Skip to main content

Aineistonhallinnan opas: Aineiston perustelut: hankinta ja kerääminen

Opas aineistonhallinnan prosesseihin

Tutkimuksen aikaulottuvuudet

DMPTuulin kysymys tutkimuksen alkuvaiheisiin liittyen

1. General description of data

  • 1.1 What kinds of data is your research based on? What data will be collected, produced or reused? What file formats will the data be in?

  • 1.2 How will the consistency and quality of data be controlled?

Aineiston perustelut ja keräämisvaiheessa huomioitavia asioita

Aineiston keräämisvaiheessa on huomioitava useampia seikkoja, kuten oikeudet, eettiset seikat, tutkimuksen hetkellä vallitsevat kontekstuaaliset asiat, kuten mahdollisesti poliittinen ilmapiiri sekä myös tietoa itse keruuprosessista. Tiedot kirjataan ylös ja lopuksi kaikki tutkimuksen kannalta relevantti tieto liitetään säilytettävään aineistoon. Lopuksi kaikki aineistot kuvaillaan siten, että kuvailu muodostaa laadukasta metadataa, joka mahdollistaa myöhemmin tietojen hyvän löytymisen.

Ohjeita aineistonhallintaan

Hyvin kuvailtu aineisto on myös paremmin löydettävissä ja vaikuttaa tutkimuksen näkyvyyteen.

Selkeät oppaat ja mallivastaukset DMP-tuulin täyttämiseen

Tietoarkiston aineistonhallinnan opas

Helsingin yliopiston datanhallinnan opas