Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Taideyliopiston julkaisemisen opas: Taideyliopistossa julkaistavat lehdet

Lehtien yhteystiedot

Kaikki Taideyliopistossa julkaistavat lehdet ovat vertaisarvioituja. Lehdistä Musiikkikasvatus-lehdellä on TSV:n vertaisarviointitunnus ja RUUKKU kuuluu Julkaisufoorumin luokkaan 1.

 

Lisätiedot lehtien omilta sivuilta ja toimituskunnista. 

 

Musiikkikasvatus
Musiikkikasvatus-lehti (Finnish Journal of Music Education) on musiikkikasvatuksen ilmiöihin ja tutkimukseen keskittyvä tieteellinen julkaisu, joka julkaisee artikkeleita sekä suomeksi, ruotsiksi että englanniksi. Lehteä julkaisevat Taideyliopiston Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osasto ja Suomen Taidekasvatuksen Tutkimusseura. Ensimmäinen lehti ilmestyi vuonna 1996. 
(12 kk embargo)
https://sites.uniarts.fi/fi/web/fjme/

 

Trio
Trio-lehti on Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Klassisen musiikin osaston DocMus-tohtorikoulun julkaisu, joka ilmestyy kahdesti vuodessa; deadlinet ovat helmi- ja syyskuun alussa. Trio on klassisen musiikin esittämiseen ja pedagogiikkaan, esityskäytäntöjen, niiden estetiikan ja historian sekä nykyhetken haasteiden tutkimukseen keskittyvä julkaisu, jossa on sijaa myös klassisen musiikin historiaan, filosofiaan ja teosanalyysiin keskittyville kirjoituksille.

Trio sisältää vertaisarvioituja (double blind) tieteellisiä artikkeleita sekä muita kirjoituksia: väitös- ja tarkastustilaisuuksien lektioita, katsauksia, raportteja, puheenvuoroja ja kirja-arvosteluita. Lehden kielet ovat suomi, ruotsi ja englanti.

(embargo 12 kk)
https://trio.journal.fi/

 

RUUKKU - RUUKKU Taiteellisen tutkimuksen kausijulkaisu / RUUKKU Studies in Artistic Research  / RUUKKU Tidskrift för konstnärlig forskning
RUUKKU on vuonna 2013 toimintansa aloittava monialainen, monikielinen, vertaisarvioitu taiteellisen tutkimuksen kausijulkaisu, joka käyttää alustanaan monimediaisen julkaisemisen mahdollistavaa kansainvälistä taiteellisen tutkimuksen julkaisualustaa Research Catalogue (RC). RUUKUN ensisijaiset julkaisukielet ovat Suomi, Ruotsi tai Englanti.
(ei embargoa)
http://ruukku-journal.fi/