Skip to main content

Taideyliopiston julkaisemisen opas: Teatterikorkeakoulun julkaisutoiminta

Yhteystiedot

Jenni Mikkonen
Asiantuntija, tutkimuspalvelut
+358 (0) 400 792 004
jenni.mikkonen@uniarts.fi

Taideyliopiston julkaisusivut 

Taideyliopiston avoimen tieteen ja tutkimuksen sivut

 

Creative Commons -lisenssi
Taideyliopiston julkaisemisen opas, jonka tekijä on Jenni Mikkonen, on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

Teatterikorkeakoulun julkaisutoiminta

Julkaisut muodostavat osan Teatterikorkeakoulun toimintaa. Keskiössä on esittävä taide ja tuloksena on opetusta täydentävää materiaalia, teatteri- ja tanssialan kehittymistä tukevia tutkimuksia ja selvitysraportteja sekä ajankohtaisia keskustelunavauksia.

Teatterikorkeakoulun julkaisuja voi ostaa Unigrafian verkkokaupasta tai niitä voi ostaa paikan päältä Teatterikorkeakoulun kirjastosta, Haapaniemenkatu 6.

 

Teatterikorkeakoulun julkaisuluettelo
https://www.uniarts.fi/teatterikorkeakoulun-julkaisuluettelo

Julkaisuhaku

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun julkaisutoimikunta etsii uusia teoksia julkaisusarjoihin 22.3.-5.4.2019 välisenä aikana. Toimikunnalta voi hakea rahallista avustusta, julkaisulupaa julkaisuhankkeelle tai esittää muita julkaisutoimintaan liittyviä avauksia.
 
Teatterikorkeakoulun julkaisutoimikunta myöntää avustusta teoksille ja kirjahankkeille, jotka edistävät Teatterikorkeakoulun toimialan opetusta tai tutkimusta, toimivat esittävien taiteiden ajankohtaisina keskustelunavauksina tai käännöshankkeina. Julkaisutoimikunta ei pääsääntöisesti rahoita kirjoittaja- eikä käännöspalkkioita. Nämä avustukset tulee hakijan hakea ulkopuolisen rahoituksen tai koulutusohjelman kautta.
 
Julkaisutoimikunta ja sarjaa hallinnoiva taho (yleensä koulutusohjelma) voivat myöntää sitovan avustuksen vain kuluvan vuoden (2019) kuluihin, mutta ne voivat myöntää ehdollisen julkaisupäätöksen tuleville vuosille TeaKilta vuosittain haettavan budjetin puitteissa.
 
Jo julkaisuhakuvaiheessa hakemuksessa on tultava ilmi julkaisusarja, jossa hakija toivoo teoksen julkaistavan. Hakijan tulee olla ennen hakemuksen jättämistä yhteydessä koulutusohjelmaan, jonka alaan julkaisu sijoittuu ja tuotava hakemuksessa esiin puoltaako koulutusohjelma julkaisuhanketta ja onko koulutusohjelma sitoutunut hankkeen kustannuksiin ja resursointiin (esim. sisällön asiantuntijatarkastuksen osalta) sekä koulutusohjelman nimeämä vastuuhenkilö kirjahankkeelle. 
 
Julkaisutoimikunta tukee ensisijaisesti hyvin tehtyjä hakemuksia sekä kirjahankkeita, joilla on jo hakuvaiheessa koulutusohjelman puolto osallistua hankkeeseen, sen kustannuksiin ja resursointiin. Julkaisutoimikunta julkaisee ensisijaisesti teokset Open Access –muodossa, vapaana verkkojulkaisuna. 
 
 
Rahallista avustusta voi hakea: 
taitto- ja painokustannuksiin
kielentarkistukseen
 
Muut hakumahdollisuudet:
julkaisulupaa julkaisuhankkeelleen
esittää ennakko-ostoa muualla julkaistuun teokseen
esittää muita julkaisutoimintaan liittyviä avauksia. 

Julkaisutoimikunta pyrkii käsittelemään 22.3.-5.4.2019 välisenä aikana jätetyt hakemukset ja tekemään julkaisu- sekä apurahapäätökset toukokuun (9.5.2019) kokouksessaan, jonka jälkeen hakijoille ilmoitetaan julkaisutoimikunnan päätös parin viikon kuluessa.
 
Lisätietoja Teatterikorkeakoulun julkaisutoimikunnan sihteeriltä Jenni Mikkoselta: jenni.mikkonen@uniarts.fi, p. 0400 792 004.
 
Hakeminen
Jätä hakemuksesi yhtenä pdf-tiedostona 22.3.-5.4.2019 välisenä aikana, julkaisutoimikunnan sihteerille.
 
Poikkeukset hakumenettelyssä:
Teatteri –sarjan osalta hakijan tulee olla ensin yhteydessä dramaturgian professoriin Katariina Nummiseen: katariina.numminen @ uniarts.fi ja toimia häneltä saatujen ohjeiden mukaisesti. Julkaisutoimikunta tekee päätöksensä dramaturgian professorin esittelystä. 
 
Vertaisarvioidun Acta Scenica –sarjan ja Nivel -sarjan osalta hakijan tulee olla ensin yhteydessä Esittävien taiteiden tutkimuskeskuksen professoriin Leena Rouhiaiseen leena.rouhiainen @ uniarts.fi tai yliopistonlehtoriin Hanna Järviseen hanna.jarvinen @ uniarts.fi, ja täyttää heiltä saatu hakukaavake ja toimia saatujen ohjeiden mukaisesti. Julkaisutoimikunta tekee päätöksensä Tutken edustajan esittelyn perusteella.
 
 
Hakemuksen tulee sisältää seuraavat kohdat (kysy tarvittaessa lisätietoja julkaisutoimikunnan sihteeriltä):
 
Teoksen kuvaus lyhyesti: teoksen (työ)nimi, sisältö, laajuus, tiedot kirjoittajasta/kirjoittajista tai toimittajasta.
 
Tekstinäyte (jos saatavilla): esimerkiksi luku tai muu riittävän laaja osio (2-5 A4 sivua), teoksen alustava sisällysluettelo.
 
Teoksen kohderyhmä: kenelle kirja on suunnattu, missä ovat sen potentiaaliset lukijat ja ostajat? Miten tämä teos eroaa muista aihepiiriä käsittelevistä teoksista?
 
Muu tekijänoikeuden alainen materiaali: esim. kuvien tai muiden ulkopuolisten tekijöiden tuottama materiaali ja näiden käyttö teoksessa (esim. kuvasuunnitelma; määrät yms.) sekä selvitys oikeuksista. Kuka selvittää oikeudet ja paljonko selvitettävää materiaalia on. 
 
Alustava aikataulusuunnitelma: 
1) kirjoitusvaihe 
2) milloin käsikirjoitus on valmis arvioitavaksi / oikoluettavaksi 
3) teos valmiina taittoon (n. 2 viikkoa) ja painoon (n. 2 viikkoa) 
4) arvioitu julkaisuajankohta.
 
Julkaisusarja ja painosmäärä: missä julkaisusarjassa teos tulisi julkaista ja selvitys miten hallinnoiva taho rahoittaa hanketta ja kuka on teoksen vastuuhenkilö koulutusohjelmassa. Arvioitu painosmäärä ja perustelut painosmäärälle. Tekijän lupa tai kielto Open Access –julkaisemisesta. Julkaisutoimikunta julkaisee teoksia ensisijaisesti Open Access –muodossa.  
 
Rahoitussuunnitelma / muut kustantajat: rahoitussuunnitelma eriteltyinä eri kululajeittain ja teoksen kokonaisbudjetti (taitto- ja painokustannusten arviointiin saa apua sihteeriltä), onko teoksen julkaisemiseen haettu/saatu muuta rahoitusta, sisältäen koulutusohjelman tai apurahan osuuden, onko teokselle muita kustannuksiin osallistuvia tahoja? TeaKin julkaisutoimikunnalta haettava osuus ja tieto mitä kuluja sillä katetaan, koulutusohjelman myöntämä rahoitus tai ehdollinen rahoituspäätös. 
 
Työn resursointi eriteltynä: mitä osa-alueita tehdään osana työsuhteita TeaKissa, mihin tarvitaan ulkopuolisia palveluita, kuka toimii teoksen kustannustoimittajana / yhteyshenkilönä, kielentarkistajana (mahdollinen nimi ja yhteystiedot), kuka vastaa ulkopuolisten tekijänoikeudellisten aineistojen selvittämisestä (resursointi ja rahoitus). Resursoinnin kulut eritellään rahoitussuunnitelmassa. 
 
Koulutusohjelman puolto: hakemuksesta tulee käydä ilmi, onko koulutusohjelma sitoutunut hankkeen kustannuksiin ja resursointiin (esim. sisällön asiantuntijatarkastuksen osalta) sekä koulutusohjelman nimeämä vastuuhenkilö kirjahankkeelle.
 
 
Teatterikorkeakoulun julkaisutoimikunta
Yhteyshenkilö:
Jenni Mikkonen (jenni.mikkonen @ uniarts.fi, 0400-792 004)
julkaisutoimikunnan sihteeri
 
 
LIITE 1: TeaKin julkaisusarjat
 
TeaKissa julkaistavat sarjat:
 
Acta Scenica
Julkaisusarja Acta Scenicassa julkaistaan vertaisarvioitua esittävään taiteeseen liittyvää taiteellista tutkimusta. Tätä on ennen kaikkea Teatterikorkeakoulun kirja- tai verkkomuotoiset väitös- ja lisensiaatin tutkimukset. Lisäksi sarjassa julkaistaan muita alaan liittyviä vertaisarvioituja tutkimuksia ja artikkelikokoelmia. Sarjaa hallinnoi, kustantaa ja julkaisee esittävien taiteiden tutkimuskeskus (Tutke). 
Yhteyshenkilö: esittävien taiteiden tutkimuskeskuksen (Tutke) tutkimuskoordinaattori ja Tutken professorit
ISSN: 1238-5913 (painettu julkaisu)
ISSN:  2242-6485 (verkkojulkaisu)
 
Elektra 
Sarjassa on ajankohtaisia julkaisuja esittävästä taiteesta yhteistyössä Liken kanssa. Sarjaa julkaisee, hallinnoi ja kustantaa julkaisutoimikunta yhdessä Like kustannus Oy:n kanssa. Julkaisutoimikunta tukee julkaisuja ennakko-ostoin.
Yhteyshenkilö: julkaisutoimikunnan sihteeri
 
Episodi 
Episodi -julkaisusarjassa on Teatterikorkeakoulun opiskelijoiden kirjoituksia esitystaiteesta. Sarjaa hallinnoi ja kustantaa esitystaiteen ja -teorian maisteriohjelma (LAPS) yhdessä julkaisutoimikunnan kanssa. 
Yhteyshenkilö: esitystaiteen ja teorian professori
ISSN: 1459-7349 (painettu julkaisu) 
ISSN: 1459-7349 (verkkojulkaisu)
 
Kinesis 
Tanssitaiteen koulutusohjelmien julkaisusarja Kinesis sisältää ajankohtaisia julkaisuja tanssin tutkimuksesta ja tanssitaiteesta. Sarjaa hallinnoivat ja kustantavat tanssitaiteen koulutusohjelmat yhdessä julkaisutoimikunnan kanssa. 
Yhteyshenkilöt: tanssitaiteen koulutusohjelmien professorit
ISSN: 2242-5314 (painettu julkaisu)
ISSN: 2242-590X (verkkojulkaisu)
 
Kokos
Julkaisusarja palvelee taiteen soveltavaa käyttöä ja taideorganisaatioiden työn kehittämistä. Sarjaa hallinnoi tällä hetkellä Teatterikorkeakoulun koulutus- ja kehittämispalvelujen tiimi. 
Yhteyshenkilö: Kai Lehikoinen 
1799-280X (painettu julkaisu)
ISSN 1799-2818 (verkkojulkaisu)
 
Nivel
Nivel-sarjassa julkaistaan taiteellista tutkimusta esittävien taiteiden kentältä. 
Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun esittävien taiteiden tutkimuskeskus (Tutke) julkaisee taiteelliseen tutkimukseen liittyviä konferenssijulkaisuja, oppikirjoja, käännöksiä sekä muita ajankohtaisia materiaaleja. Julkaisut ovat Open Access -julkaisuja. Sarjaa hallinnoi ja kustantaa Tutke yhdessä julkaisutoimikunnan kanssa.  
Yhteyshenkilö: esittävien taiteiden tutkimuskeskuksen johtaja 
2341-9660 (painettu julkaisu) 
2341–9679 (verkkojulkaisu)
 
Teatterikorkeakoulun julkaisusarja 
Sarja on monipuolinen teatterin ja tanssin julkaisusarja, jossa julkaistaan ajankohtaisia keskustelunavauksia, opetusta täydentävää materiaalia ja käännöksiä. Sarjaa hallinnoi ja kustantaa julkaisutoimikunta. Koulutusohjelman puolto ja rahoitus neuvotellaan julkaisun aihepiiristä riippuen.
Yhteyshenkilö: julkaisutoimikunnan sihteeri 
ISSN: 0788-3385 (painettu julkaisu)
ISSN: 2242-6507 (verkkojulkaisu)
 
Teatteri – uuden näytelmän sarja
Teatteri  (Teatteri yliviivattu) sarjassa julkaistaan TeaKin opiskelijoiden näytelmiä valikoidusti ja kootusti. Sarjaa hallinnoi ja kustantaa dramaturgian koulutusohjelma yhdessä julkaisutoimikunnan kanssa. 
Yhteyshenkilö: dramaturgian koulutusohjelman professori
 
 

Julkaisemisen periaatteita ja ohjeita

1. Julkaisemisen periaatteiden ja ohjeiden tarkoitus
Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun julkaisemisen periaatteiden ja ohjeiden tarkoitus on koota yhteiset julkaisuperiaatteet ja julkaisutoimintaan liittyvät prosessit ohjeeksi julkaisutoimikunnalle ja julkaisujen tekijöille.
 
Teatterikorkeakoulu vastaa esittävien taiteiden ylimmästä opetuksesta ja tutkimuksesta sekä vahvistaa taiteen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Koulutuksessa, tutkimuksessa ja taiteen yhteiskunnallisessa vaikuttavuudessa julkaisuilla on tärkeä rooli. Julkaisutoiminnan tavoitteena on tukea Teatterikorkeakoulun perustehtävän toteutumista ja julkaisut ovat osa akatemian toimintaa. Julkaisutoiminnalla TeaKissa tehtävän työn tulokset avataan taide- ja tiedeyhteisölle, opiskelijoille ja yhteiskuntaan sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Julkaisujen keskiössä ovat esittävät taiteet, teatteri- ja tanssialan kehittymistä tukevat tutkimukset ja selvitysraportit sekä taiteellinen tutkimus, ajankohtaiset keskustelunavaukset, näytelmätekstit sekä opetusta täydentävä materiaali. 
 
TeaKin julkaisutoiminnan yleisistä suuntaviivoista vastaa Teatterikorkeakoulun julkaisutoimikunta, jonka asettaa dekaani. Julkaisutoimikunta koostuu eri koulutusohjelmien edustajista ja heidän varajäsenistään sekä kirjaston ja viestinnän edustajasta. Julkaisutoimikunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri päätetään julkaisutoimikunnassa. Julkaisutoimikunta on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä ja kun se on kutsuttu laillisesti koolle. Jäsenen tai varajäsenen katsotaan olevan läsnä myös videoneuvotteluyhteydessä tai muussa etäosallistumismuodossa, mikäli puheenjohtaja tästä päättää. 
 
Julkaisutoimikunta laatii julkaisutoiminnan tavoitteet, periaatteet ja ohjeet sekä huolehtii siitä, että julkaisutoiminnassa toteutetaan ja sovelletaan Taideyliopiston strategisia päämääriä. Se tekee julkaisutoiminnan kehittämistä koskevia esityksiä opetus- ja tutkimusneuvostoille. Julkaisutoimikunta huolehtii TeaKissa julkaisemiseen liittyvän tietämyksen ylläpidosta ja edistää uusien julkaisutekniikoiden ja -valmiuksien yleistymistä yliopistossa yhteistyössä eri koulutusohjelmien kanssa. 
 
Teatterikorkeakoulun julkaisutoiminta kattaa sekä painetut että sähköiset julkaisutavat ja -kanavat. Julkaisuja voidaan toimittaa sekä sarjoina että yksittäisinä julkaisuina. Sarjoja ovat: Acta Scenica, Episodi, Kinesis, Teatterikorkeakoulun julkaisusarja, Nivel, Elektra, Kokos ja Teatteri (sarjan nimi: ”Teatteri yliviivattu”). Teatterikorkeakoulu on Suomen Tiedekustantajien Liitto ry:n jäsen ja TeaKin Kopiosto-valtakirja on liitolla.
 
Toimikunta voi pyytää lausuntoja ja kutsua tarvittaessa kokouksiinsa toimikunnan ulkopuolisia asiantuntijoita.  Julkaisutoiminnassa hyödynnetään ulkopuolisia tuotannollisia palveluja ja kustantamoyhteistyötä.  Tuotannossa, alihankintayhteyksissä, tiedottamisessa, myynnissä ja jakelussa yhteistyötahona tekijän kanssa ovat TeaKin kirjasto ja viestintä. Julkaisutoimikunta on TeaKissa kustannustoiminnasta vastaava elin, joka hankkii yliopistoon kustantamiseen tarvittavaa osaamista sekä ohjeistaa ja organisoi TeaKin julkaisutoimintaa. 
 
Tietoa TeaKin julkaisuista löytyy Taideyliopiston verkkosivuilta ja intranetistä Artsista.
 
2. Julkaisutoiminnan periaatteita
Teatterikorkeakoulussa harjoitetaan julkaisutoimintaa pääosin kolmea tarkoitusta varten: tutkimustyön tulosten julkistamiseksi, materiaaliksi opetusta varten sekä yleisen sivistystyön tarpeisiin eli taidealojen tietämyksen luomiseksi ja vahvistamiseksi.
 
Teatterikorkeakoulun julkaisut on suunnattu tutkimusyhteisöille, ja eritoten taideyhteisölle; taiteilijoille, taiteilija-tutkijoille, taiteen tutkijoille, taiteen opiskelijoille ja taideoppilaitoksille sekä muille taidealojen ammattilaisille. Esittävien taiteiden perustietämystä lisäävät julkaisut kohdistetaan myös taiteen harrastajille ja kuluttajille. 
 
Julkaisutoiminnan kokonaisuus koostuu yhtäältä julkaisutoimikunnan omista sekä koulutusohjelmien, keskusten ja muiden kustantajien kanssa tehdyistä julkaisuista. Julkaisutoimikunnassa keskustellaan yleisesti TeaKin julkaisujen laatu- ja kysyntäkriteereistä, joita sovelletaan kustantajana ja julkaisijana. Koulutusohjelmat ja yksiköt päättävät omien julkaisujensa laatu- ja kysyntäkriteereistä sekä julkaisujen rahoituksesta yhdessä julkaisutoimikunnan kanssa ja julkaisutoimikunnassa sovittujen yleisten periaatteiden ja julkaisuprosessin ohjeistuksen mukaisesti.  
 
Kustannus- ja julkaisutoiminnalla tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että Teatterikorkeakoulu toimijana hallinnoi koko julkaisuprosessia. Kustantaja ja julkaisija huolehtivat rahoituksesta, jakelusta, markkinoinnista, käsikirjoitusten asiantuntijatarkastuksesta, laadun varmistuksesta, taittamisesta sekä teoksen varastoinnista ja tilausten hallinnasta. Oikeuksien hankkimisesta ja oikoluvusta vastaavat kustantaja ja tekijä tapauskohtaisesti.
 
Sarjan hallinnoinnilla tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että koulutusohjelma, yksikkö tai hallinnoiva taho päättävät yhdessä julkaisutoimikunnan kanssa teoksen julkaisemisesta, julkaisemisen aikataulusta, selvittävät rahoituksen ja julkaisumuodon sekä ilmaisjakelun ja markkinoinnin. Julkaisemisen kustannuksiin voi hakea avustusta julkaisutoimikunnalta. Julkaisutoimikunnan sihteeri vastaa kustannussopimusten tekemisestä ja tuotannon koordinoimisesta ja siihen liittyvistä sopimuksista (esim. taitto ja paino) kaikkien sarjojen, paitsi Kokos- ja Acta Scenica -sarjojen osalta.  
 
Päätös uusista julkaisusarjoista, julkaisujen ulkoasusta sekä julkaisumuodosta tehdään julkaisutoimikunnassa. 
 
TeaKin julkaisut toteutetaan pääosin kotimaisilla kielillä. Kansainväliseen käyttöön tarkoitettujen julkaisujen kieli on englanti. 
 
3. Mitä julkaistaan 
TeaKin julkaisutoiminta toteutuu sarjoina ja yksittäisinä julkaisuina, painetussa ja/tai sähköisessä muodossa. Julkaisut ovat tyypillisesti esittävien taiteiden piiriin kuuluvaa tutkimusta, opetusmateriaalia ja näytelmätekstejä. Julkaisutoiminnan painopistettä pyritään siirtämään elektroniseen julkaisemiseen, erityisesti avoimeen verkkojulkaisemiseen (Open Access). 
 
Vastuu eri sarjoihin kuuluvien julkaisujen sisällöstä on sarjaa hallinnoivalla taholla yhdessä julkaisutoimikunnan kanssa.
 
TeaKissa julkaistavat sarjat:
 
Acta Scenica
Julkaisusarja Acta Scenicassa julkaistaan vertaisarvioitua esittävään taiteeseen liittyvää taiteellista tutkimusta, mukaan lukien Teatterikorkeakoulun väitöstutkimukset sekä muut sarjaan hyväksytyt teokset, vähintään kahden ulkopuolisen asiantuntijan lausuntojen perusteella. Sarjaa hallinnoi, kustantaa ja julkaisee esittävien taiteiden tutkimuskeskus (Tutke). 
Yhteyshenkilö: Esittävien taiteiden tutkimuskeskuksen (Tutke) johtaja, lisätietoja Tutken tutkimuskoordinaattorilta
ISSN: 1238-5913 (painettu julkaisu)
ISSN:  2242-6485 (verkkojulkaisu)
 
Elektra 
Sarjassa on ajankohtaisia julkaisuja esittävästä taiteesta yhteistyössä Liken kanssa. Sarjaa julkaisee, hallinnoi ja kustantaa julkaisutoimikunta yhdessä Like kustannus Oy:n kanssa. Julkaisutoimikunta tukee julkaisuja ennakko-ostoin.
Yhteyshenkilö: julkaisutoimikunnan sihteeri
 
Episodi 
Episodi -julkaisusarjassa on kirjoituksia esitystaiteesta. Sarjaa hallinnoi ja kustantaa esitystaiteen ja -teorian maisteriohjelma (LAPS) yhdessä julkaisutoimikunnan kanssa. 
Yhteyshenkilö: esitystaiteen ja -teorian professori
ISSN: 1459-7349 (painettu julkaisu) 
ISSN: 1459-7349 (verkkojulkaisu)
 
Kinesis 
Tanssitaiteen koulutusohjelmien julkaisusarja Kinesis sisältää ajankohtaisia julkaisuja tanssin tutkimuksesta ja tanssitaiteesta. Sarjaa hallinnoivat ja kustantavat tanssitaiteen koulutusohjelmat yhdessä julkaisutoimikunnan kanssa. 
Yhteyshenkilöt: tanssitaiteen koulutusohjelmien professorit
ISSN: 2242-5314 (painettu julkaisu)
ISSN: 2242-590X (verkkojulkaisu)
 
Kokos
Julkaisusarja palvelee taiteen soveltavaa käyttöä ja taideorganisaatioiden työn kehittämistä. Sarjaa hallinnoi ja kustantaa yhteisen opetuksen keskus Esittävien taiteiden tutkimuskeskus (Tutke) yhdessä julkaisutoimikunnan kanssa.  
Yhteyshenkilö: Kai Lehikoinen 
ISSN 1799-280X (painettu julkaisu)
ISSN 1799-2818 (verkkojulkaisu)
 
Nivel
Nivel-sarjassa julkaistaan taiteellista tutkimusta esittävien taiteiden kentältä ensisijaisesti verkkomuotoisina Open Access -julkaisuina. Sarjaa hallinnoi ja kustantaa Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun Esittävien taiteiden tutkimuskeskus (Tutke) yhdessä julkaisutoimikunnan kanssa. Nivel-sarja on vertaisarvioimaton ja sisältää konferenssijulkaisuja, oppikirjoja, käännöksiä sekä muita ajankohtaisia materiaaleja.
Yhteyshenkilö: Esittävien taiteiden tutkimuskeskuksen (Tutke) johtaja, lisätietoja Tutken tutkimuskoordinaattorilta 
ISSN: 2341-9660 (painettu julkaisu) 
ISSN: 2341–9679 (verkkojulkaisu)
 
Teatterikorkeakoulun julkaisusarja 
Sarja on monipuolinen teatterin ja tanssin julkaisusarja, jossa julkaistaan ajankohtaisia keskustelunavauksia, opetusta täydentävää materiaalia ja käännöksiä. Sarjaa hallinnoi ja kustantaa julkaisutoimikunta. 
Yhteyshenkilö: julkaisutoimikunnan sihteeri 
ISSN: 0788-3385 (painettu julkaisu)
ISSN: 2242-6507 (verkkojulkaisu)
 
Teatteri – uuden näytelmän sarja
Teatteri (Teatteri yliviivattu) sarjassa julkaistaan TeaKin opiskelijoiden näytelmiä valikoidusti ja kootusti. Sarjaa hallinnoi ja kustantaa dramaturgian koulutusohjelma yhdessä julkaisutoimikunnan kanssa. 
Yhteyshenkilö: dramaturgian koulutusohjelman professori
  
Opinnäytteet
Teatterikorkeakoulun opiskelijoiden opinnäytteet julkaistaan painettuina ja lisäksi digitaalisessa arkistossa, jos opiskelija on antanut verkkojulkaisemiseen luvan. Painettuja opinnäytetöitä ja niiden taiteellisia osioita säilytetään kirjastossa. Kirjasto vastaa maisterin tutkinnon opinnäytetöiden painatuskuluista. Opinnäytteiden arkistoinnista vastaavat koulutusohjelmat.
 
 
4. Verkkojulkaiseminen
TeaKin sarjat julkaistaan sopimuksen mukaan myös verkossa. Julkaisuja on pääasiassa kahdenlaisia: kaupallisia, joiden verkkojulkaisemisesta sovitaan erikseen ja Open Access -julkaisuja, jotka julkaistaan suoraan verkkojulkaisuna. Julkaisut ovat saatavilla avoimesti verkossa. Julkaisuarkistoon voidaan tallentaa kaikki TeaKin omat julkaisut (lukuun ottamatta kaupallisten kustantamoiden kanssa yhteistyössä tehtyjä) sekä teaklaisten sähköisessä muodossa ilmestyneiden referee-artikkeleiden rinnakkaisjulkaisut tieteellisissä lehdissä.  
 
5. Rahoitus 
Julkaisutoimikunta voi myöntää rahoitusta hakemuksen perusteella julkaisuhankkeelle taitto- ja painokuluihin, ennakko-ostoon, kielenhuoltoon ja –tarkistukseen sekä, markkinointikuluihin. Julkaisutoimikunta ei pääsääntöisesti rahoita kirjoittaja- eikä käännöspalkkioita tai kuva- ja käännösoikeuksien hankintaa. Nämä avustukset tulee hakijan hakea ulkopuolisen rahoituksen tai koulutusohjelman kautta. 
 
Julkaisutoimikunta tukee ensisijaisesti hyvin tehtyjä hakemuksia sekä kirjahankkeita, joilla on jo hakuvaiheessa koulutusohjelman puolto osallistua hankkeeseen, sen kustannuksiin ja resursointiin. Julkaisutoimikunta julkaisee ensisijaisesti teokset Open Access –muodossa, avoimena verkkojulkaisuna.
 
6. Arkistointi
Teatterikorkeakoulun painettujen julkaisujen arkistoinnista vastaa viestintä. Kirjasto vastaa verkkojulkaisujen säilyttämisestä. Elektronisen aineiston pitkäaikaissäilytyksessä noudatetaan valtakunnallisia periaatteita ja Kansalliskirjaston ratkaisuja. 
 
7. Julkaisuohje
Julkaisujen päätös- ja tuotantoprosessi kuvataan tässä julkaisuohjeessa, joka sisältää käytännön ohjeita toimintatavoista ja vastuualueista. Lisäksi eri sarjoilla voi olla tarkentavia julkaisuohjeita, esim. väitöstutkimuksilla (Acta Scenica) ja näytelmäteksteillä (Teatteri -sarja).
 
Julkaisuehdotuksen tekeminen julkaisutoimikunnalle
Julkaisutoimikunta ottaa vastaan julkaisuehdotuksia pääsääntöisesti 2 kertaa vuodessa (keväällä ja syksyllä). Tarkemmat ajankohdat ja hakemusohjeet julkaistaan Taideyliopiston verkkosivuilla ja intranetissä Artsissa. 
 
Julkaisuehdotuksen hyväksyminen 
Julkaisuehdotukset käsitellään julkaisutoimikunnan kokouksessa. Julkaisutoimikunta nimeää tarvittaessa professorin tai muun asiantuntijan tai asiantuntijaryhmän, joka tekee julkaisuehdotukselle asiantuntijatarkastuksen ja antaa julkaisutoimikunnalle lausunnon. Julkaisutoimikunta tekee päätöksen julkaisuehdotuksen hyväksymisestä julkaisuprosessiin yhdessä sarjaa hallinnoivan tahon kanssa julkaisutoimikunnan kokouksessa ja informoi siitä hakijoita. Acta Scenica -sarjan osalta julkaisupäätöksen tekee Tutke ja päätökset tuodaan julkaisutoimikunnalle tiedoksi. 
 
Käsikirjoituksen hyväksyminen
Julkaisutoimikunta voi pyytää valmiista käsikirjoituksesta vielä asiantuntijalausunnon, jonka lausunnon pohjalta julkaisutoimikunta tekee kokouksessaan lopullisen päätöksen käsikirjoituksen hyväksymisestä ja julkaisemisesta.
 
Kustannustoimittaminen
Julkaisutoimikunta yhdessä sarjaa hallinnoivan tahon kanssa nimeää julkaisulle kustannustoimittajan tai vastuuhenkilön. Kustannustoimittaja / vastuuhenkilö huolehtii muun muassa aikataulussa pysymisestä, sisällön laadusta ja esitystavasta sekä tarvittaessa kuvituksen hankkimisesta. Sisältöön liittyvien tekijänoikeuksien hoitamisesta (esim. sopimukset kuvien käytöstä teoksessa) vastaa teoksen tekijä tai kustannustoimittaja. 
 
Kustannus-/julkaisusopimuksen laatiminen
Julkaisujen tekijänoikeuksista sovitaan kustannussopimuksessa, jonka valmistelee ja jonka arkistoinnista huolehtii julkaisutoimikunnan sihteeri (pois lukien Acta Scenica -sarja). Kustannussopimus voi olla Open Access -sopimus tai kaupallinen kustannussopimus. Sopimuksessa määritellään teoksen tekijänoikeudellinen omistus ja julkaisumuoto. Kustannussopimus allekirjoitetaan ennen hankkeen aloittamista, kuitenkin viimeistään ennen kuin siitä tulee kustannuksia.  
 
Oikoluku
Kaikille käsikirjoituksille tulee suorittaa ammattimainen kielentarkastus tai vähintään oikoluku, josta vastaa ensisijaisesti kustannustoimittaja tai hänen nimeämänsä taho. Acta Scenican väitöstutkimusten osalta tästä vastaa väittelijä.  
 
Taitto
Kullekin julkaisulle on määritelty oma ulkoasu. Julkaisuissa käytetään julkaisutoimikunnan hyväksymiä taittopohjia. Acta Scenica -sarjan osalta taitto- ja painoprosessista vastaa tutkimuskoordinaattori. Julkaisutoimikunnan sihteeri tekee tarjouspyynnön ja aikataulutuksen taitosta palveluntarjoajalle. Julkaisutoimikunnan sihteeri toimittaa sarjaa hallinnoiville tahoille tiedon tarjouksesta ja jos se hyväksytään, ilmoittaa siitä palveluntarjoajalle sekä vahvistaa mahdollisen painosmäärän. 
Kustannustoimittaja vastaa sisällön toimittamisesta julkaisutoimikunnan sihteerille ennen aineiston lähettämistä taittoon. Aineiston pitää olla tällöin oikoluettu, kielentarkistettu, sisältää alkutekstin, takakansitekstin ja mahdolliset valokuvat (kaikki virheet pyritään saamaan pois ennen aineiston lähettämistä taittoon).
 
Teoksen takakansiteksti koostetaan yhdessä viestintäpalveluiden kanssa.
Julkaisutoimikunnan sihteeri toimittaa aineiston sekä copyright -sivun tiedot taittoon (tekijä-, teos- ja sarjatiedot ja sarjan tekniset tiedot: paperi, fontti, asettelu). 
 
Taitosta vastaava taho toimittaa ensimmäisen taittovedoksen julkaisutoimikunnan sihteerille, joka pyytää kustannustoimittajalta, tekijältä / tekijöiltä, mahdolliselta kääntäjältä, kielentarkastajalta, sarjaa hallinnoivalta taholta sekä viestintäpalveluilta tarkistuksen ja lopullisen hyväksynnän taiton painokelpoisuudesta. Copyright -sivun tiedot tarkistaa viestintäpalvelut (pl. ISBN- ja ISSN -numerot, jotka tarkistaa julkaisutoimikunnan sihteeri). Kun taitto on valmis ja hyväksytty antaa julkaisutoimikunnan sihteeri työlle painoluvan. 
 
Paino ja julkaiseminen
Omat julkaisut painetaan sopimuspainossa. Verkkojulkaisuista sovitaan erikseen. Julkaisutoimikunnan sihteeri hoitaa yhteydenpidon painoon tai julkaisualustan ylläpitäjään (aikataulutus, laskutus, mahdollinen reklamointi, julkaisu- ja painolupa). Acta Scenica  -sarjan osalta tästä vastaa Tutken tutkimuskoordinaattori.
 
Julkaisutoimikunnan sihteeri antaa julkaisulle painoluvan ja verkkojulkaisulle julkaisuluvan. Acta Scenican väitöstutkimusten osalta tästä vastaa Tutken tutkimuskoordinaattori.
 
Painolta saadaan julkaisusta myös pdf -muotoinen versio, jonka digitaalisesta tallentamisesta vastaa kirjasto.
 
8. Julkaisujen tiedottaminen, jakelu ja myynti
Tiedottamisesta vastaavat viestintäpalvelut ja julkaisutoimikunta yhdessä julkaisusarjaa hallinnoivan tahon kanssa. Jokaiselle teokselle luodaan tarvittaessa markkinointisuunnitelma (suunnitelmasta vastaavat viestintäpalvelut, kustannustoimittaja tai vastuuhenkilö ja sarjaa hallinnoiva taho). Jokaisesta julkaisusta annetaan pr-kappaleiksi 20 kappaletta, jotka ovat haettavissa kirjastosta. Kirjasto vastaa julkaisujen myynnistä ja julkaisujen verkkosivujen ylläpidosta. Julkaisutoimikunnan sihteeri päättää teokselle myyntihinnan. 
 
Tiedottaminen
Viestintä tekee julkaisuista uutuustiedotteen.
Uutuustiedote lähtee viestinnästä sähköpostilla kunkin teoksen kannalta olennaisille kohderyhmille, josta päätetään yhdessä tekijän ja hallinnoivan tahon kanssa.  
Kirjasto vie julkaisun tiedot www-sivuille ja verkkokauppaan.
Julkaisuista tiedotetaan TeaKin alumnikirjeessä ja mahdollisuuksien mukaan myös Taideyliopiston lehdessä Issue X:ssä.
 
Jakelu ja myynti
Ilmaisjakelusta päättää sarjaa hallinnoiva taho. 
Tekijänkappaleista sovitaan kustannussopimuksessa.
Kutakin julkaisua varataan 20 kappaletta pr-käyttöön, näiden jakelusta vastaa kirjasto.
Teosten myynnistä ja myyntisopimuksista kotimaahan ja ulkomaille vastaa kirjasto.
Julkaisutoimikunnan sihteeri hinnoittelee myytävät julkaisut, pl. Acta Scenica -sarjan.
 
9. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun julkaisemisen periaatteita ja ohjeita päivitetty toukokuussa  2017.