Skip to main content

Aineistonhallinnan opas: Eettiset näkökohdat

Opas aineistonhallinnan prosesseihin

Eettisten asioiden huomioiminen ulkomailla

Ulkomaisten yliopistojen käytännöissä voi olla vaihtelua riippuen missä päin maailmaa se sijaitsee, mutta niiden sivuilta löytyy useimmiten ohjeita eettisiin seikkoihin liittyen. Jos opastusta ei löydy, niin kannattaa kokeilla hakufraaseilla: 'ethics review board', 'ethics review committee', 'ethical review of research projects involving human participants' .

DMPTuulin kysymys eettisiin asioihin liittyen

2. Ethical and legal compliance

  • 2.1 What ethical issues are related to your data management, for example, in handling sensitive data, protecting the identity of participants, or gaining consent for data sharing?

Huomioitavat eettiset seikat

Tutkimuksen suunnitteluvaiheessa ja ennen aineistokeruuta on tarkistettava, edellyttääkö oma tutkimus eettistä ennakkoarviointia. Mikäli aineistonkeruu tehdään Suomen ulkopuolella, on hyvä selvittää ennakkoon maan käytännöt eettisessä ennakkoarvioinnissa.

Kannattaa aina huomioida, että tutkittavien näkökulmasta tunnisteellisen aineiston käsittely muodostaa mahdollisen riskin, jos heitä koskevat luottamukselliset tiedot vuotavat ulkopuolisille, esimerkiksi tutkittavan lähipiirille, työnantajalle tai viranomaisille. Tämän vuoksi tunnisteellisten tutkimusaineistojen käsittelyn tulee olla suunnitelmallista ja huolellista. Tutkittavien yksityisyyden suojaa ei saa vaarantaa esimerkiksi aineiston huolimattomalla säilyttämisellä tai suojaamattomilla sähköisillä siirroilla. Henkilötietojen käsittelyyn voi soveltaa erilaisia suojatoimia kuten minimointia, pseudonymisointia ja anonymisointia. Anonymisointi on myös yksi mahdollisuus avata aineistot myöhemmin uudelleenkäyttöön. Tarvittaessa aineistojen suojaamiseen voi käyttää myös käyttöoikeuksien hallinnollisia ja teknisiä tietoturvaratkaisuja.

Tutkimuksen oikeudet ja eettiset asiat muodostavat kaksisuuntaisen näkökulman, missä niin tutkittavia tulee informoida heidän oikeuksista ja myös itse tutkijan on hyvä tietää omista oikeuksista tutkimusaineistoihin.