Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Tutkijan hankeopas: Tietoturva

Yhteyshenkilöt

Tietohallinto
Antti Orava, asiantuntija

tietoturva@uniarts.fi

Työlaitteen katoaminen
Ota välittömäisti yhteyttä: help@uniarts.fi.
 

Tietoturva

Tietoturvalla tarkoitetaan tiedon saatavuuden, luottamuksellisuuden ja eheyden varmistamista. Tietoturva voidaan ymmärtää käytännön toimenpiteiksi, joilla turvataan tietosuojan toteutumista.

Tietoturvallisuudesta tulee huolehtia tiedon elinkaaren kaikissa vaiheissa sekä laitteiden käsittelyssä että välineiden, järjestelmien, menetelmien ja palveluiden valinnassa ja käytössä.Tutkijan tulee kiinnittää erityistä huomiota tutkimusdatan tietoturvalliseen käsittelyyn. Lisätietoa tutkimusdatan suojaamiseen löydät Taideylliopiston sivulta ja Avoin tiede ja tutkimus.

Tietoturvallinen aineistojen käsittely ja säilytys

Salassa pidettävä, luottamuksellinen ja henkilötietoja sisältävä materiaali tulee tallentaa vain Taideyliopiston verkkokansioon. Käytettävissä on henkilökohtainen kotikansio ja tilauksesta jaetut verkkokansiot, joilla tiedostoja voi jakaa ryhmän kesken. Kotihakemistot ovat käytettävissä vain Taideyliopiston tunnuksilla ja yliopiston tietokoneilla ja hakemisto on henkilökohtainen. Verkkokansiot toimivat vain Taideyliopiston verkossa tai Uniarts VPN-yhteyden kautta.

Taideyliopiston tiedon käsittelysääntöihin voit tutustua klikkaamalla alla olevaa dokumentti-kuvaketta. Dokumentista löydät luokittelun siitä, mitä välineitä voidaan käyttää tiedon käsittelyyn, säilyttämiseen ja luovuttamiseen. Tietoa käsiteltäessä on huomioitava, että tietoa ei luovuteta millään välineellä muille kuin ao. tiedon saamiseen oikeutetuille henkilöille.

Tutkijan hankeopas: Tiedon- ja aineistonhallinta