Skip to main content

Tutkijan hankeopas: Riskien hallinta

Yhteystiedot

Tutkimuspalvelut
Merja Sagulin, tutkimuspalvelupäällikkö
p. 050 590 6797

Tiia Saarinen, tutkimusrahoituksen asiantuntija
p. 040 860 9538

 

Tutkimushankkeen riskien arviointi

Tutkimushankkeen riskien arviointi toteutetaan säännöllisesti: hankkeen suunnitteluvaiheessa, hankkeen alkaessa, väliraporttien yhteydessä tai vuosittain sekä loppuraportoinnin yhteydessä. Riskien tunnistamisesta ja arvioinnista vastaa hankkeen vastuullinen johtaja ja mahdollinen ohjausryhmä.

Riskienarvioinnissa on hyvä kartoittaa sekä hankkeen sisältöihin että projektinhallintaan liittyvät riskit. Riskien tunnistamisen, todennäköisyyden ja vaikutusten arvioinnin lisäksi tulee suunnitella toimenpiteitä riskien ennaltaehkäisemiseksi sekä sopia vastuunjaosta.

Taideyliopiston ohjeita