Skip to main content

Skådespelarkonst: Böcker & e-böcker

Skådespelarkonst

Info


Foto: Veikko Kähkönen

På nyhetshyllan finns nyförvärv.
Lånetid 28 eller 14 dygn.

e-böcker i Ebook Central

Ebook Central

 

Bibliotekets samling av e-böcker (kräver uniarts-inloggning).

Du kan också hitta vissa e-böcker genom att söka i Konstuniversitetets biblioteks Finna

Libris

Startsida

Libris är de svenska bibliotekens gemensamma katalog.

Böcker

Tryckta böcker om skådespelarkonst och teater finns i Teaterhögskolans bibliotek på hyllor enligt klassifikation.

Klassifikation i sin helhet på nätsidan

Gå runt i bibliotek och bläddra hyllor!

Instruktioner för informationssökning i böcker

Att söka i Finna, se anvisningar.

Använd ämnesord. Så får du mer exakta resultater.
Allärs - Allmän tesaurus på svenska.
YSA - Yleinen suomalainen asiasanasto, på finska.
Library of Congress Authorities, på engelska.

Om materialet inte finns i Finna:
1. Kontrollera om verket finns t.ex. på HelMet (biblioteken i Helsingfors, Esbo, Grankulla eller Vanda).
2. Kontrollera om boken finns i Melinda (högskolebibliotekens gemensamma databas). Vid behov kan du fjärrlåna via bibliotekets kundtjänst.
3. Kontrollera om boken finns i Depåbiblioteket  

e-böcker

Att använda e-böcker, se anvisning.

Att läsa e-böcker, logga in Finna med din Uniarts-användarnamn.
Distansinloggning till e-böcker är avsedd för Konstuniversitetets personal och studerande. För att använda material på distans behöver du ikraftvarande användarnamn vid Konstuniversitetet.

HELDA - Konstuniversitetets publikationsarkiv

Publikationsarkivet HELDA ger synlighet åt Konstuniversitetets publikationer och främjar deras användning och påverkan.
I arkivet sparas allt textmaterial som produceras på Konstuniversitetet som t.ex. avhandlingar, lärdomsprov, konstnärlig forskning, forskningsartiklar, publikationsserier och undervisningsmaterial.
Materialet är fritt tillgängligt (Open Access).

 

Böcker