Skip to main content

Aineistonhallinnan opas: Tutkimuksen avoimuus

Opas aineistonhallinnan prosesseihin

Ohjeita aineistonhallintaan

Hyvin kuvailtu aineisto on myös paremmin löydettävissä ja vaikuttaa tutkimuksen näkyvyyteen.

Selkeät oppaat ja mallivastaukset DMP-tuulin täyttämiseen

Tietoarkiston aineistonhallinnan opas

Helsingin yliopiston datanhallinnan opas

Lisätietoa

Taideyliopiston julkaisuasiat: jenni.mikkonen@uniarts.fi

Taideyliopiston tutkimusrahoitus: tiia.saarinen@uniarts.fi

Aineistojen omistus- ja käyttöoikeusasiat: maria.rehbinder@aalto.fi

Mantra -tukimuksen aineistonhallinnan englanninkielinen opas

Tutkimuksen avoimuus ja aineistonhallinta

Avoimella tutkimusprosessilla ja aineiston hyvällä hallinnalla tavoitellaan tutkimuksen todennettavuuden ja toistettavuuden parempia mahdollisuuksia tutkimuksen elinkaaren eri vaiheissa. Näin tutkimustuloksia voidaan käyttää yhä uudelleen, arvioida, hyödyntää päätöksenteossa ja turvata digitalisoitumisen myötä yhä nopeammin kasvavat tietomäärät tulevien tutkijasukupolvien käyttöön.

Asiaa helpottamaan opetus- ja kulttuuriministeriö tarjoaa laajan Fairdata-palvelukokonaisuuden, joka koostuu palveluista jotka tukevat aineistojen löydettävyyttä, säilyttämistä ja hallintaa. Toistensa kanssa hyvin yhteen toimivat mutta erilliset palvelut tarjotaan aineistonhallinnan suunnitteluun, itse aineistonhallintaan, aineistojen kuvailuun ja turvalliseen säilytykseen sekä merkittävien tietoaineistojen pitkäaikaissaatavuuden takaamiseen.

Palvelut tarjoavat useita hyötyjä: ensinnä aineistot ovat turvassa jatkokäyttöä varten ja niillä on pysyvät tunnisteet viittauksia varten. Toiseksi aineistojen jakaminen ja aineistojen etsiminen omaan käyttöön on helppoa. Myös tutkimusrahoittajien avoimuuden vaatimuksien toteuttaminen on helppoa.

Tutkijan näkökulmasta avoimuus ei kuitenkaan tarkoita tekijänoikeuksista luopumista vaan tutkijalla itsellään on päätösvalta millä tasolla aineistojaan avaa. Toiseksi sensitiivisen datan suhteen tietosuojan tulee olla hyvässä kunnossa ja lähteiden henkilötiedot suojattuja. Lopputuloksena tutkijan eduksi tulee laajempi viittausprofiili ja aineistojen säilyminen. Kun aineisto avataan, sen lisensoinnista on huolehdittava. Vaikka hakemuksen tieteellisen laadun arvioinnin tulokset vaikuttavat aina eniten rahoituspäätöksiin, vertaisarvioinnissa kansainväliset asiantuntijat arvostavat myös avointa julkaisemista, huolellista aineistonhallintasuunnitelmaa ja tutkimustiedon avaamista laajemmalle tutkijakunnalle silloin kun se on mahdollista. Parhaat arvosanat saaneissa hakemuksissa nämä kaikki on hyvin kuvattu

 

 

Kuvan lähde: Tietoarkisto 

Kuvan lähde: CSC-tiimi. Jessica Parland by CC-0

 

 

 

 

Open access

Kun aineisto avataan niin sen lisensoinnista on huolehdittava. Hakemuksen tieteellisen laadun arvioinnin tulokset vaikuttavat aina eniten rahoituspäätöksiin, joten kannattaa huomioida, että vertaisarvioinnissa kansainväliset asiantuntijat arvostavat myös avointa julkaisemista, huolellista aineistonhallintasuunnitelmaa ja tutkimustiedon avaamista laajemmalle tutkijakunnalle kun se on mahdollista. Parhaat arvosanat saaneissa hakemuksissa nämä kaikki on hyvin kuvattu.

 

Lue lisää Open Access –julkaisemisesta

Aalto yliopiston  avoimen julkaisemisen sivusto

Suomen Akatemian ohjeet

Avoin tiede lyhyesti