Skip to main content

Fjärrlåneservice: Artikelbeställningar

Konstuniversitetets bibliotek

När kan man beställa en artikel som fjärrlån?

Om den artikel du behöver inte finns i Konstuniversitetets Finnadatabasen Helka, eller är inte t.ex. fritt tillgänglig i tidskriftens digitala arkiv, går det att beställa den genom bibliotekets fjärrlåneservice från andra bibliotek i Finland eller från utlandet. Servicen är tillgänglig endast för Konstuniversitetets forskare, studerande och personal. För att få artikeln, fyll i en blankett för fjärrlånebeställningar på Artsi.

Fjärrlåneblankett och anvisningar på Artsi: https://artsi.uniarts.fi/sv/bibliotek/fjarrla.

 

Innan du gör en fjärrlånebeställning, är det bäst att söka artikeln i enlighet med anvisningarna nedan.

1. Kontrollera om artikeln finns i Konstuniversitetets Finna

Om du söker en viss artikel som publicerats i en utländsk vetenskaplig tidskrift, gör så här:

  • Kolla om du kan hitta artikeln i Konstuniversitetets tjänst Finna med Sök internationellt e-material -funktionen. 
    • Kom ihåg att bara vissa artiklar i EBSCO kan hittas genom Konstuniversitetets Finna-artikelsökning.
    • Om artikeln inte kan hittas med Sök internationellt e-material-funktionen, men du vet namnet på tidskriften helt eller delvis, kan du också söka själva tidskriften i Konstuniversitetets Finna: Tidskrifter > Bläddra bland tidskrifter...

Notera även följande:

  • Förläggarna kan möjligen publicera det material du behöver i sina tjänster efter embargoperioden.
  • De senaste artiklarna kommer inte nödvändigtvis upp i sökningen om de är tillgängliga i förläggarnas egna tjänster.
  • Det dröjer ett tag innan index uppdateras med nya referenser, det kan ta allt från några veckor till flera år.
  • Även sådana publikationer som universitetet inte har tillgång till kan visas i träfflistan.

2. Kontrollera om artikeln finns i databasen Helka

Om materialet inte finns i Konstuniversitetets Finna, kontrollera om det finns i databasen Helka.
Du kan göra en sökning antingen på artikelns eller tidskriftens namn. Om materialet kan hittas i Helsingfors universitets databas, är det möjligt att läsa det på plats i Helsingfors universitets biblioteks verksamhetsställen avgiftsfritt.  Kontaktuppgifter och öppettider till Helsingfors universitets bibliotek: http://www.helsinki.fi/kirjasto/sv/hem/.

Finna sökning

Finna är bibliotekets söktjänst för elektroniskt och tryckt material, och via tjänsten kan du också förnya lån, göra reserveringar och spara dina egna favoriter.