Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Taideyliopiston julkaisemisen opas: Julkaisemisen termistöä

Taideyliopiston julkaisutoiminnan termistöä

Taideyliopiston julkaisutyöryhmän tekemä termien määrittely

Päivitetty 3.4.2018.

Tutustu myös Tutkimushalllinnon sanastoon.

 

Julkaisija              
Julkaisijasta puhutaan silloin, kun kyseessä on vastuullinen taho, joka vastaa sisällöstä ja toteutuksesta eikä julkaiseminen ole tämän tahon ainut tai pääasiallinen tehtävä. Taideyliopisto toimii yleensä julkaisijana.

Julkistaminen    
Teksti/teos on saatettu luvallisesti yleisön saataviin (ks. esim. www.operight.fi). Julkistamisen eri asteet: (1) julkistaminen kirjastossa tai muuten rajatusti luettavana (moniste, pdf, äänite); (2) julkistaminen netissä (esim. Taju, pdf, äänite). Huom. julkistaminen netissä lähenee julkaisemista – ehkä jopa ollen sitä juridiselta kannalta (”muutoin levitetty yleisölle”).

Julkaiseminen   
Tekstin/teoksen kappaleita on luvallisesti laitettu myyntiin tai muuten levitetty yleisölle. Julkaisemista on esim. ISBN-tunnuksellisen kirjan, lehden, äänitteen tai ISMN-tunnuksellisen nuottijulkaisun julkaiseminen.

Julkaisualusta    
Alusta, jolla tuotetaan tai jonka kautta julkaistaan teoksia, lehtiä, kirjoja ja muuta mediaa. Sähköinen julkaisualusta: koodattua, erilaista dataa sisältävää, esim. internetissä tai intranetissä olevaa alustaa, jossa voidaan julkaista teoksia, lehtiä, kirjoja, muuta mediaa.

Julkaisukanava  
Julkaisuja toimittava/tuottava taho; esim. tieteellinen lehti, kustantamo, konferenssi, äänite, nuottijulkaisu kustantaja. Ei viittaa tekniikkaan vaan tahoon (instituutio), joka toimii julkaisijana.

Julkaisumuoto   
Julkaisumuoto voi olla esim. digitaalinen, painettu, kuvaa ulkoasua, kirja, Research Catalogue, PDF, lehti, WordPress (englanniksi publication format).

Kustantaja           
Kustantaja taas harjoittaa pääasiassa liiketoiminnallista kustannustoimintaa ja keskittyy julkaisemisen ja julkaisujen koko elinkaareen. Esimerkiksi Taideyliopisto voi julkaista yhdessä kaupallisen kustantajan kanssa teoksen ja voi myös tulla nimetyksi kustantajaksi (osallistuu teoksen valmistuskustannuksiin ja teoksen työn resursointiin). ISBN-numero sisältää tiedon kustantajasta ja viittaa Kansalliskirjaston hallinnoimaan kustantajarekisteriin.

Opinnäyte           
Esimerkiksi kyseessä kandi-, maisteri-, lisensiaatti- ja tohtorintutkinnon opinnäytetyöt.      
Tohtorin tutkinnon opinnäytteet julkaistaan Taideyliopistossa.

Rinnakkaisjulkaiseminen
Rinnakkaisjulkaisemisella tarkoitetaan äskettäin julkaistun tai julkaisuun tulevan tieteellisen tai taiteellisen tutkimuksen artikkelin tallentamisen yliopiston digitaaliseen arkistoon. Kt. http://libguides.uniarts.fi/c.php?g=658569&p=4647380

Rinnakkaistallentaminen
Rinnakkaistallentamisella tarkoitetaan rinnakkaisjulkaisun teknistä tallentamista esim. julkaisuarkisto Tajuun. Ks. http://libguides.uniarts.fi/c.php?g=658569&p=4647380

Taittopohja         
Paperinen malli tai tekstinkäsittely-/taitto-ohjelmalla rakennettu pohja (template) sivu- tai kansitaittoa varten

TaiYn julkaisutyöryhmä
https://artsi.uniarts.fi/julkaisutoiminta -pohjalta
Julkaisutyöryhmän asettaa rehtori ja sen puheenjohtajana toimii tutkimuksesta vastaava vararehtori. Julkaisutyöryhmän tehtävät:
- koordinoi akatemioiden julkaisutoimintaa Taideyliopiston tasolla (visio, julkaisupolitiikat, julkaisujen löydettävyys ja näkyvyys, julkaisujen hallinnointi (missä työ tehdään, miten se rahoitetaan ja miten toimintaa kehitetään), rahoitusmallit)
- osallistuu Taideyliopiston strategian toimeenpanemiseen julkaisujen osalta (julkaisemisen kehittämisen suunnitelma)
- tekee ehdotuksia julkaisuja koskeviksi Taideyliopiston tasoisiksi linjauksiksi

TaiYn julkaisutoiminta (täydentyy)
Taideyliopiston julkaisutoimintaa ovat:

1) TaiY:n vertaisarvioidut kirjat
- DRP ja osa TeaKin Acta Scenica sarjan teoksista

2) TaiY:n tohtorintutkintoon liittyvät opinnäytteet
- Väitöskirjat
- Studia Musica, Acta Scenica
- Taiteellisen tohtorintutkinnon tutkielmat ja kirjalliset työt sekä soveltajakoulutuksen raportit
- EST-julkaisusarja
- Soveltajakoulutuksen kehittämiskohteen demonstraatiot (HUOM! näitä voivat olla artikkelit, oppimateriaalit, nuottieditiot, äänitteet, opetusnäytteet, konsertit, sävellykset, soittimet, laitteet, multimediaesitykset, tietokoneohjelmat)
- Taiteilijakoulutuksen konsertit
- Soiva Akatemia -sarja

3) Vertaisarvioimattomat kirjat

4) Oppimateriaalit

5) Pienimuotoiset julkaisut ilman ISBN-tunnusta
- erilaisia pieniä kirjoituskokoelmia, jotka eivät täytä kirjan tuntomerkkejä

6) Konsertit, esitykset, luennot
- Soiva Akatemia -sarja
- TV / YouTube
- taiteellinen toiminta, esitykset, näyttelyt, luentosarjat

7) Äänitteet ja videot
- Kansanmusiikin äänitesarja (ks. www.etno.net)
- ArtsEqual -hankkeen videot
- Facebook videot

Toimituskunta
Toimituskuntaa ovat lehden, sarjan tai kirjan päätoimittaja, muut toimittajat, toimituspäällikkö. Toimituskunta voi olla numerokohtainen. Toimituskunta vastaa numeron toimittamisesta, sisällöstä ja valmistumisesta. Esim. Ruukun toimituskunta on numerokohtainen mutta Triossa ja FJME:ssa se on jatkuva.  

Toimitusneuvosto
Toimitusneuvostoa ovat lehdelle, sarjalle tai kirjalle valittu asiantuntijoiden ryhmä. Toimitusneuvoston rooli määräytyy lehden, sarjan tai kirjan vastuullisen julkaisijan mukaan.  Toimitusneuvosto linjaa sarjan tai lehden päälinjat, riippuen julkaisijasta.

Jufon mukaan toimituskunnassa pitää olla 50%:n Taideyliopiston ulkopuolisia, jotta saadaan 1-luokitettu julkaisu tai kustantaja.

Tutkimusjulkaisu
Käytetään OKM:n luokitusta. Saatavissa esim. täältä: https://confluence.csc.fi/display/tutki/OKM%3An+julkaisutyyppiluokitus