Siirry pääsisältöön

Taideyliopiston julkaisemisen opas: Lärdomsprov

Spara lärdomsprovet i Taju

Spara lärdomsprovet i Taju

Lämna in ditt skriftliga lärdomsprov eller den skriftliga delen av ditt lärdomsprov till biblioteket i ett elektroniskt format genom att spara arbetet i publikationsarkivet Taju (pappersversionen lämnas inte längre in till biblioteket). Detta ska göras även om du inte ger tillstånd till att arbetet publiceras öppet på webben. Spara ditt arbete i Taju samtidigt som du lämnar in det för granskning. Kontrollera att du sparar samma version i Taju som du lämnade in för granskning.

Observera följande innan du lämnar in ditt arbete för granskning och sparar det i Taju:

 • Lärdomsprovet är ett offentligt dokument och får därför inte innehålla personliga eller andra konfidentiella uppgifter som inte kan publiceras. Sådana saker ska finnas i bakgrundsmaterialet till forskningen, som inte publiceras det i skriftliga arbetet.
 • Om du har en spärrmarkering ska du kontakta studietjänsterna innan du börjar spara.
 • Arbetets skriftliga del ska vara tillgängligt och i PDF/A-format. Det lönar sig att namnge filen Efternamn_Förnamn_årtal.pdf.
  • Med tillgänglighet avses att ett dokument kan användas oberoende av begränsningar av funktionsförmågan, dvs. att till exempel skärmläsningsprogram som används av synskadade kan tolka dokumentet på rätt sätt.
  • PDF/A-formen är arkivduglig, det vill säga den fungerar med säkerhet ännu efter årtionden.
  • Vi rekommenderar att man bekantar sig med yrkeshögskolornas anvisningar om examensarbetets tillgänglighet. I anvisningen står även hur man gör ett tillgängligt PDF/A-format av en Word-fil.
 • Upphovsmannen ansvarar för att bild-, tabell-, text-, not- o.d. material som ingår i Verket citeras på det sätt som upphovsrättslagen förutsätter. Den ursprungliga upphovsmannen och källan ska anges enligt god vetenskaplig sed. I oklara fall kan du fråga din handledare om ytterligare information.

Denna anvisning gäller endast lagring av det skriftliga lärdomsprovet eller den skriftliga delen av lärdomsprovet (PDF/A) i bibliotekets publikationsarkiv. Kontakta studietjänsterna vid din akademi eller din handledare om andra delar av lärdomsprovet (t.ex. hanteringen av den konstnärliga delen av lärdomsprovet). Praxis varierar mellan olika akademier.

För att spara arbetet i Taju, välj först om du vill publicera ditt arbete öppet på webben. Då kan det laddas ner och läsas var som helst utan begränsningar. Ett annat alternativ är att spara arbetet i en sluten samling. Då kan man endast läsa arbetet vid Taju-arbetsstationerna i Konstuniversitetets bibliotek. Uppgifterna om arbetet (t.ex. upphovsmannen, arbetets namn samt sammandraget) kan dock även läsas öppet på webben, och arbetet är i vilket fall som helst ett offentligt dokument som alla har rätt att ta del av. Vi rekommenderar att lärdomsprovet publiceras öppet på webben. För att börja klickar du på en av dessa länkar enligt ditt val (detta val är slutgiltigt):

 1. Spara ditt arbete i Taju för öppen publicering på webben
 2. Spara ditt arbete i Taju i en sluten samling

När du har loggat in i Taju ber vi dig först om ditt arbete som en fil och sedan uppgifter om ditt arbete. Slutligen godkänner du publiceringstillståndet. Du kommer vidare i processens skeden genom att klicka på knappen “Nästa”.

När du har sparat ditt arbete i Taju visas det ännu inte offentligt. Biblioteket slutför sparandet efter att informationen om godkännandet av ditt lärdomsprov har kommit till biblioteket. Efter bibliotekets kompletteringar visas jobbet i Taju antingen i en öppen eller en sluten samling enligt ditt val. Valet kan inte ändras i efterhand.

Vid frågor som gäller lärdomsprovet får du hjälp av handledaren för ditt lärdomsprov eller av akademins studietjänster. Biblioteket svarar endast på frågor som handlar om att spara i Taju vid serviceadressen lib@uniarts.fi .

Saavutettavuusseloste | Accessibility statement