Siirry pääsisältöön

Aineistonhallinnan opas: Esimerkkejä tutkimusaineistoista

Alla on kolme esimerkkiä erilaisten tutkimusaineistojen hallinnasta.

Haastatteluaineistot

Tutkija haastattelee tutkittaviaan

⇒ Haastattelut nauhoitetaan

⇒ Tutkimusaineistojen säilytys tutkimuksen aikana:  

Tutkijan tietosuoja ja tietoturva

Taideyliopiston tiedon käsittelysäännöt (PDF)

⇒ Haastattelut litteroidaan: litteroinnin ohjeistuksesta on syytä kysyä tutkimuksen ohjaajalta; yleisiä ohjeita litteroinnista on myös Aineistonhallinnan käsikirjassa (Tietoarkisto)

⇒ Tutkimuksen valmistumisen jälkeen litteroitua ja anonymisoitua haastatteluaineistoa voi tarjota tallennettavaksi esimerkiksi Yhteiskunnalliseen tietoarkistoon, jonka sivuilta löytyy ohjeita aineiston arkistoijalle.

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto ei vastaanota audiovisuaalista aineistoa. AV-aineisto vastaanotetaan litteroidussa muodossa.

 

Monimuotoiset aineistot

Tutkijalla on kirjallisia lähteitä, arkistoaineistoa sekä videointeja sekä omasta soittamisesta että esimerkiksi oppilaiden konserteista.

Kirjallisia lähteitä ja arkistomateriaalia voidaan käyttää tutkimuksessa sekä tausta-aineistona että tutkimusaineistona. Mutta koska ne eivät ole syntyneet tukimusta tehdessä vaan ovat olleet jo valmiiksi olemassa, niitä ei tarvitse uudelleen arkistoida vaan tiedot kootaan lähdeluetteloon.  

Oma soittamiskokemus videoituna ⇒ Jos videolla olevaa soittoa/konserttia analysoidaan ja siitä kirjoitetaan tutkimuksessa, videot ovat tutkimusaineistoa

Esim. videoitu oppilaskonsertti ⇒Jos videolla olevaa soittoa/konserttia analysoidaan ja siitä kirjoitetaan tutkimuksessa, videot ovat tutkimusaineistoa

HUOM!

  • Tekijänoikeuksien alaisten teosten käsittely, esim. Koululaisten sovituskokeilut, voi olla tekijänoikeuksien kannalta ongelmallisia. Näistä ei välttämättä voi julkaista edes pientä pätkää tulosten yhteydessä, samoin aineistojen avaaminen voi osoittautua vaikeaksi.  
  • Selvitä esitettyjen / tutkimuksessa käytettyjen teosten tekijänoikeudet!
  • Taiteellisessa tutkimuksessa taiteellinen tuotos voi olla monessa roolissa tutkimuksen eri vaiheissa. Tekijän tulee määritellä mikä on tutkimusaineistoa kussakin tutkimuksen vaiheessa, jotta myös lukija / katsoja / kuulija kykenee seuraamaan tutkimusta. Taiteellisen tutkimuksen tekijät joutuvat keskimäärin perustelemaan ratkaisujaan enemmän koska valmiita malleja on vähemmän.

 

AV-aineistot

Tutkijalla / taiteilijalla valokuvia / videoita taiteilijan omista teoksista / toisen taiteilijan teoksista  

⇒ teoksia analysoidaan / niistä kirjoitetaan tutkimuksessa, jolloin teokset ovat tutkimusaineistoa

Sitaattioikeudella voi julkaista nimenomaan taideteoksen niitä osia, joita tutkimuksessa analysoidaan. Myös kokonainen teos voidaan julkaista, mikäli koko teosta analysoidaan tutkimuksessa. Tekijänoikeuden alaisia teoksia ei voi julkaista tutkimuksessa analysoimatta tai kirjoittamatta niistä.

Konserttitallenteessa sitaattioikeus riippuu siitä, analysoidaanko nimenomaisesti kyseessä olevaa teosta tai sen osia eikä jotakin muuta konsertin tai soittamisen aspektia.  

Ilman sitaattioikeuden tuomaa oikeutusta, tutkimuksessa mukana olevia teoksia ei voi avata myöskään tutkimusaineistoina.

 

Saavutettavuusseloste | Accessibility statement