Skip to main content

Aineistonhallinnan opas: Aineistonhallinnan lähtökohdat

Opas aineistonhallinnan prosesseihin

Opastusta aineistonhallintaan

Taideyliopisto tarjoaa tukea aineistohallinnan suunnitelman laadintaan ja datan hallintaan sekä kuvailuun sen määritetyn elinkaaren ajan. Tuki- ja neuvontapalvelut tavoitat parhaiten sähköpostitse:
 

ari-pekka.lauhakari [at] uniarts.fi

harri.ollikainen [at] uniarts.fi

Creative Commons

Aineiston avaaminen lisää tutkimuksen läpinäkyyvyyttä ja vaikuttavuutta. Aineiston avaamisessa jatkokäyttöön suositellaan Taideyliopistossa  esim. Creative Commons –lisenssiä, jolloin tutkija voi määrittää datan jatkokäytön avoimuutta. Tutustu lisenssiin ja sen tarjoamiin vaihtoehtoihin:

http://creativecommons.fi/

Siirry lisenssivalitsimeen:

 

Hae avoimia sisältöjä:

Tutkimuksen aineistonhallinta

Taideyliopiston julkaisu- ja datapolitiikka edellyttää aineistonhallintasuunnitelman laatimista tutkimuksen suunnitteluvaiheessa. Aineistonhallintasuunnitelman avulla voidaan hahmottaa tutkimuksessa käytettävän datan koko elinkaari sekä vähentää dataan liittyviä riskejä. Tutkimusaineistoilla tarkoitetaan niitä resursseja, joita tutkija tuottaa tai joita hän käyttää tutkimusprosessin aikana. Näin varmistetaan tutkimusaineiston eettinen, turvallinen ja tehokas käyttö tutkimuksen aikana ja sen jälkeen. Tästä syytä myös tutkimusorganisaatiot ja tutkimusta rahoittavat tahot ovat alkaneet vaatia tutkimusdatan hallintasuunnitelmaa (mm. Suomen Akatemia).

Aineistonhallinnan suunnittelun työvälineeksi on kehitetty DMPTuuli, joka ohjeistaa kuinka asiassa on hyvä edetä vaihe vaiheelta. DMPTuulissa on ohjeistuksia ja erilaisia mallivastauksia. Myös tutkimusrahoittajat vievät sinne aineistonhallintaa koskevia vaatimuksiaan, joita on syytä noudattaa. DMPTuuli suunnitelmaa voi työstää yhdessä kollegoiden kanssa ja sitä voidaan täydentää tutkimuksen edetessä. Valmis aineistonhallintasuunnitelma liitetään rahoitushakemukseen.

  1. Tutkimuksen alkuvaiheessa selvitetään mihin eri tutkimukseen liittyvät sopimukset, ohjeistukset sekä lait velvoittavat.
  2. Seuraavaksi on hyvä miettiä kuinka tutkimus kannattaa toteuttaa huomioiden sen, että mahdollisimman paljon voidaan julkaista avoimesti. (Avoin tiede – avoin julkaiseminen)
  3. Sen jälkeen luo itsellesi ja/tai työryhmällesi ORCID- tunnukset ja kirjaudu DMPTuulin.

Oleellista hyvälle aineistonhallinnalle on aineiston laadukas kuvailu (metadata) ja tallentaminen siten, että sen avaaminen ja jatkokäyttö on tulevaisuudessa mahdollista. Suunnitelmaa täydennetään tutkimuksen kuluessa, mutta periaatteet tulee olla selvillä heti alusta alkaen.  Sensitiivisen tiedon käsittelyyn on saatavilla oma täydentävä ohjeistuksensa. Hyödynnettäessä avoimesti jaettavaa tutkimusdataa on aineiston lähde ja tekijät merkittävä julkaisuun hyvän tavan mukaisesti.

Suomen-Akatemian ohjeistukset löytyvä sekä SA:n omilta verkkosivuilta että DMPTuulista.

Mikäli et halua hyödyntää DMPTuuli -ohjelmaa, niin voit myös tehdä suunnitelman rahoittajan ja tutkimusorganisaation muun ohjeiden mukaisesti.

 

Avointiede

Aineistonhallintasuunnitelman riittävä pituus on 1-2 sivua, ja siitä tulee käydä ilmi tutkimusaineiston:

Taideyliopiston tutkimuksen rahoituspalvelut

Yhteystiedot

Tutkimuksen aineistonhallinnan opasta kehitetään jatkuvasti palautteen pohjalta.

Opasta koskevat yhteydenotot ja neuvonta:
 

Ari-Pekka Lauhakari, informaatikko
ari-pekka.lauhakari@uniarts.fi
p. 050 357 8359

Harri Ollikainen, informaatikko
harri.ollikainen@uniarts.fi
p. 050 477 5445