Skip to main content

Aineistonhallinnan opas: Aineistojen säilytys tutkimuksen aikana ja sen jälkeen

Opas aineistonhallinnan prosesseihin

Fairdatan palvelukomponentit

 

Kuva CSC:n Avointiede.fi sivustolta. Creative Commons 4.0 kansainvälinen -lisenssillä.

Aineistojen säilytys tutkimuksen aikana ja sen jälkeen

EI-SENSITIIVISTÄ DATAA SISÄLTÄVÄT AINEISTOT

IDA – avointiede.fi/ida

IDA mahdollistaa tutkimusdatan ja siihen liittyvän metatiedon turvallisen säilytyksen. Palvelu on tarkoitettu valmiiden tutkimusaineistojen ja tutkimuksen raakadatan säilytykseen. IDA takaa useita petatavuja tallennustilaa. Aineistojen omistajat päättävät itse tiedostojensa avoimuudesta ja käyttöpolitiikasta. Palvelu ei ole toistaiseksi tarkoitettu arkaluontoisia henkilötietoja sisältäville aineistoille. Palvelu on suunnattu Suomen korkeakouluille sekä Suomen Akatemian rahoituksella toimiville tutkijoille ja palveluun kirjaudutaan Haka-tunnistautumisella.

IDA:n käyttöönotto ja käyttäminen on helppoa. IDA:ssa jokaiselle Taideyliopiston projektille on kahteen erilliseen osaan jaettua säilytystilaa, joka toimii seuraavasti:

  • Valmistelualue (kirjoitus/lukuoikeudet), jonne uusi IDA-palveluun tuotava data ladataan ja joka on tarkoitettu tiedostojen keräämiseen ja järjestelyyn, eli valmisteluun jäädytetylle alueelle siirtoa varten. Tältä alueelta voit myös jakaa linkkejä ja tiedostoja tutkimusryhmälle.
  • Jäädytetty alue  (lukuoikeudet), jossa stabiilia tutkimusdataa säilytetään muuttumattomassa tilassa.

Valmistelualueen juurikansion nimi on projektin nimi, jonka perässä on plus ”+”-merkki ja tämä ”+”-merkki valmistelualueen kansion nimessä muistuttaa datan lisäämisestä tälle alueelle.

Jäädytetyn alueen juurikansion nimi on yksinkertaisesti projektin nimi, ilman päätettä.

 

Tiedostojen lataaminen palveluun:

Tiedostojen lataaminen tapahtuu siten, että siirry klikkaamalla valmistelualueen juurikansioon (kansio, jonka nimi loppuu ”+”-merkkiin) ja klikkaa ”+”-ikonia näkymän yläosassa lisätäksesi tiedostoja palveluun ja/tai luodaksesi alakansiota tarpeen mukaan.

IDAn valmistelualueelle ladattuja tiedostoja voidaan siirtää jäädytetylle alueelle jäädyttämällä haluttu kansio tai tiedosto jäädytystoimintovalikosta.

Jäädytetyllä alueella olevat tiedostot näkyvät muille tutkimuksen pitkäaikaissäilytystä tukeville palveluille ja ne voidaan liittää osaksi tutkimusaineistokuvailuja. Ennen jäädytystä valmistelualueella olevat tiedostot eivät näy muille palveluille eikä niitä voida liittää osaksi tutkimusaineistoja.

Taideyliopisto tarjoaa myös omasta verkostaan tutkimuksenaikaista tallennustilaa. 

 

SENSITIIVISTÄ DATAA SISÄLTÄVÄT AINEISTOT

Mikäli olet käsittelemässä sensitiivistä (esim. henkilötietoja) sisältävää dataa, niin suosittelemme ensin olemaan yhteydessä kirjaston aineistonhallinnan neuvontaan.

ePouta IaaS Cloud (CSC)

ePouta on CSC:n ylläpitämä infrastruktuuri sensitiivisen tutkimusdatan tallentamiseen.

Mahdollisia muita tallennuspaikkoja on tarjolla runsaasti, mutta suosittelemme pitäytymistä kansallisissa tai EU -alueen palveluiden tarjoajissa.

ZENODO

on tutkimustulosten jakamiseen ja tallentamiseen keskittyvä, OpenAIRE-hankkeen ja CERN:n kehittämä palvelu. Zenodoon voi tallentaa aineistoja kaikilta tieteenaloilta. Palvelussa on avoimesti saatavissa mm. postereita, datasettejä, esityksiä, konferenssijulkaisuja, kuvia ja artikkeleita. EU-komission tukema, tutkimuksen avoimuutta edistävä OpenAIRE -portaali haravoi eurooppalaisia ja kansainvälisiä julkaisuarkistoja, ja sisältää tällä hetkellä noin 10 miljoonaa avointa julkaisua tai data-aineistoa.

Open Aire

Aineistojen pitkäaikaissäilytys (PAS)

Aineistojen pitkäaikaissäilytys tarkoittaa yli sukupolvista aineistonhallintaa. Tutkija itse ei voi tehdä päätöstä aineistojensa siirtämisestä pitkäaikaissäilytykseen (PAS) vaan sinne siirretään organisaation, yhteiskunnan ja tutkijayhteisön määritelmien mukaan sellaiset tutkimusaineistot joilla arvioidaan olevan siihen tarvetta.

Mitä on pitkäaikaissäilytys? 
Miten määritellä merkittävä tietoaineisto?

SÄILYTYSPALVELUITA

 

 

Aineistonhallintaa tukevat palvelut

AILAAila

Palveluportaali AILASTA löytyvät Tietoarkistoon arkistoidut tutkimusaineistot sekä niiden kattavat suomen- ja englanninkieliset kuvailutiedot. AILASTA tutkimusaineistoja pääsee avoimesti katsomaan siinä määrin kuin tutkija on antanut aineistoille avoimuutta: AILASSA on neljä eri tasoa avoimuudelle, joista suljetuin taso varmistaa sen, että tutkijalta pitää pyytää lupaa päästä selailemaan tai käyttämään aineistoja.

AILASSA ratkaisevaa ei ole tieteenala vaan aineiston muoto, joten tietoarkiston AILAAN voit tallentaa esimerkiksi kyselyaineistoja ja muita datamatriiseja sekä kvalitatiivisia haastattelulitteraatioita. Kaikkien aineistojen tulee olla sähköisessä muodossa. Tietoarkisto tarkistaa ja muokkaa Ailassa julkaistavat aineistot ja lisää niihin laajat kuvailutiedot pitkäaikaisen säilytyksen ja vastuullisen jatkokäytön turvaamiseksi. Tallentamalla aineistosi Tietoarkistoon saat sen kuvailutiedot paitsi suomeksi ja englanniksi Ailaan myös muun muassa Etsimeen ja Finnaan.

AVAA – avaa.tdata.fi

AVAA on avointen aineistojen julkaisualusta, jonka avulla voi tarkastella ja yhdistellä erilaisia tutkimusaineistoja. Palvelu on suunnattu sekä aineistojen avaajille että avointen aineistojen jatkohyödyntäjille. AVAA edistää eri tieteenalojen tutkimusdatan avointa saatavuutta. Aineistoja pääsee hyödyntämään kuka tahansa ilman kirjautumista. Aineistojen ja sovelluksien vientiin alustalle tarvitaan Haka-tunnistautuminen sekä CSC:n myöntämät käyttöoikeudet palvelimelle.

 

FINTO - Finto
Suomalainen sanasto- ja ontologiapalvelu.

Etsin – etsin.avointiede.fi

Etsimen avulla voit etsiä tutkimusaineistoja ja tehdä oman aineistosi löydettäväksi muille. Palveluun tallennettavissa metatiedoissa kuvaillaan aineistoja, esimerkiksi kerrotaan, kuka aineiston on tuottanut, mitä se käsittelee, missä formaatissa se on ja millaisin ehdoin sitä saa käyttää. Etsin on osa opetus- ja kulttuuriministeriön Avoin tiede ja tutkimus –palveluita, ja se on vapaasti käytettävissä.

 

B2FIND –  eudat.eu/services/b2find

B2FIND-palvelun avulla voidaan etsiä tietoa ja aineistoja kuvailevan tiedon eli metatiedon avulla. B2FIND on osa EUDAT-projektia, jonka tavoite on jakaa ja säilyttää dataa luotettavalla tavalla yli rajojen. B2FIND-palvelun hakuominaisuuksien käyttö on avoinna kaikille.

B2SHARE – b2share.eudat.eu

B2SHARE-alustalla voi selata sinne ladattua tietoa sekä julkaista omaa tutkimustietoaan. Palveluun ladatut aineistot ovat kaikkien käytettävissä ja selattavissa, ja ladatakseen palveluun tietoa tulee sinne rekisteröityä yliopiston tunnuksella.

Videotallennepalvelu Etuubi

FUNETin videotallennepalvelu sopii videoiden tallentamiseen, jakamiseen ja peruseditointiin. Palvelu on käytettävissä HAKA-kirjautumisella.