Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Skådespelarkonst: Instruktioner för dig som gör ditt lärdomsprov

Skådespelarkonst

Info


Foto: Veikko Kähkönen

Biblioteket erbjuder handledning i hur man använder lärdomsprovsformuläret.
Se tidtabell på Artsi

 

Instruktioner för dig som gör ditt lärdomsprov

Upphovsrätten och etiskt bruk av information
Konstuniversitetets upphovsrättstjänst ger råd och instruktioner i upphovsrättsliga frågor som berör lärdomsprov, publicering och referenser.

Lärdomsprovsbottnet och övriga instruktioner på Artsi
Logga in med Uniarts användarnamn och lösenord

Stilguide för struktur och hänvisningar av Hanna Järvinen på Artsi
Logga in med Uniarts användarnamn och lösenord

Utgångspunkter för informationssökning

1. Definiera ditt behov av information, t.ex.: jag behöver källor till performancekonstens historia.

2. Gör en mind map eller lista på sökorden, t.ex. teater, dans, historia, teaterhistoria, performancekonst, Shakespeare, antik (tidpunkt), 1800-tal, Finland (geografisk definition), Europa, Jukka O. Miettinen (möjlig upphovsman), kvalitativ forskning (process och metod) etc.
Översätt vid behov sökorden till engelska, om du bestämmer dig för att leta i internationella databaser.
Du kan ta bibliotekets MOT-ordbok till hjälp (kräver uniarts-inloggning).

3. Fundera över hurdana källor du behöver, t.ex. böcker, tidningar, e-tidningar, e-böcker, artiklar (inhemska, utländska), vetenskaplig forskning, populärvetenskapliga artiklar, fotografier eller videomaterial osv.

4. Sök upp en lämplig databas.
Arsca – en större samlingsdatabas som innehåller informationen i ARSCA med också e-material som biblioteket köper in, t.ex. tidningar.
Gå direkt till den databas du vill ha.

Saavutettavuusseloste | Accessibility statement