Skip to Main Content

UniartsCRIS: Yliopiston järjestämät konferenssit

Taideyliopiston tutkimustietojärjestelmä UniartsCRISin opas. Opasta täydennetään 2022–2023.

Yleistä

Järjestelmään raportoidaan myös Taideyliopiston järjestämät konferenssit/seminaarit. Konferenssit lisätään Konferenssit-valikosta ja Lisää –painikkeesta. Pääsääntöisesti konferenssin järjestäjä kirjaa tiedot konferensseista. Raportointikäytännöistä sovitaan akatemiakohtaisesti.

Konferenssin määritelmä on tässä yhteydessä väljä. Kohtaan lisätään konferenssit, seminaarit, kollokviot, symposiumit jne. Kokouksia (esim. kv-verkostojen kokoukset) tai sisäisiä seminaareja (esim. opettajaseminaari, yhteissuunnitteluseminaari) ei tarvitse raportoida. Konferenssien osalta riittää perustiedot tapahtumasta ja arviot/tiedot osallistujamääristä.

Myös etänä järjestetyt raportoidaan! Vuoden 2022 osalta yliopiston on ilmoitettava myös Covid-19 pandemian vaikutus konferenssin toteutustapaan. Valitse valikosta joku seuraavista: Ei vaikutusta, Hybridi, lykätty, peruutettu, siirretty, virtuaalinen.