Skip to Main Content

Musiikki: Arkistoja

Musiikkiarkistoja

Musiikkiarkisto
Musiikkiarkisto on valtakunnallinen keskusarkisto, joka tallentaa suomalaiseen musiikkiin liittyvää aineistoa taidemusiikkia ja kansanmusiikkia lukuun ottamatta. Musiikkiarkisto on myös populaarimusiikin tutkimuslaitos, joka tarjoaa neuvonta- ja tiedonhakupalveluja, avustaa musiikintutkijoita aineistohallinnan suunnittelussa ja toimii tutkimusaineistojen pitkäaikaissäilytyspaikkana.

Kansalliskirjasto
Kansalliskirjasto vastaa kansallisen julkaisuperinnön säilyttämisestä, kuvailusta ja käyttöön asettamisesta osana ainutlaatuisten kokoelmiensa kartuttamista. Kansalliskirjaston sivuilta pääsee selailemaan kirjaston kokoelmia, myös kirjaston musiikkiin liittyviä kokoelmia. Kansalliskirjaston kokoelmiin kuuluu mm. kansallinen äänitekokoelma, jota pääsee tutkimaan myös VIOLA-tietokannan kautta.

Sibelius-museon arkisto
Sibelius-museoon kuuluu musiikkihistoriallinen arkisto, jonka juuret ovat Otto Anderssonin kokoelmissa. Arkisto säilyttää esimerkiksi yksityishenkilöihin, orkestereihin, kuoroihin, järjestöihin jne. liittyvää aineistoa sekä erilaisia erilliskokoelmia. Arkistossa on mm. käsinkirjoitettuja ja painettuja nuotteja, kirjeitä, lehtileikkeitä ja äänitteitä. Erikseen voidaan mainita Jean Sibeliusta ja Otto Anderssonia koskeva arkistoaineisto.

Suomen Kansan eSävelmät
Suomen Kansan eSävelmät on suomalaisten kansansävelmien elektroninen tietovaranto. Kokoelman tausta: Kansansävelmiä ryhdyttiin keräämään varsinaisesti 1850-luvulta lähtien ja niitä alettiin toimittaa Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimesta 1890-luvulta lähtien. Ilmari Krohn toimitti vuosina 1898-1933 Suomen Kansan Sävelmiä -teoksissaan n. 9000 suomalaista kansansävelmää kokoelmista, jotka Suomalaisen kirjallisuuden seuran kenttätyöntekijät olivat arkistoihin keränneet. Kokoelmat julkaistiin vv. 1898-1933 painettuina ja tässä tietokannassa ne ovat digitaalisina.

Taju

Taju on Taideyliopiston avoin julkaisuarkisto, joka korvaa yliopistossa aiemmin käytössä olleet Helda- ja Doria-julkaisuarkistot. Arkistoon tallennetaan Taideyliopistossa tuotettua kokotekstiaineistoa kuten väitöksiä, opinnäytetöitä, taiteellista tutkimusta, tieteellisten artikkeleiden rinnakkaistallenteita, julkaisusarjoja, oppimateriaaleja sekä digitoituja nuotteja, äänitteitä ja konserttitallenteita. Osa aineistosta on vapaasti saatavissa (Open Access) ja osa vain Taideyliopiston tunnuksilla tai paikan päällä Sibelius-Akatemian kirjastossa.

Taideyliopiston arkisto
Taideyliopiston arkisto vastaa yliopiston ja sen akatemioiden (Kuvataideakatemian, Sibelius-Akatemian ja Teatterikorkeakoulun) toiminnassa syntyvien pitkään ja pysyvästi säilytettävien asiakirjojen säilyttämisestä ja niiden tietopalvelusta. Arkistoon sijoitetaan mm. yliopiston ja akatemian hallinnon asiakirjoja, opetukseen liittyviä asiakirjoja, taiteellisen esitystoiminnan asiakirjoja sekä taiteellisia ja tieteellisiä julkaisuja. Taideyliopiston arkisto huolehtii myös Sibelius-Akatemian (1882–2012) arkiston ylläpidosta ja tutkijapalvelusta.

Taideyliopiston päätearkisto sijaitsee Leipätehtaan kiinteistössä (aik. Taiteen talo), osoitteessa Kaikukatu 4 A, Helsinki. Arkiston yhteydessä on tutkijoiden käytettävissä erillinen tutkijahuone. Arkistoaineistojen etukäteistilaukset ja tiedustelut pyydetään osoittamaan arkistonhoitajalle arkisto(at)uniarts.fi

Muita arkistoja

Brages Pressarkiv
Brages Pressarkiv är dokumentationsarkivet som samlar, systematiserar och förmedlar artiklar ur finlandssvenska tidningar, tidskrifter och publikationer. Referensdatabasen innehåller hänvisningar till tidningsartiklar från och med år 1990 till 2014.

Brages Pressarkiv on vuonna 1910 perustettu Pohjoismaiden vanhin sanomalehtiarkisto, jonka tehtävänä on systemaattisesti dokumentoida Suomen ruotsinkielisen lehdistön sisältöä. Viitetietokanta Presstanda hakuohjelmineen auttaa löytämään artikkeleita vuoden 1990 jälkeen.

Elka - Suomen elinkeinoelämän keskusarkisto
Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto on maamme ainut yritysten ja elinkeinoelämän asiakirjallisen historian säilyttämiseen erikoistunut laitos. Elkan yhteydessä toimii myös suomalaisen muotoilun arkisto. Elinkeinoelämän keskusarkisto sijaitsee Mikkelissä. Elkan aineistojen tietokannat ovat haettavissa Elkan kotisivujen kautta.

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti säilyttää kotimaista elokuva-, televisio- ja radiokulttuuria. Kavin kirjaston sivuilta löytyy Kavin aineiston tietokanta.

Kansallisarkisto
Kansallisarkiston yksityisarkistojen kokoelmissa ja asiakirjakokoelmissa säilytetään mm. tiedemiesten, taiteilijoiden, sukujen, kartanoiden, liikeyritysten ja järjestöjen arkistoja sekä viranomaisten tuottamaa aineistoa.

Seurakuntien arkistot
Perinteisesti seurakuntien arkistoja on kutsuttu kirkonarkistoiksi. Ne sisältävät seurakuntien toiminnan tuloksena syntyneitä asiakirjoja. Uskontokunnasta riippumatta arkistoissa on samankaltaista aineistoa. Kirkolliset asiakirjat voidaan jakaa yleensä kolmeen pääsarjaan eli väestörekisteri-, hallinto- ja talousasiakirjoihin. Seurakuntien arkistoissa on erityisesti sukututkimuksen kannalta välttämättömiä henkilörekistereitä, jotka ovat kansainvälisestikin ainutlaatuisia niiden jatkuvuuden ja suhteellisen korkean luotettavuuden takia. Evankelis-luterilaisen seurakuntien arkistoissa säilytetään muun muassa pitäjänkokousten pöytäkirjoja, jotka vastaavat sisällöltään myöhemmän kunnallishallinnon asiakirjoja.

Suomalaisen kirjallisuuden seura (SKS): kirjasto ja arkisto
Vuonna 1831 perustettu Suomalaisen Kirjallisuuden Seura on vuosien varrella muuttunut kansakunnan rakentajasta tieteelliseksi muistiorganisaatioksi. SKS:n arkisto sisältää perinteen ja nykykulttuurin sekä kirjallisuuden ja kulttuurihistorian kokoelmat.
Kirjaston ja arkiston tietoaineistot verkossa.

Svenska litteratursällskapet (SLS) Arkiv ock bibliotek
on tieteellinen seura. SLS:n tärkein tavoite on säilyttää, tutkia ja levittää tietoa suomenruotsalaisesta kulttuurista ja kulttuuriperinnöstä Suomessa. Seuran kotisivujen kautta pääsee hakemaan sekä arkiston että kirjaston kokoelmia.

Työväen arkisto
Työväen Arkisto on maan vanhin kansanliikearkisto. Arkistossa on vapaasti tutkittavana tuhansien työväenliikkeen organisaatioiden aineistot ja satojen yksityishenkilöiden arkistot. Arkiston kotisivun kautta pääsee tekemään arkistoaineiston hakuja.

Saavutettavuusseloste | Accessibility statement