Skip to main content

Aineistonhallinnan opas: Avaaminen hankkeen päätyttyä

Opas aineistonhallinnan prosesseihin

DMPTuulin kysymys aineistojen jatkokäytöstä

5. Opening, publishing and archiving the data after the research project

  • 5.1 What part of the data can be made openly available or published? Where and when will the data, or its metadata, be made available?

  • 5.2 Where will data with long-term value be archived, and for how long?

  • 5.3 Estimate the time and effort required for preparing the data in order to publish or to archive it.

ETSIN

  • Tutkija voi syöttää aineistoa kuvailevat tiedot Etsin-palveluun. Osana aineiston kuvailutietoja voi liittää aineiston kotiorganisaatioonsa.
  • Tutkija voi myös tallentaa aineistojensa tiedot tutkimusorganisaation omaan palveluun. Tällainen voi olla esimerkiksi tutkimustietojärjestelmä, josta kuvailutiedot voidaan haravoida Etsimeen.
  • Tutkija voi tallentaa aineistonsa tieteenalakohtaiseen tai yleiseen tietoarkistoon, josta kuvailutiedot haravoidaan Etsimeen. Näin aineisto säilyy arkistossa ja on samanaikaisesti löydettävissä Etsimestä.

 

Aineiston käyttömahdollisuudet tutkimuksen jälkeen

Pitkäaikaissäilytykseen tallennetut tiedostot löytyvät hakupalveluiden avulla. ETSIN on suomalaiselle tiedeyhteisölle kehitetty aineistojen hakupalvelu. Itse tiedostot voivat olla säilytyksessä eri tavoin suojattuina ja eritasoisissa palveluissa kuten esim. IDASSA tai esim. FSD -tietoarkistossa.

ETSIN on tutkimusaineistojen hakupalvelu, joka sisältää tutkimusaineistoja kuvailevia tietoja eli metatietoja. Julkaistuja metatietoja pääsee selaamaan ja käyttämään avoimesti kuka tahansa. Kuvailutietojen perusteella käyttäjät voivat etsiä aineistoja ja arvioida löytämiensä aineistojen käyttökelpoisuutta tarpeisiinsa. ETSIN sisältää aineistoista mm. seuraavia tietoja: aineiston otsikko, käytetty kieli, kuka aineiston on laatinut, kuka sen omistaa ja miten aineiston saa käyttöönsä.

Tutkija, tutkimusryhmä tai organisaatio voi ETSIMEN avulla julkaista tiedot omista aineistoistaan ja tarjota niitä laajempaan käyttöön. Etsin tukee metatietojen yhteentoimivuutta sekä kansallisesti että kansainvälisesti. ETSIMEEN kerätään vain metatiedot aineistoista, ei itse aineistoja kuten esim.  IDASSA. Tietojen tallentaminen vaatii Haka-tunnistautumisen. Palvelua voi käyttää selaimen kautta tai avoimen rajapinnan yli. Etsin tulee tulevaisuudessa toimimaan myös kansallisten pitkäaikaissaatavuuspalveluiden piirissä olevien aineistojen hakupalveluna.

ETSIMESSÄ oikeudenhaltijoiden oikeudet aineistoihin säilyvät koskemattomina. Avoimuuden rajaaminen esim. henkilötietosuojasyistä on mahdollista aineiston omistajien kontrolloimalla menettelyllä. Avoimille aineistoille suositellaan Creative Commons -käyttöluvan Nimeä 4.0 Kansainvälinen käyttöä.

AVAA on avointen aineistojen julkaisualusta.

 

Aineiston lisensointi

Kun aineisto avataan niin sen lisensoinnista on huolehdittava. Hakemuksen tieteellisen laadun arvioinnin tulokset vaikuttavat aina eniten rahoituspäätöksiin, joten kannattaa huomioida, että vertaisarvioinnissa kansainväliset asiantuntijat arvostavat myös avointa julkaisemista, huolellista aineistonhallintasuunnitelmaa ja tutkimustiedon avaamista laajemmalle tutkijakunnalle. Parhaat arvosanat saaneissa hakemuksissa nämä kaikki on hyvin kuvattu.

Sinulle sopivan Creattive Commons -lisenssin löydät helpoiten käyttämällä lisenssivalitsinta.