Skip to main content

Taideyliopiston julkaisemisen opas: Avoin tiede ja tutkimus

Avoin tiede ja tutkimus

Taideyliopisto kannustaa avoimeen toimintakulttuuriin

  • Noudatamme kaikessa datanhallinnassa, tutkimustulosten julkaisemisessa ja avoimeksi saattamisessa Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) hyviä tieteellisiä käytäntöjä.
  • Taideyliopiston julkaisutoiminnassa haluamme vahvistaa julkisin varoin tuotetun taiteellisen ja tieteellisen tiedon sekä tutkimuksen hyödyntämistä yhteiskuntaa uudistavana voimana
  • TaiYn strategian 2017-2020 tavoitteena on Vahvistaa tiedeviestintää, julkaisupalveluita tutkimuksen laatua ja vaikuttavuutta. (http://www.uniarts.fi/sites/default/files/TY_STRATEGIA_pp_web_020316.pdf)
  • Taideyliopiston avoimen tieteen politiikka päivitetään aineistonhallintasuunnitelman osalta ja luodaan avoimen julkaisemisen osalta, vuoden 2019 aikana Taideyliopiston avoimen tieteen työryhmässä, joka kokoontuu yliopiston tutkimuksesta vastaavan vararehtorin johdolla.
  • Taideyliopiston avoimen tieteen ja tutkimuksen verkkosivut: https://www.uniarts.fi/tutkimuksen-avoimuus

 

OKM on antanut avoimen tieteen kansallisen koordinaatiotehtävän Tieteellisten seurain valtuuskunnalle (TSV), joka on juuri käynnistänyt työryhmät: Julkaisemisen avoimuus, Oppimisen avoimuus, Tiedeyhteisön avoimuus ja Datan avoimuus

Työryhmissä edistetään avoimen tieteen tavoitteiden etenemistä kansallisesti ja vaikutetaan esim. kansallisen avoimen julkaisemisen strategiaan. Työryhmien toimintaan voi itse ilmoittautua ja sinne kaivataan mukaan erityisesti tutkijajäseniä.

Täältä voi ilmoittautua työryhmiin: https://avointiede.fi/fi/arkisto/osallistu-avoimen-tieteen-kansallisiin-tyoryhmiin
Lisätiedot: https://avointiede.fi

Taideyliopistossa käynnistyy Avoimen tieteen työryhmä, jonka tehtävänä on laatia tutkimusjohdolle esitys Taideyliopiston avoimen tieteen ja tutkimuksen politiikasta (ml. avoin data, avoin julkaiseminen), päivittää tutkimusaineistopolitiikan toteuttamissuunnitelma sekä mahdollisia muita tehtäviä. Lisätiedot Jenni Mikkoselta.

  • Jos kaipaat lisätietoa avoimesta tieteestä, PlanS:stä ja TSV:n hankkeesta, kannattaa tutustua seuraaviin sivuihin:

 

Suomen Akatemia on uutisoinut Plan S:n kehittymisestä omassa tiedotteessaan:
http://www.aka.fi/fi/akatemia/media/Tiedotteet1/2018/avoimen-tieteen-plan-s--suunnitelman-toimenpiteet-kommentoitavana/
”Plan S -periaatteet liittyvät tavoitteeseen saada julkisella tutkimusrahoituksella tuotetut tieteelliset julkaisut pois maksumuurien takaa kaikkien luettaviksi. Maksumuurit pidättävät huomattavan osan tutkimustuloksista ja -tiedosta suurelta osalta tieteellistä yhteisöä ja koko yhteiskunnalta. Suomen Akatemia on sitoutunut tähän tavoitteeseen. Plan S -suunnitelmalla tavoitellaan laajaa vaikuttavuutta, mutta avoimuuteen tähtäävät toimet toteutetaan kuitenkin yksittäisten tutkimusrahoittajien päätöksestä.”

Akatemia järjestää kaksi keskustelutilaisuutta, joissa käsitellään Plan S:ää. Ne pidetään 10.12.2018 sekä 11.1.2019. Ilmoittautuminen:
www.academyevents.fi

Unifin lausuma: http://www.unifi.fi/tiedotteet/unifi-vaatii-siirtymista-avoimeen-julkaisuun-ja-antaa-tayden-tukensa-finelibin-neuvottelutavoitteille/

Eurooppalainen tutkimusjulkaisujen avoimuutta edistävä tutkimusrahoittajien cOalition S -ryhmä on avannut kaikille avoimen konsultaation, jolla pyritään kokoamaan laajasti tiedeyhteisön instituutioiden ja jäsenten käsityksiä sekä ratkaisuehdotuksia Plan S:n toteuttamiseksi. Kommentteja Plan S -toimintasuunnitelmaan voi antaa verkossa osoitteessa www.coalition-s.org/feedback

Avoimen tieteen syyspäivien materiaalit: https://avointiede.fi/fi/arkisto/syysp%C3%A4ivien-2018-esitykset
Kannattaa tutustua erityisesti Henriikka Mustajoen esitykseen Avoimen tieteen kansallisesta koordinaatiosta.

Tiedejulkaisemisen rahoitus -seminaarin materiaalit:
https://www.kiwi.fi/display/attkoulutukset/Tiedejulkaisemisen+rahoitus+-seminaari+5.10.2018
Kannattaa tutustua erityisesti rehtori Jukka Mönkkösen puheenvuoroon Plan S -julistuksesta.

Työryhmä ohjeistamaan tutkijan vastuullista arviointia
Aihe liittyy Tiedeyhteisön avoimuus -työryhmän toimintaan.
Kannattaa tutustua erityisesti Laura Himasen esitykseen, jossa käsitellään kriteereitä tutkijaa arvioidessa, rekrytoinnin, palkitsemisen ja uralla etenemisen yhteydessä, jolloin käytettävien kriteerien on oltava selkeitä:

STKS:n seminaari Koko kylä kasvattaa:
https://www.stks.fi/koulutus/ilmoittautuminen-avattu-koko-kyla-kasvattaa-avoin-ja-eettinen-tiede-asiantuntijatyossa-seminaari/

Avoimen tieteen verkkokurssit
Lisätietoa avoimen tieteen verkkokursseista Taideyliopiston julkaisemisen oppaasta (alla).

Avoimen tieteen verkkokurssit

Avoimen tieteen verkkokurssi on kansallinen, Avoin tiede ja tutkimus -hankkeen puitteissa kehitetty, ja kaikkien suomalaisten yliopistojen vapaasti käytettävissä oleva opetusmateriaali avoimeen tieteeseen.

Verkkokurssi löytyy sivulta: findocnet.fi > Open Science. Kurssia suositellaan käytettäväksi tohtorikoulutuksen ja ohjauksen tukena. Kurssi toimii myös johdantona avoimeen tieteeseen tutkijoille. Linkin takana on tarkemmat ohjeet kirjautumiseen (kurssille voi kirjautua Haka-tunnuksilla tai luoda vierailijatunnukset) ja opettajan oikeuksien saamiseksi sekä yliopistokohtaiset kurssiavaimet. Liitteestä löytyy myös vinkkejä resurssin käyttöä ajatellen. Resurssin päivittämisvastuu on Helsingin yliopistolla.

Kurssiavaimen saa  Annika Fredrikssonilta: Annika.Fredriksson @ uniarts.fi .

 

Helsingin yliopiston MOOC -kurssi: Avoin tiede ja tutkimus / open Science and Reseach on kaikkille avoin verkkokurssi, joka perehdyttää sinut avoimen tieteen perusteisiin viidessä eri sisältökokonaisuutta käsittelevässä osiossa. Viisi sisältökokonaisuutta ovat avoimen tieteen perusteet, avoimuuden mahdollistava tutkimuksen suunnittelu, avoimen tutkimuksen hyödyntäminen, tutkimuksen avaaminen ja tulosten avoin julkaiseminen. Kurssille voi kirjautua Haka-tunnuksilla tai luoda vierailijatunnukset.

MOOC tulee sanoista "Massive Open Online Course" ja tarkoittaa kaikille avointa verkko­kurssia. Sille on tyypillistä iso osanottajamäärä, vapaa osallistuminen ja opiskelun ja harjoi­tusten suorit­taminen verkossa.