Skip to main content

Tutkijan hankeopas: Hankkeen palvelutarpeen arviointi

Yhteyshenkilöt

Tutkimuspalvelut
Merja Sagulin, tutkimuspalvelupäällikkö
p. 050 590 6797

Hankkeen palvelutarpeen arviointi

Taideyliopiston tutkimushankkeille ja tutkijoille tarjolla olevat palvelut riippuvat rahoittajasta ja hankkeiden koosta. Tutkimushankkeet on jaoteltu rahoittajan ja rahoitusmuodon mukaisesti kolmeen kategoriaan:

A) EU:n tutkimusrahoitus, pohjoismainen tutkimusrahoitus, Suomen Akatemian seuraavat rahoitusmuodot: Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoitus, Profi-rahoitus, huippuyksikkörahoitus, lippulaivarahoitus, akatemiahankkeet, akatemiaprofessori

B) Suomen Akatemian tutkijatohtori ja akatemiatutkija

C) Säätiöiden rahoitus tohtorin tutkinnon suorittaneille tutkijoille ja tutkimushankkeille

A- ja B-kategorian hankkeissa tutkija työskentelee työsuhteessa yliopistoon. Suurille A-kategorian hankkeille tarjotaan mahdollisuuksien mukaan projektipäällikkö / -koordinaattoripalveluita rahoittajasta ja hankkeen koosta riippuen.

Tutkijan hankeopas: Työsuhteisen tutkijan palvelut

C-kategorian hankkeissa tutkija työskentelee tyypillisesti apurahalla, jolloin hän ei automaattisesti ole yliopiston palveluiden piirissä. Säätiörahoituksella työskentelevä tutkija voi hakea hankkeen ajaksi affilioituneen tutkijan statusta. Affilioitunut tutkija ei ole työsuhteessa Taideyliopistoon, jolloin työsuhde-edut eivät koske häntä.

Tutkijan hankeopas:: Affilioituneen tutkijan palvelut

Taideyliopiston ohjeita

  • Taideyliopiston rehtorin päätös vierailijatehtäviin valinnasta ja sopimuslomake löytyvät Artsista.

 

undefined