Siirry pääsisältöön

Aineistonhallinnan opas: Data-arkistoja

Arkiston valitseminen

Kun valitset arkistoa tutkimusaineistollesi, harkitse ainakin seuraavia seikkoja::

  • Mitä tiedostomuotoja arkisto tukee?
  • Voiko pääsyä rajoittaa tai hallinnoida vai onko kaikki data avointa?
  • Tarjoaako arkisto tukea esim. datan indeksointiin tai metadatan luomiseen?
  • Tarjoaako arkisto aineistolle pysyvän tunnisteen (DOI, URN)?

Arkistot

  Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto IDA Zenodo Kielipankki EOSC ja EOSC-portaali EUDAT - European Data Infrastructure
Mikä Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto tarjoaa keskitetyn pääsyn laajaan digitaaliseen tutkimusaineistoon.

IDA-palvelun järjestää opetus- ja kulttuuriministeriö ja toimittaa CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy.

 

 

Zenodoa hallinnoi CERN ja sitä rahoittaa EU.

 

Kieliaineistoja käyttäville tutkijoille suunnattu palvelu.

Kielipankkia koordinoi kansallinen FIN-CLARIN-konsortio, johon kuuluu suomalaisia yliopistoja ja tutkimusorganisaatioita.

European Open Science Cloud (EOSC) on tutkimusaineistojen käsittelyyn ja tallentamiseen tarkoitettu palvelu.

Tutkimusaineistoinfrastruktuuri jota rahoittaa Euroopan komissio, ja Suomessa sitä koordinoi CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy.

Mihin tarkoitukseen

Aineiston arkistointi, pitkäaikaissäilytys, metadata.

IDA mahdollistaa tietojen tallentamisen, järjestämisen ja jakamisen projektiryhmän sisällä sekä tietojen tallentamisen jäädytettyyn tilaan.

IDAssa säilytettävä data voidaan muiden Fairdata-palvelujen avulla kuvailla tutkimusaineistoksi ja julkaista.

Yleisluontoinen data-arkisto Erityisesti kieliaineistojen tallentamiseen, säilyttämiseen ja jakamiseen. EOSC-portaali tarjoaa virtuaalisen ympäristön, jossa on pääsy erilaisiin avoimen tieteen ja tutkimusaineiston elinkaaren hallintaa tukeviin palveluihin, jakamisesta aineistojen käsittelyyn ja säilyttämiseen. EUDAT on viiden integroidun palvelun (esim. B2SHARE) kokonaisuus, joka on erityisesti kansainvälisten yhteistyöohjelmien puitteissa työskentelevien suomalaisten tutkijoiden käytettävissä.
Palvelut tutkijoille Kattavat tukipalvelut tutkijoille, mm. tuki datan anonymisoinnille ja kuvaamiselle. Rajalliset tukipalvelut tutkijoille.

Ei tukipalveluja.

Kattavat tukipalvelut tutkijoille. Ei tukipalveluja. Ei tukipalveluja.
Formaatit

Teksti- ja kuvatiedostot, numeerinen data;

Ei audiotiedostoja

Käytännössä kaikki tiedostomuodot. Käytännössä kaikki tiedostomuodot. Käytännössä kaikki tiedostomuodot. Käytännössä kaikki tiedostomuodot. Käytännössä kaikki tiedostomuodot.
Soveltuu arkaluontoisille tiedoille Soveltuu anonymoisoidulle ja/tai pseudonymisoidulle aineistolle. Ei sovellu sensitiiviselle aineistolle. Ei sovellu sensitiiviselle aineistolle Kyllä. Resursseihin pääsee oman organisaation tunnuksilla. Osa palvleuista vaatii kirjautumisen lisäksi henkilökohtaiset käyttöoikeudet. Ei sovellu sensitiiviselle aineistolle Ei sovellu sensitiiviselle aineistolle
Pysyvä tunniste URN DOI, URN DOI      
Avoimuus Avoin / anonymisoitu data Avoin data Avoin data Avoin data ja pääsyn hallinnointi Avoin data Avoin data
Lisätietoja https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/arkistointi/ https://www.fairdata.fi/ida/ https://about.zenodo.org/ https://www.kielipankki.fi/kayttajaksi/ https://avointiede.fi/fi/koordinaatio/verkostot/eosc https://research.csc.fi/-/eudat-services
Kotisivu https://www.fsd.tuni.fi/fi/ https://www.fairdata.fi/ida/ https://zenodo.org/ https://www.kielipankki.fi/

https://open-science-cloud.ec.europa.eu/

https://www.eudat.eu/

Tutkimusaineistoon viittaaminen

Digitaaliseen tutkimusaineistton tulee viitata tutkimusjulkaisussa täsmällisesti ja riittävällä tarkkuudella. Se on osa hyvää tietellistä käytäntöä.

Ohjeita:

Saavutettavuusseloste | Accessibility statement