Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Taideyliopiston julkaisemisen opas: Jaa julkaisusi rinnakkaistallentamalla

Rinnakkaistallentaminen

Rinnakkaistallentaminen /-julkaiseminen tarkoittaa tieteellisen artikkelin tallentamista arkistoon ja artikkelin varsinaisen julkaisemisen kanssa yhtä aikaa tai karanteeniajan jälkeen tapahtuvaa rinnakkaista julkaisemista yliopiston avoimessa julkaisuarkistossa tai esim. oman tieteenalan avoimessa arkistossa.

Rinnakkaistallentaminen tarkoittaa prosessia, joka käsittää tallentamisen ja avoimen julkaisemisen mahdollisen kieltoajan jälkeen. Useimmiten rinnakkaisjulkaisulupa on vertaisarvioidulla käsikirjoituksella, ei lopullisella artikkelilla.

Lähde: https://www.aalto.fi/fi/palvelut/avoin-julkaisu-terminologiaa​

Taideyliopiston julkaisupalveluiden yhteystiedot

Sanastoa

Embargo
Kustantajan määrittelemä alkuperäisen työn julkaisuajankohdasta laskettu karanteeni, julkaisuviive, jonka aikana tulee pidättäytyä työn rinnakkaistallenteena julkaisemisesta. Tietoa kustantajien eri lehdille asettamista vaihtelevista embargokäytännöistä jakaa Sherpa Romeo. Embargo lasketaan alkavaksi lehden ilmestymispäivästä, joko elektronisen version tai painetun lehden ilmestymispäivästä riippuen siitä, kumpi tapahtuu aiemmin. Embargo vaihtelee kustantajittain ollen normaalisti 6-12 kk. Kaikilla kustantajilla viiverajoitusta ei ole.

Final Draft / Postprint / Author Accepted Manuscript (AAM)
Viimeinen kirjoittajalta kustantajalle lähtenyt vertaisarvioinnin jo läpikäynyt korjattu versio, jossa kustantajan taittotyö ei vielä näy. Esim. sivunumerointi puuttuu tai ei täsmää. Tämä versio (tai joskus myös Publisher's PDF) tallennetaan Tajuun.

Gold Open Access (OA)
Julkaisumalli, jossa artikkeli julkaistaan Open Access -lehdessä, joka voi periä julkaisemisesta maksun, jolla katetaan kustantamisen kuluja. Jos julkaiseminen on maksullista ja aiheuttaa tutkimusryhmälle / yliopistolle kuluja, tulee ne huomioida julkaisusuunnitelmaa tehdessä.

Green Open Access (OA)
Julkaisumalli, jossa tutkijat edistävät tieteellisen tiedon avointa saatavuutta julkaisemalla suoraan OA-julkaisussa, joka ei peri tutkimusryhmältä tai yliopistolta maksua. Julkaisu on rinnakkaistallennettavissa ilman maksua oman organisaation julkaisuarkistoon.

Taju
Taideyliopistossa käytössä oleva julkaisuarkisto, johon tallennetaan rinnakkaisjulkaisuina artikkeleita, TaiYn omia julkaisuja ja opinnäytteitä. Taju korvasi helmikuussa 2021 aiemmin Taideyliopistossa käytössä olleet Helda- ja Doria-arkistot.

Hybrid Open Access (OA)
Julkaisumalli, joka viittaa lehteen, jossa vain osa artikkeleista on avoimesti saatavilla ja osa maksullisia. Hybridimallissa tutkimusryhmälle tai yliopistolle voi tulla kuluja kun kaupallisen lehden yksittäinen artikkeli ostetaan avoimeksi.

Open Access (OA)
Avoin saatavuus. Julkaisu on avoimesti saatavissa vapaassa tietoverkossa, julkaisulupa on usein ajallisesti rajoittamaton. Julkaisu on internetissä kaikkien luettavissa ilmaiseksi ja esteettömästi.

Preprint / Draft
Kustantajalle lähetetty käsikirjoitusversio ennen vertaisarviointia tai mikä tahansa aiempi versio. Jotkut kustantajat sallivat preprint-version tallentamisen preprint-arkistoon ennen artikkelin lähettämistä lehteen ja sen julkaisua siinä. Lisätietoja preprinteistä Wikipediassa.

Publisher's PDF / Version of Record (VoR)
Kustantajan PDF. Lehdessä julkaistu, artikkelin lopullinen versio taittoineen. Tämän version tallentamiseksi oman oraganisaation julkaisuarkistoon tulee olla kustantajan lupa. Avoimesti julkaistu ja Creative Commons -lisensoitu julkaisu voidaan tallentaa ilman erillistä lupaa. Tajuun tallennettava versio tai Final Draft.

Rinnakkaistallentaminen (self-archiving / parallel publishing)
Julkaisumalli, joka on yksi avoimen julkaisemisen muodoista. Rinnakkaisjulkaiseminen tai -tallentaminen tarkoittaa, että yliopiston tutkijat ovat jo julkaisseet tieteellisen työnsä jossakin organisaation ulkopuolisessa julkaisuissa ja nyt tallentavat tieteellisen työnsä myös organisaation omaan julkaisuarkistoon, jossa se on avoimesti saatavilla. Taideyliopistossa tämä on Taju.

Rinnakkaistallentamisen ohje Taideyliopistossa

Taideyliopiston rinnakkaistallentamisen palvelu mahdollistaa tieteellisen tai taiteellisen tutkimuksen artikkelin tallentamisen julkaisuarkisto Tajuun.

Rinnakkaisjulkaiseminen - toimi näin:
 • Pyydä lupa rinnakkaistallentamiseen mahdollisilta artikkelin muilta kirjoittajilta sekä esim. luvat kuvien, ym. tekijänoikeudellisten (muu tekijä kuin kirjoittaja itse) aineistojen verkkotallentamiseen. Suullinen lupa riittää.

 • Lähetä artikkelin viimeisin, vertaisarvioitu ja korjattu versio ennen lehden taittoa (ks. Sanastoa > "Final Draft") kirjastosi yhteyshenkilölle sekä tieto siitä, että julkaisulupa mahdollisilta muilta tekijöiltä ja kustantajalta on kunnossa. Tallenna samalla julkaisutietosi CRIS-järjestelmään.

 • Kirjasto tarkistaa kustantajan käytännön rinnakkaistallentamisen suhteen. Suurin osa kustantajista sallii rinnakkaistallentamisen. Voit myös tarkistaa kustantajaluvan ja mahdollisen embargo-ajan itse Sherpa/Romeo -palvelusta, joka sisältää tiedot eri kustantajien rinnakkaistallentamista ja avoimia tietokantoja koskevista säännöistä. Tietokanta sisältää yhteenvedon kunkin kustantajan avointa julkaisemista koskevista toimintaperiaatteista ja tiedon siitä, mikä artikkelin versio voidaan tallettaa, mihin se voidaan tallettaa ja kaikki muut tallettamista koskevat ehdot.

 • Tarvittaessa tarkista kustantajan kanssa tehdystä sopimuksesta, että saat rinnakkaisjulkaista artikkelin. Tarvittaessa pyydä kustantajalta lupa rinnakkaistallentamiseen (mallikirje alla).

 • Lähettämällä kirjoituksesi Taideyliopiston kirjaston yhteyshenkilölle tallennettavaksi Tajuun, annat samalla julkaisuluvan (katso alla Rinnakkaisjulkaisusopimus):

 • Tajuun tallennettava versio on julkaisusopimuksesta tai kustantajan politiikasta riippuen joko tekijän viimeinen oma käsikirjoitusversio (Final draft / postprint) tai kustantajan palvelussa ilmestynyt julkaistu artikkeli (Publisher's PDF). Jos kyseessä on vertaisarvioitu julkaisu, myös vapaasti saatavilla olevan artikkelin version pitää sisältää vertaisarvioinnin jälkeen tehdyt muutokset (OKM:n ohje).

Lisätietoja julkaisuluvan hankkimisesta ja embargo-ajoista: kirjaston tutkijapalvelut, lib.research@uniarts.fi.

Kysymyksiä tekijänoikeusasiamiehelle: Maria Rehbinder (maria.rehbinder@aalto.fi / 040 824 1500), taideyliopistojen tekijänoikeuspalvelu.

Lisätiedot ja kysymykset CRIS-tallentamisesta: Erkki Nurmi (erkki.nurmi@uniarts.fi), kirjasto

Mallikirje kustantajalle & sopimus kirjoittajan ja yliopiston välillä rinnakkaistallentamisesta

Oikeudellisia kysymyksiä

1. Julkaisuoikeudet kustantajan kanssa tehdyssä julkaisusopimuksessa

Julkaisusopimusta tehdässä tutkija luovuttaa kustantajalle joko yksinkertaiset julkaisuoikeudet eli pidättää itsellään oikeuden käyttää tekstiä muualla tai tutkija on allekirjoittanut julkaisusopimuksen, jossa kaikki oikeudet artikkeliin siirtyvät kustantajalle, (kustantaja tai lehti saattaa kieltää avoimen arkistoinnin). Tällöin julkaisua ei voi myöskään tallentaa tai jakaa sosiaalisissa palveluissa (esim. ResearchGate). Tuolloin tutkija voi selvittää Open Access -julkaisemista.

2. Yhteisartikkeli: kirjoittajan tulee pyytää lupa rinnakkaisjulkaisemiseen muilta artikkelin kirjoittajilta, mieluiten jo tutkimusprosessin käynnistyessä. Tämä koskee myös valokuvia ja graafisia esityksiä.

3. Tekijä vastaa rinnakkaisjulkaisemiseen tarvittavien lupien hankinnasta.

4. Kustantajien ehdot:

 • SHERPARoMEO jakaa tietoa kustantajien eri lehdille asettamista ehdoista.
 • Kotimaisten kustantajien rinnakkaistallennusehtoja
 • Rinnakkaistallennuksen käytännöistä löytyy usein tietoa myös lehden tai kustantajan www-sivuilta, esim;
 • Jos lehdellä ei ole julkistettua politiikkaa rinnakkaistallennukseen, lupaa kannattaa kysyä kustantajalta. Suomen Akatemia hyväksyy rahoitushakemuksissaan tieteenalasta riippuen joko 6 kk:n tai 12 kk:n embargoajat. Mallikirje kustantajalle löytyy tältä sivulta.
 • Mikäli Sherpa/Romeo -palvelussa esiintyviin kustantajien lupaehtoihin liittyy epäselvyyttä, ota yhteys kirjastoon, lib.research@uniarts.fi.

Tutkijoiden yhteisöpalveluita

Kaupalliset tutkijayhteisöpalvelut ja verkkoyhteisöpalvelut, kuten ResearchGate, ja Academia.edu tarjoavat tutkijoille mahdollisuuden jakaa ja esitellä omia julkaisuja ja tutkimustuloksiaan.

Rinnakkaistallentaminen eli artikkelin lataaminen palveluun vaatii myös aina:

 • luvan alkuperäisen artikkelin julkaisseelta kustantajalta: useat kustantajat sallivat rinnakkaistallentamisen vain ei-kaupallisiin julkaisuarkistoihin, mitä em. palvelut eivät ole
 • ja mahdollisilta muilta kirjoittajilta
 • sekä sopimukset mahdollisista kuvien, taulukoiden, ym. käytöstä.

Julkaisujen pysyvä saatavuus, pysyvien tunnisteiden käyttö tai aineistojen kuvailutietojen haravoituminen keskeisiin tietojärjestelmiin ei kuitenkaan ole sosiaalisen median palveluissa taattua, toisin kuin Taideyliopiston julkaisuarkisto Tajuun tallennettaessa.

Lisenssit

Määritä julkaisujesi käyttöehtoja Creative Commons -lisenssien avulla. Näin voit antaa haluamasi vapaudet teoksen käyttäjille.