoimeksi eri tavoin:

 1. Julkaisemalla Open Access -lehdissä, julkaisusarjoissa tai monografioissa (voivat olla maksullisia, ks. kirjoittajamaksut),
 2. Rinnakkaistallentamalla Taideyliopiston Taju-julkaisuarkistossa. Rinnakkaistallentamalla voi saattaa muutoin maksumuurin takana olevan artikkelin avoimesti saataville, mutta myös varmistaa julkaisun pitkäaikaissäilytyksen. Tarkemmat ohjeet rinnakkaistallentamiseen löytyvät tästä oppaasta.
 3. Ostamalla yksittäinen artikkeli vapaaksi muuten tilausmaksullisesta lehdestä (ns. hybridilehdet).

Open Access -julkaiseminen lisää tutkimuksen, tutkijan ja yliopiston näkyvyyttä, vaikuttavuutta ja tieteen avoimuutta.

Myös monet tutkimusrahoittajat edellyttävät tai ainakin suosittelevat avointa julkaisemista rahoittamissaan projekteissa.

Avoimen julkaisemisen hyödyt

Open Access -julkaiseminen lisää tutkimuksen, tutkijan ja yliopiston näkyvyyttä, vaikuttavuutta ja tieteen avoimuutta. Lisäksi avoin julkaiseminen täyttää monen tutkimusrahoittajan edellytykset sekä kasvattaa siteerausten määrää.

Open Access -julkaisemisen hyötyjä kuvaava kuvio.

Rahoittajien vaatimukset

Avoimen tieteen ja tutkimuksen edistäminen näkyvät tutkimusrahoittajien vaatimuksissa.

Taideyliopiston tutkimusrahoituksen hankeoppaasta löytyy lisätietoa rahoittajien vaatimuksista.

Taideyliopiston kirjaston tutkimusaineistojen hallinnan oppaasta löytyy lisätietoa tutkimusaineistojen avoimuudesta ja hallinnasta.

Suomen Akatemia

Suomen Akatemia edellyttää, että sen rahoittamat hankkeet sitoutuvat julkaisujen avoimeen saatavuuteen. Akatemia on myös sitoutunut kansainvälisen tutkimusrahoittajien cOAlition S:n Plan S:n mukaisiin avoimen julkaisemisen linjauksiin sekä kotimaisen avoimen tieteen koordinaation tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden linjauksiin.

Suomen Akatemian 1.1.2021 jälkeen avaamissa hauissa hybridimalli ei ole enää sallittua. Taideyliopistossa avoimuuden voi toteuttaa joko julkaisemalla Gold Open Access -lehdissä tai rinnakkaistallentamalla artikkeli (viiveettä ja CC-lisenssillä) Taideyliopiston julkaisuarkisto Tajussa. Lue lisää tieteellisten julkaisujen avoimen saatavuuden vaatimuksista Suomen Akatemian rahoittamissa hankkeissa.

Euroopan unioni

Euroopan tutkimusneuvosto (European Research Council) ja Horizon 2020 -ohjelman pilottiprojekti vaativat rahoittamaltaan tutkimukselta artikkelien ja monografioiden avointa julkaisemista.

Sherpa/Juliet-palvelu

Tietoja rahoittajien avoimeen julkaisemiseen ja tutkimusdataan liittyvistä käytännöistä on kerätty SHERPA Juliet -palveluun.

Työkaluja julkaisun laadun tarkistamiseen

Lehtien laadun arvioinnissa voi käyttää erilaisia palveluita:

 • DOAJ on Open Access -lehtien hakemisto, jolla on tiukat kriteerit lehdille. Lehden puuttuminen listalta ei välttämättä vielä tarkoita mitään, esim. moni suomalainen tiedelehti ei täytä kaikkia DOAJ:n muodollisia kriteereitä.
 • Julkaisufoorumi (JUFO) on Tieteellisten seurain valtuuskunnan tieteellisen julkaisutoiminnan laadunarviointia tukeva luokitusjärjestelmä. Eri tieteenaloille ominaisten julkaisukulttuurien huomioimiseksi neliportainen luokitus sisältää niin lehtiä, kirjasarjoja, konferensseja kuin kirjakustantajiakin. Jos julkaisukanavaa ei löydy JUFOsta, se voi johtua myös siitä, että julkaisua ei ole vielä arvioitu. Ks. esim. JUFOn usein kysytyt kysymykset.
 • Think.Check.Submit -palvelu opastaa arvioimaan julkaisukanavan laatua ja luotettavuutta.
   

Kyseenalaiset kustantajat

Joillakin lehdillä on kyseenalaiset julkaisumotiivit, joten julkaisukanava kannattaa valita tarkasti. Kyseenalaiset toimintaperiaatteet eivät ole vain Open Access -lehtien ongelma, vaan myös vakiintuneilla lehdillä voi olla samanlaisia ongelmia, kuin mistä ns. huijarikustantamoita syytetään.

Suurelle määrälle tutkijoita roskapostia lähettävät lehdet voivat olla joko turhakekustantamoita (engl. vanity publishers), tai suorastaan huijarikustantamoita. Näillä kustantamoilla on vakuuttavat nettisivut, joilla voi olla arvossa pidettyjen kansainvälisten organisaatioiden logoja ja keksittyjä vaikuttavuuslukuja luomassa vakuuttavaa vaikutelmaa.

Huijarikustantamoista keskustellaan tiedeyhteisössä avoimesti verkossa: keskustelut löytyvät hakemalla kustantamon ja lehden nimillä. Tuloksista voi päätellä, onko julkaiseminen tässä kustantamossa akateeminen meriitti vai uhka.

Jos julkaisukanava mietityttää, ks kohta "Työkaluja julkaisun laadun tarkistamiseen" tai ota yhteyttä kirjastoon.

Kirjoittajamaksujen korvaaminen Taideyliopistossa

Tukeakseen kultaisen mallin mukaista avointa julkaisemista Taideyliopisto sitoutuu Open Access -lehtien kirjoittajamaksujen (APC) korvaamiseen tutkijoille alla olevien ehtojen mukaisesti. Samalla yliopiston tutkijoita suositellaan hyödyntämään tilausmaksullisten lehtien osalta rinnakkaistallentamista.

Kirjoittajamaksujen korvaamista koskevat ehdot

 1. Tutkija on työsuhteessa, tohtoriopiskelijana tai affilioituneena Taideylipistossa.
 2. Tutkijalle ei ole rahoitusta avoimeen julkaisemiseen. Mikäli tutkija työskentelee hankerahoituksella, kirjoittajamaksut budjetoidaan aina ensisijaisesti hankkeelle, mikäli rahoittaja sen mahdollistaa. Suomen Akatemian hankkeiden osalta julkaisukustannukset voidaan korvata niiltä hankkeilta, jotka on rahoitettu Suomen Akatemian 1.1.2021 jälkeen avaamissa hauissa. Tätä aikaisempien hakujen osalta kirjoittajamaksut katetaan hankkeelta.
 3. Julkaisu on vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä tai vertaisarvioitu kirjan tai muun kokoomateoksen osa (OKM-julkaisutyypit A1 ja A3). Ks. tarkemmat julkaisutyyppien määritelmät tiedonkeruun käsikirjasta.
 4. Lehti toteuttaa välitöntä avoimuutta (Gold open access).
 5. Mikäli artikkelissa on mukana kirjoittajia myös Taideyliopiston ulkopuolelta, korvausmenettelystä sovitaan tapauskohtaisesti.
 6. Artikkeli julkaistaan Creative Commons BY-lisenssillä.

Täytä hakulomake täällä.

Kirjoittajamaksut

Open Access -lehdet
Open Access -lehdet julkaistaan avoimesti kaikkien saataville. Jotkut lehdet/kustantajat perivät ns. kirjoittajamaksun (Article Processing Charge), joilla katetaan lehden julkaisemisen kustannuksia.

Hybridilehdet
Osa kaupallisten lehtien kustantajista tarjoaa kirjoittajille mahdollisuuden julkaista maksua vastaan yksittäisiä artikkeleita kaikille avoimessa muodossa. Muut lehden artikkelit puolestaan ovat saatavilla vain tilaajille. Kirjoittajamaksun suuruus vaihtelee kustantajasta ja lehdestä riippuen.

Creative Commons -lisenssit

Määrittämällä julkaisujesi käyttöehtoja Creative Commons -lisenssien avulla voit antaa haluamasi vapaudet teoksen käyttäjille.

Avoimen tieteen kansallisen koordinaation Tutkimusjulkaisujen avoin saatavuus -linjauksen mukaisesti CC BY -lisenssiä suositellaan. Useimmiten etenkin Gold OA -lehdet tarjoavatkin CC BY -lisenssiä oletuksena, mutta jos lehdellä ei ole CC-lisensseistä käytäntöä, kannattaa asiaa kysyä ennen sopimuksen allekirjoittamista.

Lisätietoja:

Sanastoa

 • APC (Article Processing Charge) ja BPC (Book Processing Charge): osa Open Access -lehdistä (ja kaikki hybridilehdet) perii kirjoittajamaksun. Lue lisää: Article processing charge (Wikipedia).
 • Author Accepted Manuscript (AAM), ks. Final draft
 • Embargo: Kustantajan määrittelemä alkuperäisen työn julkaisuajankohdasta laskettu karanteeni, julkaisuviive, jonka aikana rinnakkaistallennusta ei voi tehdä. Embargo lasketaan alkavaksi lehden ilmestymispäivästä, joko elektronisen version tai painetun lehden ilmestymispäivästä riippuen siitä, kumpi tapahtuu aiemmin. Embargo voi vaihdella 6-36 kuukauden välillä kustantajasta ja julkaisusta riippuen. Kaikilla kustantajilla viiverajoitusta ei ole, esim. SAGE ja Emerald ovat luopuneet embargosta.
 • Final published version (myös Publisher's PDF) viittaa siihen työn muotoon, jossa julkaisija sitä sähköisesti jakelee.
 • Final draft viittaa työn vertaisarvioinnin jälkeiseen sisällöltään viimeiseen versioon, jossa ei vielä ole kustantajan lopullista sivutusta ja ulkoasua logoineen. Useimmiten se versio, jonka kustantajat sallivat rinnakkaistallentaa.
 • Gold OA eli avoimen julkaisemisen kultainen malli: artikkelin julkaiseminen kokonaan Open Access –periaatteella toimivassa lehdessä. Joskus maksullista (ks. APC). Maksutonta OA-mallia kutsutaan toisinaan Diamond OA -malliksi.
 • Green OA eli avoimen julkaisemisen vihreä malli: artikkelin julkaiseminen avoimesti organisaation julkaisuarkistossa (rinnakkaistallennus). Maksuton vaihtoehto.
 • Hybridilehdet: yksittäinen artikkeli ostetaan avoimeksi muuten maksumuurin takana olevasta tilausmaksullisesta lehdestä. Tällaisten lehtien ongelmana on ns. double dipping, eli kustantajat perivät yhtäaikaa organisaatioilta tilausmaksuja ja näiden tutkijoilta kirjoittajamaksuja. Esim. Suomen Akatemia ei enää salli hybridimallilla julkaisemista rahoittamissaan projekteissa. Lue lisää: Hybrid open-access journal (Wikipedia).
 • Kirjoittajamaksut, ks. APC
 • Open Access (OA): avoin julkaiseminen tarkoittaa, että julkaisu on avoimesti saatavissa verkossa, ja julkaisulupa on usein ajallisesti rajoittamaton. Julkaisu on internetissä kaikkien luettavissa ilmaiseksi ja esteettömästi. Lue lisää: Open access (Wikipedia).
 • Postprint, ks. Final draft
 • Preprint viittaa työn muotoon, jossa se lähetettiin ensimmäisen kerran vertaisarvioitavaksi. Tietyillä tieteenaloilla on tavallista julkaista artikkelin pre-print-versio alan julkaisuarkistossa ennen artikkelin ilmestymistä lehdessä. Lue lisää: Preprint (Wikipedia).
 • Taju: Taideyliopistossa käytössä oleva julkaisuarkisto, johon tallennetaan rinnakkaisjulkaisuina artikkeleita, TaiYn omia julkaisuja ja opinnäytteitä. Taju korvasi helmikuussa 2021 aiemmin Taideyliopistossa käytössä olleet Helda- ja Doria-arkistot.

Saavutettavuusseloste | Accessibility statement