Siirry pääsisältöön

E-material: Startsida

Internationella e-material sök

Arsca logo

Internationella e-material sök: vetenskapliga artiklar, e-böcker och andra referenser från många olika förlag.

 

Användning på distans

Vad innebär användning på distans?

Användning på distans innebär att det avgiftsbelagda e-material som Konstuniversitetets bibliotek har anskaffat (t.ex. JSTOR och EBSCOartikeldatabaserna, MOT ordbibliotek och Oxford Handbooks Online m.fl.) får användas också utanför Konstuniversitetets utrymmen, t.ex. hemma eller utomlands via en proxyserver (EZproxy). Distansanvändningen fungerar med Konstuniversitetets användarnamn.

Vem kan använda e-material på distans?

Distansinloggning till databaser är avsedd för Konstuniversitetets personal och studerande. För att använda material på distans behöver du ikraftvarande användarnamn vid Konstuniversitetet.

Hur gör jag för att läsa materialet?

E-materialet kan användas på distans via länkar på bibliotekets sida databaser eller Arsca:

Distansanvändning via sidan Databaser

Distansanvändning av databaserna fungerar direkt via länkar på bibliotekets sida Databaser. Du har tillgång till databaserna via samma länkar oberoende av om du är i Konstuniversitetets interna nät (dvs. Konstuniversitetets olika verksamhetspunkter) eller använder databaserna på distans. När du klickar på länkarna hemma frågas efter Konstuniversitetets användarnamn och lösenord. Du kommer åt materialet efter att du loggat in. Ifall du är i Konstuniversitetets interna nät leder länken direkt till databassidorna. Distansförbindelsen fungerar med alla webbläsare, vars inställningar inte behöver ändras. Användning av cookies måste dock godkännas ifall webbläsaren frågar efter det.

Fjärranvändning via Arsca

E-resurser kan användas via Arsca inom universitetets utrymmen lika väl som utanför. Vid fjärranvändning lönar det sig dock att logga in i Arsca (med Haka-inloggning) innan att göra sökningar. På så sätt får man mera heltäckande sökresultat och direkt tillgång till de e-resurser, som Konstuniversitetet prenumererar på, utan att behöva göra ytterligare inloggningar. Mera information om Arsca.

Ladda ner e-böcker

Man kan läsa e-böcker via en webbläsare, men de kan också laddas ner i PDF- eller EPUB-format, vilket gör dem tillgängliga även offline. Merparten av böckerna som kan laddas ner är DRM-skyddade: för att ladda ner dem behöver du ditt eget Adobe ID-konto samt ett särskilt läsprogram för e-böcker. Det är gratis att skapa ett konto och att installera och använda programmet. Ett Adobe ID används för att auktorisera din enhet och för att synkronisera e-böckerna mellan olika enheter (dator, surfplatta osv.). Man behöver auktorisera enheten bara en gång.

Adobe ID och Adobe Digital Editions

1. Skapa ett eget Adobe ID-konto.

2. Ladda ner ett program som passar din enhet:

3. Auktorisera programmet med ditt Adobe ID.

3.1 Adobe Digital Editions: Välj Help > Authorize computer:

Authorize Computer

3.2 Adobe Digital Editions: Logga in med ditt Adobe ID:

Logga in med ditt Adobe ID

3.3 Adobe Digital Editions: Du kan börja använda DRM-skyddade böcker på din enhet:

Your Computer Has Been Authorized

4. ACSM-filen är nedladdningslänken för boken, som måste öppnas med en Adobe Digital Editions. Om din dator inte lärt sig att öppna acsm-filen med Adobe Digital Editions kan du behöva öppna den manuellt första gången (se bild nedan).

Adobe Digital Editions

EBSCO

När det gäller e-böcker från EBSCO behöver du ett personligt konto hos EBSCO för att kunna ladda ner deras DRM-skyddade e-böcker till din egen enhet:

Sign in to your My EBSCOhost account

Allmänna användarvillkor för e-material

I användarvillkoren för e-material finns definierat på vilka sätt materialet får användas, vad man får och vad man inte får göra. Gemensamma användarvillkor för allt material är:

  • Externa användare (s.k. ”walk-in users”) får använda materialet på bibliotekets datorer.
  • Man får printa ut eller spara delar av materialet för eget bruk, t.ex. enskilda artiklar, om materialet erbjuder den möjligheten.

Mycket av Konstuniversitetets biblioteks e-material skaffas via det nationella elektroniska biblioteket FinELib. Exakta användarvillkor för respektive material finns på FinELib:s webbsidor: Användarvillkor för FinELib:s material. I regel är användarvillkoren för annat material liknande som för FinELib-materialet.

Saavutettavuusseloste | Accessibility statement