Siirry pääsisältöön

Taideyliopiston julkaisemisen opas: Taideyliopiston julkaisutoiminta

Taideyliopiston julkaisutoiminta

Taideyliopiston monimuotoinen julkaisutoiminta käsittelee esittävän taiteen, kuvataiteen, musiikin, tutkimuksen ja taiteellisen tutkimuksen kysymyksiä. Julkaisutoimintaa harjoitetaan akatemioissa julkaisutoimikuntien kautta.

Taideyliopiston lehtiä

Kaikki Taideyliopistossa julkaistavat lehdet ovat vertaisarvioituja ja kuuluvat Julkaisufoorumin tasoluokkaan 1. Lehdistä Musiikkikasvatus-lehdellä ja Ruukulla on TSV:n vertaisarviointitunnus.

Lisätiedot lehtien omilta sivuilta ja toimituskunnista.

Musiikkikasvatus

Musiikkikasvatus-lehti (Finnish Journal of Music Education) on musiikkikasvatuksen ilmiöihin ja tutkimukseen keskittyvä tieteellinen julkaisu, joka julkaisee artikkeleita sekä suomeksi, ruotsiksi että englanniksi. Lehteä julkaisevat Taideyliopiston Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osasto ja Suomen Taidekasvatuksen Tutkimusseura. Ensimmäinen lehti ilmestyi vuonna 1996. 
(12 kk embargo)

Trio

Trio-lehti on Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Klassisen musiikin osaston DocMus-tohtorikoulun julkaisu, joka ilmestyy kahdesti vuodessa; deadlinet ovat helmi- ja syyskuun alussa. Trio on klassisen musiikin esittämiseen ja pedagogiikkaan, esityskäytäntöjen, niiden estetiikan ja historian sekä nykyhetken haasteiden tutkimukseen keskittyvä julkaisu, jossa on sijaa myös klassisen musiikin historiaan, filosofiaan ja teosanalyysiin keskittyville kirjoituksille.

Trio sisältää vertaisarvioituja (double-blind) tieteellisiä artikkeleita sekä muita kirjoituksia: väitös- ja tarkastustilaisuuksien lektioita, katsauksia, raportteja, puheenvuoroja ja kirja-arvosteluita. Lehti on Open Access ja sen kielet ovat suomi, ruotsi ja englanti.

Ruukku

Ruukku: Taiteellisen tutkimuksen kausijulkaisu on vuonna 2013 toimintansa aloittanut monialainen, monikielinen ja vertaisarvioitu taiteellisen tutkimuksen kausijulkaisu, joka käyttää alustanaan monimediaisen julkaisemisen mahdollistavaa kansainvälistä taiteellisen tutkimuksen julkaisualustaa Research Catalogue (RC). Ruukku on Open Access ja sen ensisijaiset julkaisukielet ovat suomi, ruotsi tai englanti.

Julkaisutoiminta Kuvataideakatemiassa

Kuvataideakatemia julkaisee opetuksensa ja tutkimuksensa alaan kuuluvaa kirjallisuutta. Akatemian julkaisut jakautuvat seuraaviin osa-alueisiin: tutkimuspainotteiset julkaisut, opetustarpeisiin tuotetut ja opetuksen tuloksena syntyneet julkaisut, sekä suurelle yleisölle suunnatut, kuvataiteen tuntemuksen edistämiseksi tuotetut julkaisut. Julkaisut ilmestyvät painettuna sekä avoimina julkaisuina.

Kuvataideakatemian julkaisutoiminnan linjauksista ja päätöksistä vastaa Kirjasto- ja julkaisutoimikunta, joka myös hallinnoi julkaisuhankkeita. Tohtorin opinnäytetöiden julkaisemisesta vastaa Kuvataideakatemian tohtoriohjelma.

Julkaisutoimikunta myös hallinnoi ISBN-numeroita. Julkaisua Kuvataideakatemiassa tekevän on oltava toimikunnan sihteeriin yhteydessä ennen kirjan painamista, taittotyön yhteydessä, ISBN-numeron hankkiakseen.

Kuvataideakatemian kirjasto- ja julkaisutoimikunta ottaa vastaan uusia julkaisuhanke-ehdotuksia 1–2 kertaan vuodessa avoimen haun kautta. Ilmoitukset ilmestyvät Taideyliopiston julkaisutoiminnan blogissa.

Julkaisut ilmestyvät pääasiallisesti akatemian kahdessa omassa julkaisusarjassa:

 • Kirjoituksia Kuvataideakatemiasta ISSN 2242 -0142
 • Taideteoreettisia kirjoituksia Kuvataideakatemiasta ISSN 2343-1008

Julkaisut voivat myös ilmestyä itsenäisinä teoksina, sarjojen ulkopuolella.

Kuvataideakatemian julkaisuja voi ostaa Unigrafian verkkokaupasta.

Lisätietoa Kuvataideakatemian julkaisutoiminnasta voi tiedustella julkaisutoimikunnan sihteeriltä:

Michaela Bränn
Asiantuntija
Puhelinnumero: +358 (0) 40 6313 553
Sähköposti: michaela.brann@uniarts.fi

Julkaisutoiminta Sibelius-Akatemiassa

Lisätietoja Sibelius-Akatemian julkaisuista Taideyliopiston verkkosivuilta (linkki)

Sibelius-Akatemian julkaisutoiminta on sekä taiteellista, tieteellistä että pedagogista. Sibelius-Akatemialla on kuusi julkaisusarjaa sekä konserttisarjat (mukaan lukien tohtorikonsertit), kaksi levymerkkiä sekä kaksi tieteellistä aikakausilehteä. Sibelius-Akatemian perustehtävä on vaalia ja uudistaa musiikkikulttuuria opetuksen, tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan kautta sekä näihin liittyvin ja niitä tukevin julkaisuin. Sibelius-Akatemian julkaisutoiminta niin verkossa, painettuna, äänitteinä kuin julkisissa konserteissakin on tärkeä osa yliopiston yhteiskunnallista vaikuttamista. Julkaisutoiminta on suunnattu taiteilijoille, opiskelijoille, pedagogeille, tutkijoille, organisaatioille ja instituutioille, sekä musiikista kiinnostuneelle suurelle yleisölle.

 

Julkaisuhaku

Sibelius-Akatemian julkaisutoimikunta hakee uusia julkaisuja vuosittain kevätlukukaudella

 

Sibelius-Akatemian julkaisusarjat

Lue lisää Sibelius-Akatemian julkaisusarjoista Taideyliopiston verkkosivuilla (linkki)

 • DocMus-tohtorikoulun julkaisuja

 Sibelius-Akatemian tieteellisen tutkimuksen julkaisusarja vuodesta 2012, jonka perustaja on professori Anne Kauppala. Sarjaan julkaistaviksi aiotut käsikirjoitukset (sekä monografiat että kokoomateosten tutkimusartikkelit) käyvät läpi vertaisarvioinnin. Muut kirjoitukset, esimerkiksi esipuheet käsitellään toimituskunnassa ja voidaan julkaista ilman tieteellistä laadunarviointia. ISSN 2341-8257 (painettu); ISSN 2341-8265 (sähköinen).

 • Sibelius-Akatemian julkaisuja

Sarjassa julkaistaan teoksia  jotka edistävät Sibelius-Akatemian opetusta, taiteellista toimintaa tai tutkimusta. ISSN 2489-7973 (sähköinen); ISSN 0359-2308 (painettu).

 • Sibelius-Akatemian selvityksiä ja raportteja

ISSN 1798-5455

Etno.net-sivustolla esitellään kansanmusiikin aineryhmän julkaisuja, opinnäytteitä, taiteellisen toiminnan ja tutkimuksen tuloksia sekä muita kansanmusiikin opiskelua tukevia aineistoja.

Satasarvi. Kansanmusiikin tutkimuksen aikakauskirja. Finnish Journal of Folk Music Studies. ISBN 978-952-329-224-6
ISSN 2489-8163.

 • Sibelius-Akatemian levymerkki SibaRecords.

SibaRecords (on Taideyliopiston Sibelius-Akatemian oma levymerkki, jonka toiminta on aloitettu vuonna 2009.

 • Tohtorintutkintojen opinnäytesarjat

          Studia Musica - Tieteellisten väitöskirjojen sarja. ISSN 2489-8155 (sähköinen); ISSN 0788-3757 (painettu).

          EST (linkki)- Taiteellisten tohtorintutkintojen tutkielmien sarja. ISSN 2489-7981(sähköinen); ISSN1237-4229 (painettu).

 • Vertaisarvioidut tieteelliset lehdet

Musiikkikasvatus-lehti (Finnish Journal of Music Education) on musiikkikasvatuksen ilmiöihin ja tutkimukseen keskittyvä tieteellinen julkaisu, joka julkaisee artikkeleita sekä suomeksi, ruotsiksi että englanniksi. Lehteä julkaisevat Taideyliopiston Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osasto ja Suomen Taidekasvatuksen Tutkimusseura. Ensimmäinen lehti ilmestyi vuonna 1996. ISSN 2342-1150 (sähköinen); ISSN 1239-3908 (painettu).

Trio käsittelee monipuolisesti klassisen musiikin esittämistä ja esityskäytäntöjä, pedagogiikkaa, estetiikkaa, filosofiaa, historiaa sekä teosanalyysejä - vuodesta 2012. ISSN 2242-6426 (sähköinen); ISSN 2242-6418 (painettu).

 • Muut julkaisut

Verkkoaineistot ja oppimateriaalit

SibA:n tuottamat verkko-oppimateriaalit ovat avoimia kaikille, ja ne on tarkoitettu sekä ammattilaisille että harrastelijoille.

 Vanhat jo lakkautetut lehdet

Sävellys ja musiikinteoria -lehti oli sävellyksen ja musiikinteorian aineryhmän oma julkaisu 1991-1998.

Vuosina 2009-2010 sävellyksen ja musiikinteorian aineryhmä julkaisi Säteitä-vuosikirjaa.

 

Avoin julkaiseminen ja saatavuus

Sibelius-Akatemian julkaisuihin voi tutustua Taideyliopiston Taju-tietokannassa (linkki). Lainattavat kirjat löytyvät taideyliopistojen kirjastojen ARSCA-kokoelmatietokannasta (linkki).

Sibelius-Akatemian julkaisuja voi ostaa Unigrafian verkkokaupasta (linkki) tai nuottikauppa Ostinatosta (linkki) SibaRecords-levyjä voi ostaa mm. levyjen jakelija Naxoksen (linkki) kautta. Kansanmusiikin aineryhmän äänitteitä myyvät mm. Suomen Kansanmusiikkiliitto (linkki), Kansantaiteenkeskus (linkki), levykauppa Digelius (linkki) ja Ostinato (linkki)

 

Yhteystiedot

Henri Wegelius

Suunnittelija

+358 (0) 45 6578656

henri.wegelius(at)uniarts.fi

 

 

Teatterikorkeakoulun julkaisutoiminta

Teatterikorkeakoulussa harjoitetaan julkaisutoimintaa pääosin kolmea tarkoitusta varten: tutkimustyön tulosten julkistamiseksi, materiaaliksi opetusta varten sekä yleisen sivistystyön tarpeisiin eli taidealojen perustietämyksen luomiseksi ja vahvistamiseksi. Julkaisut ilmestyvät painettuna sekä avoimina julkaisuina.

Julkaisutoiminnan yleisistä suuntaviivoista vastaa Teatterikorkeakoulun julkaisutoimikunta. Toimikunta myös hallinnoi akatemian ISBN-numeroita.

Teatterikorkeakoulun julkaisutoimikunta etsii uusia teoksia julkaisusarjoihinsa ja ottaa vastaan julkaisuehdotuksia kahdesti vuodessa. Avustusta voivat saada teokset, jotka edistävät Teatterikorkeakoulun toimialan opetusta, tutkimusta tai toimivat esittävien taiteiden ajankohtaisina keskustelunavauksina. Avoimet julkaisuilmoitukset ilmestyvät Taideyliopiston julkaisutoiminnan blogissa.

Teatterikorkeakoulun Esittävien taiteiden tutkimuskeskuksen (Tutken) julkaisuneuvosto myöntää tukea julkaisuhankkeille, jotka sijoittuvat Acta Scenica- ja Nivel – sarjoihin. Julkaisua jompaankumpaan sarjaan harkitsevan on osoitettava hakemus Teatterikorkeakoulun julkaisutoimikunnalle sen avoimessa haussa, ja sen yhteydessä myös pyydettävä julkaisuehdotuksesta lausunto Tutken julkaisuneuvostolta. Mikäli hakemusta puolletaan lausunnossa, ja Teatterikorkeakoulun julkaisutoimikunta myöntää julkaisuhankkeelle osarahoituksen, niin Tutken julkaisuneuvosto sitoutuu vastaamaan osakustannuksista sopimuksen mukaan.

Teatterikorkeakoulun julkaisusarjat ovat:

 • Acta Scenica ISSN: 1238-5913 (painettu julkaisu) ISSN:  2242-6485 (verkkojulkaisu)
 • Episodi ISSN: ISSN 1459-7349 (painettu julkaisu) ISSN: 1459-7349 (verkkojulkaisu)
 • Elektra
 • Kinesis ISSN: 2242-5314 (painettu julkaisu) ISSN: 2242-590X (verkkojulkaisu)
 • Kokos ISSN 1799-280X (painettu julkaisu) ISSN 1799-2818 (verkkojulkaisu)
 • Nivel ISSN 2341-9660 (painettu julkaisu)  ISSN 2341–9679 (verkkojulkaisu)
 • Teatterikorkeakoulun julkaisusarja ISSN: 0788-3385 (painettu julkaisu) ISSN: 2242-6507 (verkkojulkaisu)
 • Teatteri - Uuden draaman sarja

Teatterikorkeakoulun julkaisuja voi ostaa Unigrafian verkkokaupasta.

Lisätietoa Teatterikorkeakoulun julkaisutoiminnasta voi tiedustella julkaisutoimikunnan sihteeriltä:

Michaela Bränn
Asiantuntija
Puhelinnumero: +358 (0) 40 6313 553
Sähköposti: michaela.brann@uniarts.fi

Saavutettavuusseloste | Accessibility statement