Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Skådespelarkonst: Databaser & artiklar

Skådespelarkonst

Databaser och e-material som informationskällor

Bibliotekets databaser erbjuder bl.a. tusentals vetenskapliga artiklar, bildmaterial och pjäser i elektroniskt format. Du kan söka e-material via Finna-sökning eller genom att gå direkt till någon av databaserna. En stor del av materialet kräver inloggning, antingen med Uniarts-användarnamn eller med ett skilt användarnamn som du får från Teaterhögskolans bibliotek.

Elektroniska tidningar och databaser hittar du på Konstuniversitetets Arsca.

Bibliotekets lista på databaser och länkar till dem finns här .

 

Databaser med material inom performancekonsten:

EBSCO – Kompletta artiklar och referenser från många vetenskapliga områden.

Google Scholar – Googlesökning i fritt tillgängligt vetenskapligt material.  

ILONA är en databank för finländsk teater, vars nätversion har skapats i samarbete mellan Teaterinfo Finland (TINFO) och Teatermuseet. ILONA-databasen innehåller finländska professionella teatrars föreställningar från 1800-talet fram till nutid.

International Bibliography of Theater & Dance - EBSCO – Artiklar inom teater och dans, kompletta och som referensinformation.

JSTOR – Kompletta tidningar inom konst, humanistiska och samhällsvetenskapliga områden.

Labbet – Svenskspråkiga pjäsmanus. OBS! Länken kräver inloggning med Konstuniversitetets användarnamn.  

Näytelmät.fi – Elektronisk pjäskatalog och tjänst för nedladdning, utskrivning och kopiering av pjäser. Innehåller även översättningar av finska pjäser, ersätter databasen Finnishplays.com. OBS! Länken kräver inloggning med Konstuniversitetets användarnamn.  I översättningsdatabasen Tinfo kan du kontrollera vad olika pjäser heter i översättning.  

Performing Arts Periodicals Database (tidigare IIPA) - ProQuest – Tidningsartiklar inom performancekonst (innehåller kompletta texter).

Project MUSE (Premium Collection) – kompletta artiklar inom konst och humaniora.

ProQuest – Konstinriktat material, såväl kompletta texter som referenser. 

Routledge Performance Archive (Routledge Taylor & Francis Group)
Routledge Performance Arkiv ger tillgång till att studera både nytt och gammalt audiovisuellt material inom scenkonsten, bland annat videosändningar och videomaterial*, och inkluderar även kritik.

Internationella e-material sök

Arsca logo

Internationella e-material sök: vetenskapliga artiklar, e-böcker och andra referenser från många olika förlag.

 

Instruktioner för sökning i e-material

Instruktioner för att söka e-tidningar på Arsca:

1. Under Bläddra material, välj Tidskrifter
2. Sök på tidningens namn i sökfältet, eller enligt Vetenskap i det högra fältet
OBS! Bland sökresultaten finns tidningar som är tillgängliga i sin helhet (pdf) och referenser till tidningsinformation.

Instruktioner för att söka efter en specifik e-artikel på Arsca:
1. På ingångssidan under sökfältet, välj Internationella e-material sök
2. Skriv namnet på artikeln i sökfältet. T.ex. "7 Top Acting Master's Programs"
3. Välj rätt artikel (kan vara flera) från sökresultaten och öppna den i databasen där den finns.  

Instruktioner för att söka efter e-artiklar (med sökord) på Arsca:
1. På ingångssidan under sökfältet, välj Internationella e-material sök
2. Skriv dina sökord i sökfältet (på engelska). Vid behov kan du använda MOT-ordboken (kräver uniarts-inloggning).
3. Du kan begränsa sökresultaten genom Begränsa sökning, t.ex. Fulltext tillgänglig (betyder att artikeln/e-boken/recensionen är tillgänglig i PDF-format eller på en nätadress) eller så kan du välja att se endast Referentgranskat material.

Saavutettavuusseloste | Accessibility statement