Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Taideyliopiston julkaisemisen opas: Kirjoittajamaksut (APC/BPC)

Kirjoittajamaksut Taideyliopistossa

 • Yliopistomme piirissä tuotetut taiteelliset ja tieteelliset julkaisut ovat lähtökohtaisesti avoimesti saatavilla, jolloin ne ovat kenen tahansa luettavissa, milloin ja missä tahansa internetin kautta
 • Saatamme tieteellisen tai taiteellisen tutkimusprosessin tuottamat tieteelliset julkaisut tai taiteelliset tuotokset avoimiksi rinnakkaistallentamalla Tajuun (https://taju.uniarts.fi/), kun se on julkaisukanavan ehdot huomioon ottaen mahdollista. Noudatamme rinnakkaisjulkaisemisessa alkuperäislähteen merkitsemistä ja neuvomme viittaamista aina alkuperäiseen lähteeseen, ei rinnakkaisjulkaisuun
 • Rinnakkaisjulkaiseminen edellyttää mahdollisten muiden kirjoittajien lupaa, jonka hankkimisesta vastaa tutkija. Suosittelemme Final Draft (eli vertaisarvioitu,korjattu ja painoon hyväksytty käsikirjoitus, Author's Accepted Manuscript. post-print) tai Publisher's PDF -versioiden käyttämistä rinnakkaisjulkaisuissa. Kustantajalupien selvittämisestä saa apua kirjastosta.
 • Tutkimushankkeemme ja -keskuksemme vastaavat itse mahdollisista OA-kirjoittajamaksuista

Kirjoittajamaksut

Open Access -lehdet
Kun artikkeli julkaistaan suoraan avoimesti korkeatasoisessa ja avoimen tieteen periaatteiden mukaisesti toimivassa julkaisukanavassa, eli Open Aaccess -julkaisussa, kustantaja kerää joskus kirjoittajamaksun. Tällöin julkaisija vastaa artikkelin avoimesta saatavuudesta ja artikkeli on heti kaikkien käytettävissä. Kyseessä on ns. Gold OA

Hybridilehdet
Osa kaupallisten lehtien kustantajista tarjoaa kirjoittajille mahdollisuuden julkaista maksua vastaan yksittäisiä artikkeleita kaikille avoimessa muodossa. Muut lehden artikkelit puolestaan ovat saatavilla vain tilaajamaksua vastaan. OA-kirjoittajan tai hänen instituutionsa tulee maksaa kirjoittajamaksu, jonka suuruus vaihtelee kustantajasta ja lehdestä riippuen

Suomen Akatemia ja OA

Suomen Akatemian haut

 • Akatemia edellyttää sitoutumista julkaisujen avoimeen saatavuuteen,lisätiedot.
Vastuullinen tiede, avoimen tieteen edistäminen

Julkaisusuunnitelmaa koskevan osion ohjeistus:

Avointa julkaisemista koskeva ohjeistus
 • Akatemia edellyttää, että Akatemian rahoituksella tuotetut vertaisarvioidut artikkelit julkaistaan avoimissa julkaisukanavissa.
 • Tieteelliset julkaisut voidaan avata käyttämällä joko vihreää (Green OA, rinnakkaistallennus yliopiston julkaisuarkisto Tajuun) tai kultaista (Gold OA) mallia.
 • Myös hybridimallinen avoin julkaisutapa on sallittu.
 • Akatemialta voi hakea rahoitusta tutkimustulosten julkaisemiseen kultaisen tai hybridimallin mukaisesti. Rahoitus haetaan hakulomakkeen kohdassa Hankkeen rahoitus/Palvelut, ja perustellaan tutkimussuunnitelmassa kohdassaJulkaisusuunnitelma.
 • Akatemia hyväksyy rahoitushakemuksissaan tieteenalasta riippuen avoimena julkaisemisessa joko 6 kk:n tai 12 kk:n (SSH-alat) embargoajat.

Lähde: Helsingin yliopiston kirjaston Avoimen julkaisemisen opas: https://libraryguides.helsinki.fi/oa/tutkijalle

Sanastoa

 • Gold OA: artikkelin julkaiseminen kokonaan open access –periaatteella toimivassa lehdessä. Joskus maksullista (ks. APC).
 • Green OAartikkelin, sen pre-print tai post-print -version julkaiseminen avoimesti organisaation julkaisuarkistossa (rinnakkaistallennus). Maksuton vaihtoehto.
 • Hybrid OA: yksittäinen artikkeli ostetaan avoimeksi muuten maksumuurin takana olevasta tilausmaksullisesta lehdestä.
 • APC (article processing charge) ja BPC (book processing charge)   julkaisu/kirjoittajamaksut viittaavat täysin avoimeen julkaisemiseen (gold OA) tai hybridijulkaisemiseen liittyvään maksuun.
 • Embargo: Kustantajan määrittelemä alkuperäisen työn julkaisuajankohdasta laskettu karanteeni, julkaisuviive, jonka aikana rinnakkaistallennusta ei voi tehdä.
 • Final published version (tai publisher PDF) viittaa siihen työn muotoon, jossa julkaisija sitä sähköisesti jakelee
 • Impact factorit / vaikuttavuuskertoimet: Useimmilla OA-lehdillä on myös vaikuttavuuskertoimet. Lehtien tasoluokitukset päivitetään vuosittain Clarivate Analyticsin Journal Citation Reports -tietokantaan. Lisätietoja impact factoreista ja lehtien vaikuttavuudesta saat HY:n kirjaston Bibliometriikka-oppaasta. Tieteellisten lehtien tasoa voi arvioida esimerkiksi Impact factorin 
  sekä lehden saaman Jufo-luokituksen avulla. Lisätietoja laatukriteereistä.
 • Julkaisufoorumi on suomalainen tieteellisten aikakauslehtien laatua arvioiva järjestelmä, jota ylläpitää Tieteellisten seurain valtuuskunta. TSV  myös ylläpitää julkaisukanavien tasoluokitusta nk. JuFo-luokitusta;julkaisukanavahaku.
 • Post-print (myös final draft tai author-accepted version) viittaa työn vertaisarvioinnin jälkeiseen muotoon ilman kustantajan lopullista 
  sivutusta ja ulkoasua logoineen
 • Pre-print viittaa työn muotoon, jossa se lähetettiin ensimmäisen kerran vertaisarvioitavaksi

Lähde: Helsingin yliopiston kirjaston Avoimen julkaisemisen opas: https://libraryguides.helsinki.fi/oa/tutkijalle