Siirry pääsisältöön

Aineistonhallinnan opas: Tutkimuksen avoimuus ja aineistonhallinnan lähtökohdat

Tässä oppaassa kerrotaan aineistonhallinnan lähtökohdista sekä aineistojen avaamisesta ja tallentamisesta.

Lisätietoja aineistonhallintasuunnitelmasta löytyy DMPTuuli-oppaasta.

Oppaan sisältö

Tutkimuksen avoimuus ja aineistonhallinnan lähtökohdat

  • Aineistonhallinnan lähtökohdat ja Taideyliopiston tutkimusdatapolitiikka, FAIR-periaatteet, rahoittajien vaatimukset, säädöksiä ja ohjeita, sekä lisätietoa ja yhteystiedot

Aineistojen säilytys ja avaaminen

  • Tutkimusaineistojen jäädyttäminen, säilytys ja julkaiseminen, Fairdata-palvelukokonaisuus sekä linkkejä tutkimusaineistoarkistoihin ja -hakemistoihin

Esimerkkejä tutkimusaineistoista

  • Esimerkkejä erilaisten tutkimusaineistojen hallinnasta

DMPTuuli - aineistonhallinnan työkalu (erillinen opas)

  • Tietoa DMPTuuli-työkalusta ja ohjeet sen hyödyntämiseen aineistonhallintasuunnitelmaa tehtäessä

Yhteystiedot

Kirjasto tarjoaa tukea aineistonhallintasuunnitelman laadintaan ja datan hallintaan sekä kuvailuun sen määritetyn elinkaaren ajan. Meidät tavoitat parhaiten sähköpostitse:

Kirjaston tutkimuspalvelut: lib.research@uniarts.fi

Maaria Harviainen, tietoasiantuntija
maaria.harviainen@uniarts.fi
puh. 040 710 4225

Harri Ollikainen, tietoasiantuntija
harri.ollikainen@uniarts.fi
puh. 050 477 5445

Tutkimuksen avoimuus ja aineistonhallinta

Avoimella tutkimusprosessilla ja aineiston hyvällä hallinnalla tavoitellaan tutkimuksen todennettavuuden ja toistettavuuden parempia mahdollisuuksia tutkimuksen elinkaaren eri vaiheissa. Näin tutkimustuloksia voidaan käyttää yhä uudelleen, arvioida, hyödyntää päätöksenteossa ja turvata digitalisoitumisen myötä yhä nopeammin kasvavat tietomäärät tulevien tutkijasukupolvien käyttöön.

Taideyliopiston julkaisu- ja datapolitiikka edellyttää aineistonhallintasuunnitelman laatimista tutkimuksen suunnitteluvaiheessa. Aineistonhallintasuunnitelman avulla voidaan hahmottaa tutkimuksessa käytettävän datan koko elinkaari sekä vähentää dataan liittyviä riskejä. Tutkimusaineistoilla tarkoitetaan niitä resursseja, joita tutkija tuottaa tai joita hän käyttää tutkimusprosessin aikana. Näin varmistetaan tutkimusaineiston eettinen, turvallinen ja tehokas käyttö tutkimuksen aikana ja sen jälkeen. Tästä syytä myös tutkimusorganisaatiot ja tutkimusta rahoittavat tahot kuten esim. Suomen Akatemia ovat alkaneet edellyttämään tutkimusdatan avaamista.

Oleellista hyvälle aineistonhallinnalle on aineiston laadukas kuvailu (metadata) ja tallentaminen siten, että sen avaaminen ja jatkokäyttö on tulevaisuudessa mahdollista. Hyvin kuvailtu aineisto on myös paremmin löydettävissä ja vaikuttaa tutkimuksen näkyvyyteen. Suunnitelmaa täydennetään tutkimuksen kuluessa, mutta periaatteet tulee olla selvillä heti alusta alkaen.

Aineistonhallinnan suunnittelun työvälineeksi on kehitetty DMPTuuli, joka ohjeistaa kuinka asiassa on hyvä edetä vaihe vaiheelta. DMPTuulissa on ohjeistuksia ja erilaisia mallivastauksia. Myös tutkimusrahoittajat vievät sinne aineistonhallintaa koskevia vaatimuksiaan, joita on syytä noudattaa. DMPTuuli suunnitelmaa voi työstää yhdessä kollegoiden kanssa ja sitä voidaan täydentää tutkimuksen edetessä. Valmis aineistonhallintasuunnitelma liitetään rahoitushakemukseen. Esimerkiksi Suomen Akatemian ohjeistukset löytyvät sekä SA:n omilta verkkosivuilta että DMPTuulista. Mikäli et halua hyödyntää DMPTuuli -työkalua, niin voit myös tehdä suunnitelman rahoittajan ja tutkimusorganisaation muun ohjeiden mukaisesti.

Lue lisää kirjaston DMPTuuli-opaasta.

Tutkimusaineiston elinkaari

Aineiston elinkaari on pidempi kuin tutkimusprojektin elinkaari. Aineistoa voi ja kannattaa hyödyntää senkin jälkeen, kun aineiston tuottanut tutkimushanke on päättynyt.

Kaavio tutkimusaineiston elinkaaresta.

Lähde: Tietoarkisto, viitattu 12.12.2018, CC BY 4.0.

FAIR data

FAIR-periaatteiden tarkoitus on tehdä data

  • löydettäväksi (Findable),
  • saavutettavaksi (Accessible),
  • yhteentoimivaksi (Interoperable) ja
  • uudelleenkäytettäväksi (Re-usable).

Lue lisää FAIR-periaatteista CSC:n Fairdata.fi-sivustolta.

Fairdata periaatteet

Kuva: Jessica Parland-von Essen & CSC, CC0

Alla oleva video tutustuttaa FAIR-periaatteisiin:

Rahoittajien vaatimukset

Avoimen tieteen ja tutkimuksen edistäminen näkyvät tutkimusrahoittajien vaatimuksissa.

Suomen Akatemia

Suomen Akatemia edellyttää, että sen rahoittamat hankkeet sitoutuvat julkaisujen avoimeen saatavuuteen. Lisäksi Suomen Akatemia edellyttää hankkeita avaamaan tutkimusaineistonsa ja -menetelmänsä. Mikäli tutkimusaineistoa ei ole mahdollista avata jatkokäyttöä varten, on aineiston metatiedot kuitenkin avattava. Metatiedot varmistavat, että aineisto on löydettävissä, saavutettavissa, yhteentoimivaa ja uudelleen käytettävissä (ns. FAIR-periaatteet).

Euroopan Unioni

Euroopan tutkimusneuvosto (European Research Council) ja Horizon 2020 -ohjelman pilottiprojekti vaativat rahoittamaltaan tutkimukselta artikkelien ja monografioiden avointa julkaisemista. Horizon 2020 -ohjelma vaatii lisäksi, että tutkimusaineistot avataan, Euroopan tutkimusneuvosto puolestaan suosittelee avaamista.

Sherpa/Juliet-palvelu

Tietoja rahoittajien avoimeen julkaisemiseen ja tutkimusdataan liittyvistä käytännöistä on kerätty SHERPA Juliet -palveluun.

(Lähde: TTY:n tutkimusdatapalvelujen opas, CC BY)

Saavutettavuusseloste | Accessibility statement