Skip to main content

Taideyliopiston julkaisemisen opas: Jaa julkaisusi rinnakkaistallentamalla

Rinnakkaistallentaminen

Rinnakkaistallentaminen /-julkaiseminen tarkoittaa tieteellisen artikkelin tallentamista arkistoon ja artikkelin varsinaisen julkaisemisen kanssa yhtä aikaa tai karanteeniajan jälkeen tapahtuvaa rinnakkaista julkaisemista yliopiston avoimessa julkaisuarkistossa tai esim. oman tieteenalan avoimessa arkistossa.

Rinnakkaistallentaminen tarkoittaa prosessia, joka käsittää tallentamisen ja avoimen julkaisemisen mahdollisen kieltoajan jälkeen. Useimmiten rinnakkaisjulkaisulupa on vertaisarvioidulla käsikirjoituksella, ei lopullisella artikkelilla.

Lähde: https://www.aalto.fi/fi/palvelut/avoin-julkaisu-terminologiaa​

Sanastoa

Author’s draft / Pre-print / Pre-refereeing
Kustantajalle lähetetty käsikirjoitusversio ennen vertaisarviointia tai mikä tahansa aiempi versio.

Embargo
Kustantajan määrittelemä alkuperäisen työn julkaisuajankohdasta laskettu karanteeni, julkaisuviive, jonka aikana tulee pidättäytyä työn rinnakkaistallenteena julkaisemisesta. Tietoa kustantajien eri lehdille asettamista vaihtelevista embargokäytännöistä jakaa SHERPARoMEO. Embargo lasketaan alkavaksi lehden ilmestymispäivästä, joko elektronisen version tai painetun lehden ilmestymispäivästä riippuen siitä, kumpi tapahtuu aiemmin. Embargo vaihtelee kustantajittain ollen normaalisti 6-12 kk. Kaikilla kustantajilla viiverajoitusta ei ole.

Final Draft / (Author's) Post-Print
Viimeinen kirjoittajalta kustantajalle lähtenyt vertaisarvioinnin jo läpikäynyt korjattu versio, jossa kustantajan taittotyö ei vielä näy. Esim. sivunumerointi puuttuu tai ei täsmää. Tämä versio (tai Publisher's PDF) tallennetaan Heldaan.

Golden Open Access (OA)
Julkaisumalli, jossa artikkeli julkaistaan laadukkaassa Open Access -lehdessä, joka perii julkaisemisesta maksun, jolla katetaan OA-julkaisemisen kuluja. Julkaiseminen on maksullista ja aiheuttaa tutkimusryhmälle / yliopistolle usein kuluja. Julkaisusuunnitelmaa tehdessä tulee huomioida mahdolliset kulut.

Green Open Access (OA)
Julkaisumalli, jossa tutkijat edistävät tieteellisen tiedon avointa saatavuutta julkaisemalla suoraan OA-julkaisussa, joka ei peri tutkimusryhmältä tai yliopistolta maksua. Julkaisu on rinnakkaistallennettavissa ilman maksua oman organisaation julkaisuarkistoon.

HELDA digitaalinen arkisto
Taideyliopistossa käytössä oleva julkaisuarkisto, johon tallennetaan rinnakkaisjulkaisuina artikkeleita, TaiYn omia julkaisuja ja opinnäytteitä.

Hybrid Open Access (OA)
Julkaisumalli, joka viittaa lehteen, jossa vain osa artikkeleista on avoimesti saatavilla ja osa maksullisia. Hybridimallissa tutkimusryhmälle tai yliopistolle voi tulla kuluja kun ostetaan avoimeksi kaupallisen lehden yksittäinen artikkeli julkaistavaksi oman yliopiston julkaisuarkistossa tai osana esim. artikkeliväitöstä.

Open Access (OA)
Avoin saatavuus. Julkaisu on avoimesti saatavissa vapaassa tietoverkossa, julkaisulupa on usein ajallisesti rajoittamaton. Julkaisu on internetissä kaikkien luettavissa ilmaiseksi ja esteettömästi.

Publisher's PDF
Kustantajan PDF. Lehdessä julkaistu, artikkelin lopullinen versio taittoineen. Tämän version tallentamiseksi oman oraganisaation julkaisuarkistoon tulee pyytää kustantajan lupa. Heldaan tallennettava versio tai Final Draft.

Rinnakkaistallentaminen / Rinnakkaisjulkaiseminen (englanniksi Parallel Publishing)
Julkaisumalli, joka on yksi avoimen julkaisemisen muodoista. Se ei tarkoita samaa, kuin julkaiseminen OA lehdissä. Rinnakkaisjulkaiseminen tai -tallentaminen tarkoittaa, että yliopiston tutkijat ovat jo julkaisseet tieteellisen työnsä jossakin organisaation ulkopuolella, usein tieteellisessä painetussa julkaisuissa ja nyt julkaisevat ja tallentavat tieteellisen työnsä myös organisaation omaan julkaisuarkistoon, jossa se on avoimesti saatavilla. Taideyliopistossa tämä on Helda.

Rinnakkaistallentamisen ohje Taideyliopistossa

Taideyliopiston rinnakkaistallentamisen palvelu mahdollistaa äskettäin julkaistun tai julkaisuun tulevan tieteellisen tai taiteellisen tutkimuksen artikkelin tallentamisen Helda-julkaisuarkistoon.

Rinnakkaisjulkaiseminen - toimi näin:
 • Rinnakkaisjulkaisemisen mahdollistamiseksi kysy lupa OA-tallentamiseen mahdollisilta artikkelin muilta kirjoittajilta sekä esim. luvat kuvien, ym. tekijänoikeudellisten (muu tekijä kuin kirjoittaja itse) aineistojen verkkotallentamiseen. Suullinen lupa riittää.

 • Tarkista kustantajan kanssa tehdystä sopimuksesta, että saat rinnakkaisjulkaista artikkelin. Tarvittaessa pyydä kustantajalta lupa rinnakkaistallentamiseen (mallikirje alla).

 • Voit tarkistaa kustantajaluvan ja mahdollisen embargo-ajan myös Sherpa/Romeo -palvelusta, joka sisältää tiedot eri kustantajien rinnakkaistallentamista ja avoimia tietokantoja koskevista säännöistä. Tietokanta sisältää yhteenvedon kunkin kustantajan avointa julkaisemista koskevista toimintaperiaatteista ja tiedon siitä, mikä artikkelin versio voidaan tallettaa, mihin se voidaan tallettaa ja kaikki muut tallettamista koskevat ehdot.

 • Lähetä artikkelin Final Draft- tai Publisher's PDF -tiedosto kirjastosi yhteyshenkilölle sekä tieto siitä, että julkaisulupa mahdollisilta muilta tekijöiltä ja kustantajalta on kunnossa, samalla kun tallennat julkaisutietosi CRIS-järjestelmään.

 • Lähettämällä kirjoituksesi Taideyliopiston kirjaston yhteyshenkilölle tallennettavaksi Heldaan, annat samalla julkaisuluvan (katso alla Rinnakkaisjulkaisusopimus):
 • Heldaan tallennettava versio on julkaisusopimuksesta tai kustantajan politiikasta riippuen joko tekijän viimeinen oma käsikirjoitusversio (Author's Post-print / Final draft) tai kustantajan palvelussa ilmestynyt julkaistu artikkeli (Publisher's PDF). Jos kyseessä on vertaisarvioitu julkaisu, myös vapaasti saatavilla olevan artikkelin version pitää sisältää vertaisarvioinnin jälkeen tehdyt muutokset (OKM:n ohje).

Lisätietoja julkaisuluvan hankkimisesta ja embargo-ajoista: kirjaston tutkijapalvelut, lib.research@uniarts.fi

Kysymyksiä tekijänoikeusasiamiehelle: Maria Rehbinder (maria.rehbinder@aalto.fi / 040 824 1500), taideyliopistojen tekijänoikeuspalvelu.

Lisätiedot ja kysymykset CRIS-tallentamisesta: Erkki Nurmi (erkki.nurmi@uniarts.fi), kirjasto

Mallikirje kustantajalle & sopimus kirjoittajan ja yliopiston välillä rinnakkaistallentamisesta

Oikeudellisia kysymyksiä

1. Julkaisuoikeudet kustantajan kanssa tehdyssä julkaisusopimuksessa

Julkaisusopimusta tehdässä tutkija luovuttaa kustantajalle joko yksinkertaiset julkaisuoikeudet eli pidättää itsellään oikeuden käyttää tekstiä muualla tai tutkija on allekirjoittanut julkaisusopimuksen, jossa kaikki oikeudet artikkeliin siirtyvät kustantajalle, (kustantaja tai lehti saattaa kieltää avoimen arkistoinnin). Tällöin julkaisua ei voi myöskään tallentaa tai jakaa sosiaalisissa palveluissa (esim. ResearchGate). Tuolloin tutkija voi selvittää mahdollista Golden tai Hybrid OA julkaisemista, jossa rinnakkaisjulkaisemiseen ostetaan oikeus.

2. Yhteisartikkeli: kirjoittajan tulee pyytää lupa rinnakkaisjulkaisemiseen muilta artikkelin kirjoittajilta, mieluiten jo tutkimusprosessin käynnistyessä. Tämä koskee myös valokuvia ja graafisia esityksiä.

3. Tekijä vastaa rinnakkaisjulkaisemiseen tarvittavien lupien hankinnasta.

4. Kustantajien ehdot:

 • SHERPARoMEO jakaa tietoa kustantajien eri lehdille asettamista ehdoista.
 • Kotimaisten kustantajien rinnakkaistallennusehtoja
 • Rinnakkaistallennuksen käytännöistä löytyy usein tietoa myös lehden tai kustantajan www-sivuilta, esim;
 • Jos lehdellä ei ole julkistettua politiikkaa rinnakkaistallennukseen, lupaa kannattaa kysyä kustantajalta. Suomen Akatemia hyväksyy rahoitushakemuksissaan tieteenalasta riippuen joko 6 kk:n tai 12 kk:n embargoajat. Mallikirje kustantajalle löytyy tältä sivulta.
 • Mikäli Sherpa/Romeo -palvelussa esiintyviin kustantajien lupaehtoihin liittyy epäselvyyttä, ota yhteys kirjastoon, lib.research@uniarts.fi.

Viittaaminen rinnakkaisjulkaisuun

Jos käsittelet tutkimuksessasi Taideyliopiston Helda-arkistosta löytyvää rinnakkaisjulkaisua, niin muistathan viitatat aina alkuperäiseen lähteeseen, joka ei ole Taideyliopioston Helda-arkiston verkko-osoite, vaan artikkelin tai monografian ensimmäisenä julkaissut taho ja mahdollisesti eri versio, kuin Heldassa.

Tutkijoiden yhteisöpalveluita

Kaupalliset tutkijayhteisöpalvelut ja verkkoyhteisöpalvelut, kuten ResearchGate, Academia.edu, LinkedIn ja Mendeley tarjoavat tutkijoille mahdollisuuden jakaa ja esitellä omia julkaisuja ja tutkimustuloksiaan.

Rinnakkaistallentaminen eli artikkelin lataaminen palveluun vaatii myös aina:

 • luvan alkuperäisen artikkelin julkaisseelta kustantajalta
 • ja mahdollisilta muilta kirjoittajilta
 • sekä sopimukset mahdollisista kuvien, taulukoiden, ym. käytöstä.

Julkaisujen pysyvä saatavuus, pysyvien tunnisteiden käyttö tai aineistojen kuvailutietojen haravoituminen keskeisiin tietojärjestelmiin ei kuitenkaan ole sosiaalisen median palveluissa taattua, toisin kuin Taideyliopiston julkaisuarkisto Heldaan tallennettaessa.

Lisenssit

Määritä julkaisujesi käyttöehtoja Creative Commons -lisenssien avulla; voit jakaa osan tekijänoikeuksiasi ja antaa haluamasi vapaudet teoksen käyttäjille.

Käytä samaa lisenssiä kaikissa tutkimuksesi aineistoissa mahdollistaaksesi paremman avoimen prosessin koko tutkimuksen elinkaarelle.