Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Taideyliopiston julkaisemisen opas: Lähdeviittaukset

Merkitse lähteet oikein!

Tieteellisten lähteiden asianmukainen käyttö on perusta akateemiselle tutkimukselle ja tieteelliselle kirjoittamiselle. Siteeraa ja viittaa siis lähteisiisi oikeaoppisesti. Huolellisesti laaditut viittaukset ja lähdeluettelot ovat tieteellisen tekstin tunnusmerkkejä. Tekstissä tuodaan esille muiden tekijänoikeuksien tunteminen erottamalla muilta kirjoittajilta lainatut lauseet ja merkitään lähdeluetteloon tarkasti, mistä teoksista kyseiset lauseet ovat peräisin. Viittaus on aina kaksiosainen: se koostuu tekstiviitteestä ja lähdeviitteestä.

Lähteet ja lisätietoa:
Aalto yliopiston viittauskäytännöt -opas
Jyväskylän yliopiston lähde- ja
viittausopas
Aineistoon ja tutkimuksiin viittaaminen Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelmassa

APA-tyyli

Yleisin viittaustyyli tieteellisessä kirjoittamisessa on American Psycholigical Associationin julkaisema viittaustekniikka: APA-tyyli. Sitä käytettiin alunperin psykologian ja sosiaalialan tutkimuksissa. Nykypäivänä sitä käytetään myös useiden muiden tieteenalojen parissa, mm. taiteellisessa tutkimuksessa.

APA-tyylissä viitataan lähteeseen lyhennetyssä muodossa tekstin sisällä (kirjoittaja, vuosi) ja täysmuotoisena tekstin lopussa olevassa lähdeluettelossa.

Esimerkki APA-tyylin viittauksesta kirjaan
APA: Tekstin sisäinen

The book uses success stories from the authors’ own lived experiences to make the case for a creative revolution in the business world (Stewart & Simmons, 2010).
APA: Lähdeluettelossa

Stewart, D. & Simmons, M. (2010). The Business Playground: Where Creativity and Commerce Collide. Berkeley, USA: New Riders Press.
 

Katso:

Jyväskylän yliopiston lähdeviittausopas

 

Lähde:
https://www.scribbr.fi/lahdeviittaukset/yleista-viittaustyyleista/
 

Psykologia-lehden opas lähdeviitteisiin:

http://www.psykologia.fi/fi/kirjoittajille/yleiset-ohjeet-kirjoittajille

Chicago-tyyli

Chicago-tyylin on kehittänyt The Chicago Manual of Style. Tyyliä käytetään pääasiallisesti humanistisissa tieteissä ja siitä on kaksi variaatiota: 

Chicago A: Ilmoitat lähteen kokonaisuudessaan tekstin ala- tai loppuviitteessä ja kirjallisuusluettelossa.
Chicago B: Ilmoitat lähteen tekstin sisällä lyhennettynä kirjoittaja-vuosi-tekniikalla ja kokonaisuudessaan kirjallisuusluettelossa.
 

Esimerkki Chicago A-tyylin viittauksesta kirjaan:

Chicago A: Tekstin sisäinen
The book uses success stories from the authors’ own lived experiences to make the case for a creative revolution in the business world.1

Chicago A: Ala- tai loppuviitteessä
1 Dave Stewart and Mark Simmons, The Business Playground: Where Creativity and Commerce Collide (Berkeley: New Riders Press, 2010).

Chicago A: Lähdeluettelossa
Stewart, Dave and Mark Simmons. The Business Playground: Where Creativity and Commerce Collide. Berkeley: New Riders Press, 2010.

 

Esimerkki Chicago B-tyylin viittauksesta kirjaan:


Chicago B: Tekstin sisäinen
The book uses success stories from the authors’ own lived experiences to make the case for a creative revolution in the business world (Stewart and Simmons 2010, 22).

Chicago B: Lähdeluettelossa
Stewart, Dave and Mark Simmons. 2010. The Business Playground: Where Creativity and Commerce Collide. Berkeley: New Riders Press.

 

Lähde: Scribbor: 
https://www.scribbr.fi/lahdeviittaukset/yleista-viittaustyyleista/

Lisätietoa:
http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html