Skip to main content

Aineistonhallinnan opas: Svenska

Opas aineistonhallinnan prosesseihin

DMPTuuli

Datahanteringsplanering

Publicerings- och datapolitiken vid Konstuniversitets kräver en materiell förvaltningsplan som ska utarbetas vid forskningens konstruktionsstadium. Innehållshanteringsplanen låter dig förstå hela livscykeln för data som används i din forskning samt att minska datarelaterade risker. Forskningsdata avser de resurser som forskaren producerar eller använder under forskningsprocessen. Detta kommer att säkerställa etisk, säker och effektiv användning av forskningsmaterialet under och efter studien. Forskningsorganisationer och forskningsfinansierare har därför börjat kräva en forskningsdatahanteringsplan (f.e Finlands Akademi).

En DMP-handledning har utvecklats som ett verktyg för planering av kapitalförvaltning, som ger vägledning om hur man går steg för steg. DMP har riktlinjer och olika mallsvar. Forskningsfinansierare är också inblandade i sina krav på datahantering, vilket bör följas. DMP-projektplanen kan utarbetas tillsammans med kollegor och kan kompletteras när forskning går vidare. En slutförd materialhanteringsplan bifogas finansieringsansökan.

I början av studien är de olika avtalen, riktlinjerna och lagarna bindande för de olika forskningskontrakten. Därefter är det bra att överväga hur man utför forskningen med hänsyn till att så mycket som möjligt kan publiceras öppet. Skapa sedan ORCID-forskningsidentifieraren för dig själv och / eller ditt team och registrera dig för DMPTuuli.

Det är viktigt att god datahantering har en högkvalitativ beskrivande (meta-) data och sparar så att dess öppning och framtida användning är möjlig i framtiden. Planen kompletteras under studien, men principerna måste vara tydliga redan från början. Ytterligare kompletterande riktlinjer finns tillgängliga för hantering av känslig information. När man använder öppna distribuerade forskningsdata är materialets källa och faktorerna viktiga för offentliggörande enligt god praxis.

Riktlinjer för Finlands Akademi finns på både FA: s hemsida och DMPTuuli.

Om du inte vill använda DMPTuuli-programmet kan du också göra en plan i enlighet med andra instruktioner från sponsorn och forskningsorganisationen.

Stöd för datahantering

Det är bäst att överväga de olika stadierna i forskningscykels livscykel redan vid utarbetandet av en forskningsplan. En öppen forskningsprocess och god datahantering gör forskningen mer kontrollerbar och ökar reproducerbarheten av forskningen.

Forskningsresultat kan därför användas gång på gång, även i beslutsfattandet, och tack vare digitalisering kommer kommande generationer av forskare att få tillgång till en ständigt växande datamängd. Välplanerad datahantering sparar också tid, gör arkivering av material enklare och förenklar processen med öppen publicering. Att ta hand om forskningsdata ingår också i ett ansvarsfullt forskningsverksamhet.

Uniarts Helsingfors bibliotek kan ge dig stöd för att användadatahanteringsplaneringsverktyget DMPTuuli, samt i frågor som rör databeskrivning, öppen publicering och långsiktigt bevarande.

Mer information finns i denna guide och genom att kontakta biblioteket: lib.research@uniarts.fi.