Skip to main content

Tutkijan hankeopas: Johdanto

Johdanto

Tämä opas on tarkoitettu tukemaan ulkopuolista tutkimusrahoitusta saaneita Taideyliopiston tutkijoita laadukkaassa tutkimushankkeen (-projektin) hallinnassa. Opas on laadittu ensisijaisesti yhteisrahoitteisissa (sisältää yliopiston omaa rahoitusta ja ulkopuolista rahoitusta) tutkimushankkeissa työskenteleville tutkijoille ja tutkimushankkeiden vastuullisille johtajille. Myös Taideyliopistoon affilioitunut tutkija voi hyödyntää ohjeita soveltuvin osin.

Oppaassa tarkastellaan koko tutkimushankkeen elinkaarta hankkeen käynnistämisestä sen päättämiseen. Kutakin hankkeen vaihetta tai osa-aluetta koskevaa tietoa löydät sinisten palkkien alta.

Taideyliopiston ohjeet tutkimusrahoituksen hakijalle löydät Artsista.

Yhteyshenkilöt

Tutkijan hankeopasta kehitetään jatkuvasti palautteen pohjalta.

Opasta koskevat yhteydenotot
Johanna Rauhaniemi, projektikoordinaattori
johanna.rauhaniemi@uniarts.fi
p. 050 516 9339

Linkkejä

Taideyliopiston ohjeita tutkimusrahoituksen hakijalle

Tutkimus Taideyliopistossa

Taideyliopiston ohjeita tutkimuksen tekijälle