Skip to Main Content

Kirkkomusiikki: Artikkelit ja tietokannat

Ohjeita kansainvälisten e-artikkeleiden hakuun

  1. Valitse Arscan pääsivulta, hakupalkin alta Kansainvälisten e-aineistojen haku.

  2. Kirjoita hakupalkkiin haluamasi artikkelin nimi tai hakusanat (englanniksi). Voit tarvittaessa käyttää MOT sanakirjaa (vaatii uniarts-kirjautumisen).

  3. Valitse tulosjoukosta sopiva artikkeli ja avaa se tietokannassa (voi olla useita), josta se on saatavilla.

  4. Voit rajata tulosjoukkoa kohdassa: Rajaa hakua, esim. kokoteksti saatavissa (tarkoittaa, että artikkeli, e-kirja, arvostelu on saatavissa pdf-muodossa tai verkkosivuilla) tai voit valita tulokseksi vain vertaisarvioidut aineistot.

Vertaisarvioidut artikkelit

Vertaisarvioitu eli peer-reviewed artikkeli on ennen sen julkaisemista vertaisraadin tai toimituskunnan arvioima.

Tämän katsotaan yleisesti olevan takeena arviointiprosessin läpikäyneiden artikkeleiden korkeasta tieteellisestä laadusta.

Tietokantojen hakuliittymissä ja myös Arscassa voi haun kohdistaa nimenomaan vertaisarvioituihin artikkeleihin rastittamalla "vertaisarvioitu" -ruudun.

Kuvakaappaus Arsca-hausta.

Tietokannat

Lista kaikista kirjaston tietokannoista, sisältäen koekäytössä olevat aineistot. Osa aineistoista on vain Taideyliopiston opiskelijoiden ja henkilökunnan käytettävissä.

Nostoja tietokantalistalta

Academic Search Elite
Artikkeleita (kokotekstejä).

JSTOR
Taiteenalan ja humanististen ja yhteiskuntatieteellisten alojen lehtiä kokoteksteinä.

ProQuest
Haku kaikista tai valitsemistasi ProQuest-tietokannoista.

Arscan e-aineistojen haku

Arsca logo

Kansainvälisten e-aineistojen haku: sähköisessä muodossa esimerkiksi lukuisia vertaisarvioituja tutkimuksia, artikkelijulkaisuja ja e-kirjoja useilta eri tieteenaloilta ja eri kustantajilta.

 

RefWorks viitteidenhallinta

RefWorks on viitteidenhallintaohjelma, johon voi tallentaa viitteitä ja tulostaa viitteistä kirjallisuuslistan. 

Ohjeita RefWorksin käyttöön.

Saavutettavuusseloste | Accessibility statement