Skip to Main Content

UniartsCRIS: Taidejulkaisun lisääminen

Taideyliopiston tutkimustietojärjestelmä UniartsCRISin opas. Opasta täydennetään 2022–2023.

Taidejulkaisun lisääminen

Taiteellinen toiminta on yksi julkaisun muoto. Näistä ns. F-julkaisuista käytetään myös nimitystä taiteelliset julkaisut tai taidejulkaisut. Taidejulkaisuilla ei pääsääntöisesti ole DOI-tunnistetta.

Aloita taidejulkaisun tallentaminen napauttamalla joko etusivun linkkiä "Ilmoita uusi julkaisu" tai klikkaamalla sivun vasemman palkin "Julkaisut"-painiketta, josta napautat oikean yläkulman "Lisää"-painiketta. Taidejulkaisuilla ei ole pääsääntöisesti ole DOI-tunnistetta, joten klikkaa ruutua "Julkaisullani ei ole DOI-tunnistetta" ja sen jälkeen laatikkoa "Ilmoita uusi julkaisu". Tässä vaiheessa voit vielä tarkistaa, löytyykö teoksesi jo järjestelmästä. Kirjoita kenttään jokin otsikon sana, järjestelmä listaa alle jo tallennetut julkaisut tai teokset. 

Julkaisun lisääminen.

Täydennä ensin julkaisun luokittelutiedot.

Julkaisun muodoksi valitaan "Taidejulkaisu". Taiteellisia tyyppejä on kolme:

Itsenäinen teos tai esitys tarkoittaa teosta, joka on itsenäinen kokonaisuus. Sillä on yleensä on yksi tekijä. Näitä ovat esimerkiksi sävellykset, yksityisnäyttelyt, performanssit.

Taiteellisen teoksen tai esityksen osatoteutus tarkoittaa ryhmässä tehtyä teosta, jossa on useita tekijöitä. Tällaisia ovat esimerkiksi tanssiteoksen koreografia, elokuvan kuvaus, muusikon osuus konsertissa. Tähän merkitään myös julkaisun kokoamiseen liittyvä työ, kuten näyttämöteoksen ohjaus.

Ei-taiteellisen julkaisun taiteellinen osa tarkoittaa julkaisun taiteellista osaa, jonka konteksti ei ole ensisijaisesti taiteellinen, mutta jonka taiteellista osaa arvostetaan taideyhteisössä. Näitä ovat esimerkiksi arkkitehdin tai muotoilijan suunnitelmat.

Julkaisn luokittelu -valikko.

Valintojen jälkeen OKM-julkaisutyyppi ilmestyy automaattisesti seuraavaan kenttään.

Seuraavaksi kirjoita nimesi sekä Tekijät- että Ensimmäinen tekijä -kenttään. Jälkimmäisessä yksikkötieto tulee automaattisesti, mutta sitä voi itse muuttaa tai lisätä toisen yksikön.

Julkaisun tekijät.

Kirjoita sen jälkeen julkaisun nimi siinä muodossa kun se on alkuperäisessä teoksessa. Älä lisää kenttään ylimääräistä tietoa esim. esityspaikasta tms. – näille tiedoille on omat kenttänsä. Lisää myös julkaisuvuosi.

Nimi ja tarkemmat tiedot.

Seuraavaksi täytetään Taiteellisten julkaisujen kentät. Täytä vähintään taiteenala, taidealan tyyppikategoria, tekijän rooli, julkistamispaikkakunta, tapahtuman ajankohta sekä esityspaikka. Mikäli sama esitys/tapahtuma on esitetty useampaan kertaan, voit lisätä samalle lomakkeelle uuden tapahtuman tiedot lisää uusi painikkeella.

Taidejulkaisujen kentät.

Tyyppikategoria -kenttä eroaa roolista siten, että siinä kuvataan teos ns. lopputulemana.

Mikäli teos liittyy tutkimukseen, lisää tästä tieto napauttamalla Kyllä. Saat näkyviin kentän, johon voit kirjoittaa lisätietoja tutkimuskytköksestä.

Tapahtuma-kenttään kirjoitetaan tapahtuman nimi, aloitus- ja lopetuspäivät, mahdollisesti tieto yleisömäärästä (mikäli se on tiedossa) sekä esityspaikka. Yleisömäärän voi lisätä myös jälkikäteen.

Huom. Teos ilmoitetaan tutkimustietojärjestelmään pääsääntöisesti vain kerran. Jos teoksella on useita esityskertoja, voit ilmoittaa ne napauttamalla Lisää uusi -painiketta.

Seuraavaksi lisätään Julkaisumaa, Kansainvälisyys ja saatavuustietoihin Verkkojulkaisun linkki. Jälkimmäiseen kopioidaan teoksen internet-osoite.

Julkaisukanavan tiedot ja Saatavuustiedot.

Luokitukset ja lisätiedot -osan ensimmäiseen kenttään haetaan tieteenalaluokitus. Taideyliopistossa useimmin tarvittavat tieteenalat (6131, 6132) löydät näppäilemällä hakuruutuun numeron 613. Lisää myös asiasanat. Voit kirjoittaa lisätietoa esityksestä / teoksesta lisätietoja-kenttään.

Luokitukset ja lisätiedot.

Lisäksi lomakkeella voi tarvittaessa ilmoittaa Rahoittajatiedot, tiedot tutkimusaineistoista tai julkaisun teossa käytetyt infrastruktuurit. Nämä tiedot eivät ole pakollisia.

Rahoittajat, aineistot, infrastruktuurit.

Voit sivuuttaa kohdan Rinnakkaistallennus, se ei koske taidejulkaisuja.

Julkaisun kommentit -kentässä voit lähettää tarvittaessa lisätietoa kirjastolaisille julkaisutietojen tarkistukseen liittyen. Teksti näkyy ainoastaan kirjastokäyttäjille.

Lopuksi esikatsele tietoja ja lähetä julkaisu/taiteellinen toiminta käsiteltäväksi kirjastokäyttäjille painamalla tallenna. Mikäli jokin pakollinen tieto puuttuu, tallennus ei onnistu. Täydennä puuttuvat tiedot tarvittaessa.

Esikatsele ja lähetä.

Esikatselun jälkeen muista vielä lähettää julkaisu käsiteltäväksi napauttamalla Tallenna. 

Lähetä käsiteltäväksi.

Taiteellisen toiminnan raportointiperiaatteita

  • Taiteellinen toiminta muodostaa osan korkeakoulujen lakisääteisistä tehtävistä.
  • Henkilöstön taiteellinen toiminta on osa korkeakoulun yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja sillä kehitetään sekä pidetään yllä korkeakoulun henkilöstön asiantuntemusta ja verkostoja, joita voidaan hyödyntää korkeakoulun toiminnassa.
  • Voit raportoida taiteellisen toiminnan tuloksista, jotka liittyvät toimenkuvaasi ja olet sopinut taiteellisesta toiminnasta esihenkilön kanssa esim. kehityskeskusteluissa. Taiteellinen toiminta merkitään sovittavalla osuudella kokonaistyöaikasuunnitelmaan. Suunnitelmaan kirjataan tiedossa olevat esitykset, teokset, näyttelyt jne. Tämä ei tarkoita, että taiteellinen työ tulisi kokonaisuudessaan tehdä työajalla.
  • Arvioi, onko taiteellisen toiminnan foorumi sellainen, että yliopisto hyötyy sen raportoimisesta tai onko yliopisto mahdollistanut tuloksen syntymisen esim. harjoitusajan, esiintymistilojen tai välineiden kautta.
  • Raportoinnissa on tärkeä huomioida, että teos/esitys on julkinen ja julkistamisesta on päättänyt jokin muu kuin henkilö itse. Teoksella on tilaaja, kuraattori, tuottaja tai kustantaja. Jos olet mukana Taideyliopiston järjestämissä julkisissa esityksissä ja tapahtumissa, näistä on tärkeä raportoida. Esityksen / teoksen valmistelua ja harjoittelua ei kuitenkaan raportoida taiteellisen toiminnan tuloksena.
  • Mikäli taiteellisen julkaisun julkisuutta on vaikea tulkita ed. kriteerien mukaan, täytyy julkaisun kuitenkin ylittää tekijänoikeuslainsäädännön mukainen teoskynnys.
  • Mikäli sinulla on useita samansisältöisiä peräkkäisiä esityksiä, kirjaa tapahtumat yhden esityksen/teoksen alle. Tällaisia ovat esimerkiksi saman sisältöinen konsertti useassa esityspaikassa tai audiovisuaalisen teoksen esitys eri festivaalilla. Julkaisun myöhempi versio voidaan katsoa uudeksi teokseksi, mikäli ”sen toteuttaminen on edellyttänyt oleellisesti uutta ja merkittävää taiteellista muokkausta sekä muuta erillistä resursointia tai jos uudelleen julkistaminen perustuu oleellisesti aiempaa korkeamman julkaisukynnyksen ylittämiselle”.
  • Yliopisto voi raportoida esityksen/teoksen vain yhden kerran opetus- ja kulttuuriministeriöön. Sinun ei tarvitse tietää raportoinnin kaikkia yksityiskohtia. Yliopiston (palveluiden) tehtävä on huolehtia, että ministeriöön toimitetaan vain tiedonkeruun ehdot täyttävät tiedot.
  • Huomioithan raportoidessasi, että taiteellisen toiminnan tiedot ovat julkisia UniartsCRIS-järjestelmässä. Taiteellisen toiminnan tiedot vuodesta 2022 alkaen siirretään näkyviin myös kansalliseen tutkimustietovarantoon https://tiedejatutkimus.fi.